Etiket Arşivi

1.DUNYA SAVASI CEPHELER

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet Kafkasya (Doğu) Cephesi Kanal Cephesi Irak Cephesi Hicaz-Yemen Cephesi Çanakkale Cephesi Suriye – Filistin Cephesi Kafkasya (Doğu) Cephesi Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914). Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermenilerle savaştı. Cephe Almanların isteği üzerine açıldı. Cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi; Enver Paşa’nın …

Daha Fazla Oku
1 dunya savasi birinci dunya savasi

1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Çok Kısa Özet

MİLLİ MÜCADELE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK *1881 yılında Selanik’te  doğdu. *Mahalle mektebi ardından Şemsi Efendi okulu’na gitti. *Selanik Askeri Rüştiyesi’ni kazandı.(ortaokul) *Matematik öğretmeni tarafından kemal adını aldı. *Manastır Askeri İdadisi’ne gitti.(lise) *Harp Okulu ve Harp Akademisini bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. *Trablusgarp Savaşı’na katıldı( 1911 ‘de  İtalya’ya karşı).Bu savaşta yetenekleri fark edildi. DÜNYA SAVAŞI 1914  yılında  Osmanlı devleti ittifak devletleri …

Daha Fazla Oku

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri ve Özel Sebepleri

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri: 1- Milliyetçilik akımı: Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı Avrupa’da siyasi ve sosyal hayatta değişikliklere sebep oldu. Milliyetçilik akımı ile Osmanlı ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu devletler parçalandı. 2- Sömürgecilik yarışı: Sanayi İnkılabı sonrası sanayileşen Avrupa devletleri ürettikleri ürünler için pazar ve sanayi için hammadde arayışına girdi. Bu durum devletler arasındaki sorunlar ve rekabet ile …

Daha Fazla Oku

1.Dünya Savaşı Osmanlı Suriye Filistin Cephesi

SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ Osmanlı Kanal cephesinde yenildiği için Suriye ve Filistin’de savunma hattı kurdu ve bu bölgede Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı oluşturdu. Komutan olarak da Alman General Liman Von Sanders atandı. 1917 de Kafkas Cephesinde savaşın durması üzerine Mustafa Kemal Paşa Suriye cephesine atandı. İngilizleri savunma hattını geçmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa orduyu Halep’e kadar çekti ve burada İngilizleri durdurdu ve …

Daha Fazla Oku
Sakarya Savasi ve Sonuclari 1 1

1.Dünya Savaşının Özel ve Genel Nedenleri

1. DÜNYA SAVAŞI (1914–1918) Genel Nedenleri 1- Fransız İhtilalinin Sonuçları: Fransız İhtilali ile yayılan düşünceler köklü değişikliklere neden oldu. Milliyetçilik hareketleri ile İtalya ve Almanya kurulmuş Bu iki devletin kurulması siyasi dengeleri bozdu ve 1.Dünya Savaşına neden oldu. 1830 ve 1848 İhtilalleri bu fikirden dolayı çıkmıştır. Milliyetçilik hareketlerin etkisi ile uluslar kendilerini yönetenlere karşı ayaklanmıştır. 2- Sanayi İnkılâbı: Hammadde ve …

Daha Fazla Oku
1.dunya savasi

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal !İlk görevi Şam’daki 5.ordu oldu. (Vatan ve Hürriyet Derneği’ni kurdu.)Buradan Manastır’a geldi.(3.Ordu) !13 Nisan 1909’da meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklandı.31 Mart olayı denen isyanı, ismini M.Kemal’in verdiği hareket ordusu bastırdı.Bu ordunun kurmay başkanı M.Kemal’di. M.Kemal Trablusgarb’ta (İlk başarısı) Sömürge arayan İtalya gözünü Trablugarp’a (Libya) dikti.İngiltere ve Fransa bu duruma göz yumdular.Çünkü İtalya’nın Almanlara yaklaşmasını istemiyorlardı. Osmanlı, gemileri …

Daha Fazla Oku

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa’daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır.  Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri sonucu özgür düşünce ortamı oluşmuş, Aydınlanma felsefesinin yaşanması ile bilim ve teknik alanında önemli gelişmeler olmuş (ama Osmanlı’da bu gelişmeler yaşanmamış).  Coğrafi keşifler sonucu sömürgeleşme hareketi başlamış, Avrupa zenginleşmiş (bu keşifler sonucu yeni ticaret yolları bulunmuş, Osmanlı’nın elindeki …

Daha Fazla Oku