Ana Sayfa / Ders Notları / Yürütme Kanunları Uygulama 5.Sınıf

Yürütme Kanunları Uygulama 5.Sınıf

merkezi-yonetimm-birimlerimizYÜRÜTME——– KANUNLARI UYGULAMA

Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Cumhurbaşkanı; devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bazı Görevleri

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
  2. Yasaları yayımlamak,
  3. Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek (Veto yetkisi),
  4. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
  5. Yasaların, anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
  7. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
  8. Türkiye gelen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
  9. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
  10. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek.

 

Not: Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ilişkin yetkileri kullanır.

Bakanlar Kurulu: Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bakanlar başbakan tarafından belirlenir ve atamaları cumhurbaşkanının onayına sunulur. Bakan atamasında meclis dışından bir kişi de seçilebilir.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir