Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
1.Dönem / Milli Kongre cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:40:18 ÖÖ »
   Milli Kongre cemiyeti
   Dr. Esat Paşa (Işık) tarafından İstanbul’da kurulmuştur.
   Bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.
   Bütün cemiyetleri
2
1.Dönem / Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:39:36 ÖÖ »
   Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
   Edirne’de kurulmuştur.
   Basın yayın yoluyla Doğu Trakya’nın Yunanlılara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak istedi.
   Gerekirse bir Türk devleti kurulabileceğini savunmuş
Mehmet ÇELİK
3
1.Dönem / İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:39:03 ÖÖ »
   İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
   İzmir’de Yunanlıların değil de Türklerin çoğunlukta olduğunu dünya kamuoyuna basın yayın yoluyla duyurmaya çalıştı.
   Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane desteği sağladı.
   İzmir’in işgalinden sonra Reddiilhak adını almış ve silahlı direniş başlatmıştır.
   Milli Mücadele’ye en büyük katkısı batı Anadolu’da Yunan ilerleyişini yavaşlatmışlardır.
   Bu direniş düzenli ordunun kurulmasına da zaman kazandırmıştır.
   Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasını sağlamıştır.
Mehmet ÇELİK
4
1.Dönem / Anadolu ve Rumeli Kadınları Müdafaa-i Vatan cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:38:29 ÖÖ »
   Anadolu ve Rumeli Kadınları Müdafaa-i Vatan cemiyeti
   Sivas’ta kuruldu Mustafa Kemal’in desteği ile.
   Memleketin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmak, bütün Anadolu’nun birliği için çalışmak amacıyla mitingler düzenledi.
   İtilaf Devletleri temsilcilerine protesto telgrafları gönderdi.
Mehmet ÇELİK
5
1.Dönem / İngiliz Muhipleri( Dostları) Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:37:20 ÖÖ »
   İngiliz Muhipleri( Dostları) Cemiyeti
   İngiltere tarafından Anadolu’daki çıkarlarına hizmet etmek amacıyla Türklere kurdurulmuştur.
   Cemiyet Osmanlı yönetimi ile yakın ilişki içerisinde olmuştur.
   İngiliz mandasının tek kurtuluş yolu olduğunu savunuyordu.
   Kurucuları arasında Damat Ferit Paşa da yer almıştır.
   Milli Mücadele’ye karşı çıkmıştır.
Uyarı:  Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler, Milli Mücadele’ye karşıydılar.  Birçoğu Milli Mücadele’ye ve TBMM’ye karşı Anadolu’da ayaklanmalar çıkarılmasında etkili oldu.
Mehmet ÇELİK
6
1.Dönem / İslam Teal-i Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:36:52 ÖÖ »
   İslam Teal-i Cemiyeti
   İstanbul’daki bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur.
   Osmanlı Devleti’nin dini esaslara bağlı kalınarak ve hilafetin güçlendirilerek kurtarılabileceğini savunuyordu.
   Milli Mücadele’ye karşı çıkmıştır.
   Özellikle Konya Ayaklanması’nın çıkmasında etkili olmuştur.

7
1.Dönem / Wilson İlkeleri Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:36:34 ÖÖ »
   Wilson İlkeleri Cemiyeti
   Halide Edip Hanım gibi bazı aydınların üye olduğu bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin ABD himayesi  (mandası) altına girerse kurtulabileceğini ve kalkınacağını savunuyordu. Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal tarafından ikna edilmişler ve Milli Mücadele’de yerlerini almışlardır.
8
1.Dönem / Kürt Teal-i Cemiyeti Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:36:14 ÖÖ »
   Kürt Teal-i Cemiyeti
   1919 Mayıs’ında Seyyid Abdülkadir tarafından kuruldu.
   Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı.

9
1.Dönem / Megali İdea (Büyük Yunanistan) Cemiyeti
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:35:27 ÖÖ »
   Megali İdea (Büyük Yunanistan):
Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma düşüncesidir. Bu düşünce bütün Ege adaları ile Ege Bölgesi’ni, Doğu Karadeniz kıyılarını, İstanbul’u ve Trakya’yı Yunanistan’a bağlamayı hedefler.

10
1.Dönem / Makabi ve alyans İsarilit Cemiyetleri
« Last post by velikz on Mart 26, 2020, 11:34:51 ÖÖ »
   Makabi ve alyans İsarilit Cemiyetleri
   Yahudilerin ekonomik çıkarlarını korumak, okullar açıp Yahudi aydınlar yetiştirmek amaçlarını taşıyorlardı.   Bu iki cemiyet dışında, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan “Osmanlı Göçmen Kumpanyası” kurulmuştur.
   Bu cemiyetin Anadolu’dan toprak talebi olmamıştır o günkü şartlarda.
Pages: [1] 2 3 ... 10