5.Sınıf Sosyal Bilgiler Merkezi Yönetim Birimlerimiz

merkezi-yonetimm-birimlerimizMERKEZİ YÖNETİM BİRİMLERİMİZ

A-MECLİSİMİZ

Ülkemizde 4 yılda bir yapılan genel seçimlerde halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri TBMM’de milleti temsil eder. Milletvekilleri meclis çalışmaları içerisinde yasalar çıkartırlar, değiştirirler veya kaldırırlar. Yürütme görevini üstlenen kurumların çalışmalarını takip eder ve denetlerler.

B-CUMHURBAŞKANIMIZ

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Cumhurbaşkanı olabilmek için yükseköğretim görmüş ve 40 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Cumhurbaşkanı halk tarafında seçilir. Görev süresi 5 yıldır. Bir seçilen bir defaya mahsus bir defa daha seçilebilir

Bugüne kadarki cumhurbaşkanlarımız şöyledir:

1- Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938)

2- İsmet İnönü (1938-1950)

3- Celal Bayar (1950-1960)

4- Cemal Gürsel (1960-1966)

5- Cevdet Sunay (1966-1973)

6- Fahri Korutürk (1973-1980)

7- Kenan Evren (1982-1989)

8- Turgut Özal (1989-1993)

9- Süleyman Demirel (1993-2000)

10- Ahmet Necdet Sezer (2000-2007)

11- Abdullah Gül (2007-2014)

12- Recep Tayyip Erdoğan (2014-)

C-BAŞBAKAN VE BAKANLAR KURULUMUZ

Ülkemizi yönetme yetkisini milletten alan başbakanlar Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilir. Başbakanlar yaptıkları çalışmalar konusunda kamuoyunu bilgilendirirler. Demokrasinin gereği olarak kamuoyunun görüşlerini dikkate alırlar. Sorunlara yetkili organlar aracılığı ile çözüm ararlar.

Başbakan, cumhurbaşkanınca milletvekilleri arasından görevlendirilir.

Başbakan milletvekilleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından, birlikte çalışacağı bakanları seçer. Bakanların atamalarını Cumhurbaşkanı yapar.

TBMM’de güvenoyu olan hükümet resmen kurulmuş olur ve ülkeyi yönetmeye başlar. (276 oy alması)

Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak bakanlar arasında işbirliğini sağlar ve hükümet programının gözetilmesini sağlar.

Başbakan, bakanların görevlerini Anayasa ve yasaya uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

D-BAKANLIKLARIMIZ

Bakanlıklarımız hükümet programını yürüten birimlerdir. Her bakanlığın başında bir “bakan” bulunur. Bu bakanlar başında bulunduğu bakanlığın adı ile anılır. Örneğin Milli Eğitim Bakanı gibi. Her bakan başbakana karşı sorumludur. Bakanlar, Anayasa veya salarla kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için çalışırlar.

BAKANLIK Görevi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim-öğretim işlerini yürütür.
İçişleri Bakanlığı Yurdun iç güvenliğini sağlar, vatandaşlık işlerini yürütür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerimiz ile ilgili her türlü faaliyette bulunur.
Sağlık Bakanlığı Yurttaşların hayatını her bakımdan sağlıklı sürdürmesini sağlar ve toplum sağlığını korur.
Adalet Bakanlığı Ülke genelinde bağımsız mahkemeler aracılığıyla adalet sağlar.
Dışişleri Bakanlığı Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygular ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini yürütür.

 Sosyal Bilgiler 5.Sınıf

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

2 Yorumlarınız

  1. Sizleri seviyorum.

  2. Süper. Aradığım yerde bulamadım ama burada buldum. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Sınavım için çok yardımcı oldu. Tekrar “TEŞEKKÜRLER”…!!!…!!!…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir