1.dunya savasi
Cepheden cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

!İlk görevi Şam’daki 5.ordu oldu. (Vatan ve Hürriyet Derneği’ni kurdu.)Buradan Manastır’a geldi.(3.Ordu)
!13 Nisan 1909’da meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklandı.31 Mart olayı denen isyanı, ismini M.Kemal’in verdiği hareket ordusu bastırdı.Bu ordunun kurmay başkanı M.Kemal’di.

M.Kemal Trablusgarb’ta (İlk başarısı)

Sömürge arayan İtalya gözünü Trablugarp’a (Libya) dikti.İngiltere ve Fransa bu duruma göz yumdular.Çünkü İtalya’nın Almanlara yaklaşmasını istemiyorlardı.
Osmanlı, gemileri Haliç’te çürütüldüğü için denizden,Mısır İngiliz işgali altında olduğu için karadan yardım gönderemedi.Mustafa Kemal, Enver gibi gönüllü subaylar buraya gittiler.M.Kemal Bingazi, Derne, Tobruk’ta başarılı savaşlar yaptılar.İtalya Osmanlı’yı barışa zorlamak için 12 adayı işgal etti.Çanakkale Boğazını ablukaya aldı.Balkan savaşı tehlikesi üzerine Osmanlı gönüllü subayları geri çağırdı.İtalya ile Uşi Antlaşmasını imzaladı.12 ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı(Yunanistan’ın işgal etmesini engellemek için).Trablusgarb halkı dini ve kültürel bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktı.(Kültürel bağlar kopartılmak istenmemiştir.

1.dunya savasi
Cepheden cepheye Mustafa Kemal

Balkan Savaşları:

Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ birleşerek Osmanlı’yı Balkanlardan atmak istediler.
(!Mustafa Kemal bu savaşta Gelibolu’da görevliydi.Bu Çanakkale savaşlarında işine geldi.Çünkü bölgeyi tanımıştı.)
*İngiltere savaştan önce sınır değişikliğine izin vermeyeceğini açıkladı.Çünkü savaşı Osmanlı’nın kazanacağını düşünüyordu.Savaşı Osmanlı kaybedince sözünü unuttu.
Osmanlı silah cephane bakımından yetersiz olması ordunun içine siyaset girmesi vs. nedenlerden dolayı yenildi.Londra Antlaşması imzalandı.Buna göre; Osmanlı’nın Balkan sınırı Midye-Enez oldu.Ege adalarının çoğunluğu Yunanistan’ın oldu.Bu arada sınırı kalmadığı için Arnavutluk bağımsız oldu.
Fakat Balkan ülkeleri aldıkları bu toprakları paylaşamadılar ve savaş yeniden başladı.Romanya da savaşa katıldı.Osmanlı Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı.

M.Kemal Çanakkale’de

İtilaf devletleri Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlı Devtleti’ni savaş dışı bırakmak için Çanakkale’ye saldırdılar.Denizden başarılı olamayınca Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaptılar.M.Kemal , Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük başarılar kazandı.Albay oldu.

Sonuçları:

1-Savaş 2 yıl uzadı.
2-Rusya savaştan çekildi.
3-Rusya’da ihtilal oldu.
4-Türk ordusunun iyi yönetildiği takdirde neler yapabileceğini herkes gördü.
5-Bu zafer ilerde M.Kemal’i Kurtuluş Savaşı lideri yaptı.
!-Bu savaşta M.Kemal’in ileri görüşlülüğünü, askeri dehasını,liderliğini ve kararlılığını görüyoruz.

Kafkas Cephesi’nde

Dağınık birlikleri topladı.Eksiklerini giderdi.Ruslardan Muş ve Bitlis geri alındı.(Bu cephede de sabır ve disiplin anlayışını görüyoruz.)
Suriye Cephesi’nde
Osmanlı’nın Kanal harekatı başarısız olunca İngilizler, Araplarla birlikte saldırıya geçtiler.Bu sırada M.Kemal Suriye’de bulunan 7.orduya atandı.Alman komutanlarla tartıştığı için istifa etti.Fakat daha sonra 7.orduya komutan olarak geri döndü.Halep’te İngilizleri durdurdu.

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

1911-12 – Trablusgarp Savaşı
1912-13 – Balkan Savaşları
1914-18 – I. Dünya Savaşı
1919-22 – Kurtuluş Savaşı

Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği başarılar: hem kendinin hem de Türk milletinin kaderini etkilemiştir. 1905’te Harp Akademisi’nden mezun olup ….………… …………….. rütbesi ile Şam(?)’daki 5. orduya atandı.

Hareket Ordusu ve Mustafa Kemal
İstanbul’da meşrutiyet(?) karşıtları tarafından büyük bir isyan çıkarıldı. 13 Nisan 1909’da çıkan ve tarihe 31 Mart İsyanı adıyla geçen(?) bu ayaklanma sırasında, isyancılar Mebusan Meclisi’ni bastılar ve İstanbul’da duruma hâkim oldular.

Selanik’te 3. Ordu’da görevli olan M.Kemal, gelen şifreli telgraflardan, İstanbul’da bir isyan olduğuna kanaat getirdi. Ayaklanmayı bastıracak ordunun Kurmay Başkanlığına getirilir ve Hareket Ordusu adını o koyar. Ordu, İstanbul’a geldiğinde Hareket Ordusu Komutanının İstanbul halkına yayımladığı bildiriyi o kaleme alır.
* Yukarıdaki paragraf Gazi’nin hangi kişilik özelliklerini gösterir?
Önsezi sahibi, hitabeti güçlü

Mustafa Kemal’in İlk Savaşı

* İtalya’yı ve Trablusgarp’ı haritadan gösteriniz? İtalya neden Trablusgarp’a saldırmış olabilir? (3)

Osmanlılardan Gazi’nin içinde bulunduğu bir grup gönüllü subay kılık değiştirerek Libya’ya gitmiştir. * Hangi kişilik özelliklerini gösterir?


Buradaki yerel halkın İtalyanlara karşı örgütlendirilip –organize ederek, Trablusgarp’ın savunulmasında etkili olmuşlardır.(hangi kişilik özelliklerini gösterir?

Mustafa Kemal 1912 Ekim’ine kadar Tobruk, Derne ve Bingazi’de, İtalyanlara karşı başarılı mücadele verdi. Trablusgarp Savaşı, O’nun ilk askeri başarısıdır. Başarısı, gazetelerde resminin yayımlanmasını, adının duyulmasını ve saygınlığının artmasını sağladı.

Ancak …………………………………. nedeniyle, İtalya ile anlaşılarak(Uşi Ant.), Osmanlılar Trablusgarp’ı elden çıkarmayı kabul etmek zorunda kaldılar. Böylece …………… coğrafyasındaki son Osmanlı toprağı kaybedildi.

Askeri Deha Mustafa Kemal
Birinci Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Sofya Ataşemiliterliğinden alınarak cephede görevlendirilmesini istedi. Neyi kanıtlar?

Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde

Denizden geçemedikleri Çanakkale’ye, Gelibolu Yarımadasından çıkarma yapan İng.-Fr. Güçleri ile kara savaşları başlayacaktır. Bölgede görevlendirilen Mustafa Kemal, Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalarda Osmanlı ordusunun kara savaşını kazanmasında büyük rol oynadı. Onun “Anafartalar Kahramanı” olarak tarihe geçmesini sağlayan bu zaferin ardından müttefikler işgal ettikleri yerlerde tutunamayacaklarını anladılar. Bir süre sonra da Gelibolu Yarımadası’ndan çekildiler.

Mustafa
1.Dünya Savaşı Mustafa Kemal

Mustafa Kemal, Conkbayırı Savaşı sırasında askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” diye seslenerek onların kahramanca savaşmasını sağladı.
* Bu sözler, Gazi’nin hangi özelliklerini kanıtlar?(3)

Daha kara savaşı başlamadan düşmanın nereden(Arıburnu) çıkarma yapacağını doğru tahmin etmesi, ondaki ……………………………….. göstermektedir.

* Çanakkale’deki başarısı Mustafa Kemal’in hayatını nasıl etkilemiş olabilir?

Çanakkale savaşları ile Kurtuluş savaşı aynı değildir. Çanakkale savaşları, I. Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı Devleti’nin yaptığı savaşlardandır. Ancak Çanakkale’de gösterilen birlik ve beraberlikle, en büyük düşmanla bile baş edilebileceği ruhu, Kurtuluş Savaşında da devam edecek, Çanakkale ile tüm yurtta tanınan benimsenen Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda lider olarak benimsenecektir. Çanakkale’de üst düzey bir subay olan Gazi, Kurtuluş Savaşı’nda Başkomutandır, mücadelenin lideridir.

Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’nde

Çanakkale’nin ardından görevlendirildiği Kafkasya cephesinde göreve başladığında öncelikle askerlerin yiyecek ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayıp, haberleşmedeki aksaklıkları giderip, dağınık durumdaki kuvvetleri bir araya getirmesi; …………………… ……………………… ve …………………………… özelliklerinin kanıtıdır.

Ağustos 1916’da ise karşı taarruza geçerek Muş ve Bitlis’i Rusların elinden kurtardı. Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’nde kazandığı başarılarla Rusların bölgeye yerleşmelerine ve güneye doğru ilerleyerek İngilizlerle birleşmelerini engelledi.

Mustafa Kemal Suriye Cephesi’nde

* Kanal cephesinin yerini haritadan bulup, bu cephenin neden açıldığını ve hangi devletle savaşıldığını belirtiniz?

Osmanlı devleti Kanal cephesinde başarısız olunca saldırı konumunda olduğu cephede savunma durumuna geçerek Suriye ve Filistin topraklarını müdafaa etmeye başladı.

Görevlendirildiği Suriye cephesinde, Türk kuvvetlerinin -doğal olarak kendisinin de- komutanı Alman generalin savaş stratejisini eleştirmesi, bu konuda ilgilileri uyarması (Alman general İngilizlere taarruz edilmesini isterken, Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık), sonunda istifa ederek İstanbul’a dönmesi; onun hangi özelliklerinin kanıtlamaktadır?

1.Dünya savaşı
1.Dünya Savaşı

Ağustos 1918’de tekrar Suriye’ye döndü, kuvvetlerimizi yıpratmadan planlı bir şekilde Anadolu’ya çekip, burayı savunmaları önerisinde bulundu. Çünkü Türk birlikleri, silah-malzeme ve asker bakımından yetersiz iken, İngiliz Kuvvetleri, donanım bakımından çok üstün durumda idiler. Halep’in kuzeyinde bir savunma hattı kurarak, İngilizleri durdurmayı başardı.

Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. Boğazda demirleyen Anlaşma Devletleri donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler.” demiştir(?). Daha o gün İstanbul’a gelmesinin bir hata olduğunu anlamış, Anadolu’ya geçerek halka dayalı bir mücadele yürütmenin yollarını aramaya başlamıştı.

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda

I. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyetin ardından yapılan antlaşmalar(?) gereği Osmanlı ülkesi parçalanarak, büyük kısmı işgal edildi. İşgallere karşı Anadolu’ya geçen Gazi’nin, dağınık haldeki Kuvvayı Milliye çetelerini, düzenli bir orduya dönüştürmesi, Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerini tek bir çatı altında birleştirmesi; onun hangi özelliklerini göstermektedir?

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

36 Yorumlarınız

 1. Bence konuyu gayet iyi özetlemiş diğer sitelerde konu anlatımları çok uzun teşekkürler

 2. Çok güzelll :))

 3. iyyyyyyyyyyrenç olmuş ne anlatıyo offff bıktım site site gezmekten adam gibi bişey yapın yaaa cıkcıkcık …..sssssss

 4. Çok teşekkürler

 5. Siteniz gerçekten güzel olmuş.Bana sınavlarımda katkı sağlıyor teşekkürler…

 6. Saolun yanii.O kadar güzel anlaymışsınız ki kesn sınavdan 100 alcm;)

 7. çok sağolun çok güzel olmuş ödevim vardı iyi oldu

 8. valla cok güzel anlatılmıs bn iyice anladım bu gidisle 100 alırımmmmmmmmmmmmmm

 9. nassın

 10. çok güzel bir anlatım

 11. süper;))tuttum sizi .ama cepheleri sıraya koysaydınız daha iyi olurdu.

 12. çok küçük yazılmış bu büyütülüyomu? ama güzelmiş şte normal

 13. süper yaa teşekürlerr

 14. cepheden cepheye mustafa kemal

 15. waLLa qerCekTen şaHane bi anLatım,Çok işime yaradı. saqoLun.:)

 16. Konunun özeti fakat daha özenli olsaydı bu kadar karışık olmazdı sanırm :) Teşekkürler

 17. çok güzel anlatmış kısacası süüüüpeeeeeerrrrrrrr

 18. idare eder ama ben aradığımı bulamadım

 19. bence fena degil iyi bilgiler paylaşmışsınız ve çok işime yaradı teşekkürler:)

 20. fena değıl.

 21. güzel bir site ama daha özenli olabilir. : )

 22. vala mükemel olmuş inşalah sınavda iyi not laırım ve tşkürler

 23. çok beğendim……..

 24. gerçekten çok gzel anlatmşsnzzzz teşekürler :)

 25. Çok GüzeL bir Site Cok YararLanıyorum.Teşekkür Ederim.

 26. Gerçekten işime yarayacak bilgiler teşekkürler.

 27. bence güzeldi şeyda bu sana göre olabilir ama haksız konuşuyorsun

 28. idare eder yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 29. site güzel kısa ve öz anlatımlar var ama eksik konularda var.umarım eksikleri tamamlarsınız.

 30. Güzel bir site teşekkür ederim

 31. site çok iyi yaa

 32. Yaa site çok şahane olmuş ellerinize sağlık.Sayenizde sınavdan yuksek alcam. ;)

 33. çok güzel bir site site yapımcılarına tşk ediyoruz daha güzel bir site hazırlamaları için yorumlar yazalım

 34. saol sınavım ii geççek gibi duruyo :D

 35. ya çok güzel anlattınız çok güzel yazmıssın sizin sayenizde sınavdan yüksek bekliyorum sağ olun hakkınızı helal edin

 36. bok gibi bi site ne anlatıo belli deil site yi biraz düzeltin de bizde araşırdığımız şeyi bulalum bir kaynaktan yazmatın sade ce bi kaç kaynak kullanın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir