Anasayfa / Ders Notları / 7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı
7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı
7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

Geçmişten Günümüze Üretim Araçları

Bu konuda üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayatımızdaki sonuçlarını öğreneceğiz.7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

Tarihte bilinen ilk üretim araçları, tarım alanında kullanılanlardır: sulama kanalları, barajlar, kazma, orak, çapa ve toprağı sürmeye yarayan (kara)saban…

 

Tarımda makineleşme yani traktör – biçerdöverin tarımda kullanılması ile üretimde tarlanın sürülmesi, ürünlerin hasadı(?), harman gibi işlemler, kas gücü- hayvan gücü yerine kolayca, hızla, çok az emek harcanarak, çok daha kısa sürede yapılmaya başlandı.

* Tarımda makineleşmenin sosyal-ekonomik hayata etkileri nasıl olmuştur?
Tarım işçilerine duyulan ihtiyaç çok azaldı, işsiz kalan kitleler büyük şehirlere göç etmeye başladı, kırsal nüfus azalırken kentsel nüfus hızla artmaya başladı. 7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

18. yy.la kadar üretim insan(kol) ve hayvan gücüyle yapılıyordu. Bu ise üretimde çok fazla emek ve zamanı gerektiriyordu. Buhar makinasının icadı ve bu icadın makinaların çalışmasında kullanılması ile sanayi inkılabı başarıldı.
?

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

* Sanayi inkılabının üretime- zanaatkârlara etkileri ne oldu?
Üretim miktarı olağanüstü miktarda arttı, çok kısa sürede, çok az emek harcanarak üretim yapıldı, üretim miktarı arttığından ürün fiyatları azaldı.
El ile üretim yapan atölyeler- dükkânlar, fiyat açısından fabrikalar ile baş edemeyince kapandılar. Açılan fabrikalar, yüzbinlerce insana istihdam sağladı.

19. yüzyılda fabrikada çalışacak daha fazla insana ihtiyaç duyuldu. İşgücü ihtiyacı nasıl çözüldü?
Kırsaldan sanayi kentlerine göçler alarak

Sanayileşme ile kentler hızla büyüdü, nüfus aşırı arttı. Bu durum hangi sorunları ortaya çıkardı?
çarpık kentleşme-gecekondulaşma, çevre-hava kirliliği

 Sanayi yatırımlarını gerçekleştirenler büyük kazançlar elde ederken, fabrikalarda çok çalışıp, az kazanan …………….. sınıfı doğdu. Bu durum Sanayi inkılabının ülkelerin sadece ekonomilerine değil ………………. yapılarına da etki ettiğini kanıtlamaktadır.

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

 Çocuklar ağır işlerde çalıştırılıp hakları ihlal edildi. Sanayi inkılâbı ile ortaya çıkan ve toplumun en kalabalık kesimini oluşturan işçi sınıfının sorunları(?) çözmek ve haklarını korumak üzere için bazı örgütler(?) ortaya çıkmıştır.7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

 Sanayileşme ile birlikte ………………… ya dayalı üretim-ekonomi ağırlığını yitirdi.

 Sanayinin enerji kadar olmazsa olmazı ………………. ve ……………….. ihtiyacı, sanayi inkılabını gerçekleştirmiş devletleri, yer altı ve yerüstü kaynaklarına sahip ülkeleri zorla ele geçirip, kaynaklarını kullanmaya itti ki buna …………………………….. denilir.   (haritada)

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

 Sömürgecilik yarışına daha sonradan katılan Almanya ve İtalya’nın; İngiltere ve Fransa ile rekabeti, düşmanlığa dönüşecek …..………………………… ………………………..’nın yaşanmasına yol açacaktır.
 Elle üretim yapılan küçük dükkânlar, meslekler(?) yerlerini, onlarca hatta yüzlerce işçi çalıştıran büyük işletme ve fabrikalara bırakacaktır. İşsizlik arttı. Ör; kunduracılığın yerlerini ayakkabı fabrikalarının alması

Günümüzde ise insanların çalıştığı fabrikaların yerini robotların çalıştığı fabrikalar almaya başlamıştır.

* Robotların hangi soruna yol açacağını söyleyebiliriz?
İşsizlik çünkü insan robot gibi çalışamaz, verimlilik ve hata yapmama açısından robotlar insanlardan daha etkilidirler. 7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

Günümüzde değirmenlerin yerini ……………………lar almıştır.

* Çevrenizde üretimde kullanılan teknolojik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin ekonomik ve sosyal hayata etkileri nedir?
Fabrikalar, traktör, biçerdöver, dozer, vinç… Teknolojik araçlar ile üretim daha fazla olur, bu şekilde halkın kazancı artar – refah seviyesi yükselir. 7. sınıf sosyal bilgiler geçmişten günümüze üretim araçları konu anlatımı

◼ Üretimde makineleşme, üretimde kaliteyi artırır, maliyeti düşürür.(…..)

◼ Üretimde makineleşme, üretimde zaman, emek ve enerji açısından israfa yol açar.(….)

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...