Sosyal bilgiler 6.sınıf sbs deneme sınavı testi

6.SINIF SBS SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklim özellikleri arasında yer almaz?

A) Yağış miktarı azdır.

B)Bitki örtüsü gür ormandır.

C)Günlük sıcaklık farkı fazladır.

D)Sıcaklık ortalamaları çok yüksektir.

2.Ekvator ve çevresinde insanlar kısa kollu kıyafetler giyerken, kutuplar ve çevresinde insanlar uzun kollu kıyafetler giymektedirler.

Bu bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olması kıyafet türünün değişmesine neden olmaktadır?

A)Bitki türleri

B)Ekonomik faaliyetleri

C)Toprak tipleri

D)Sıcaklık ortalamaları

3.Müslümanlarda dünyada İslam’ı yayma düşüncesi, Türklerde de cihan hakimiyeti düşüncesi vardı.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)İslam dünyasında siyasi birlik kurulmuştur.

B)Türkler İslamiyet’i  kabul ettikten sonra  fetih hareketlerine başlamışlardır.

C)İslam kültürü ile Türk kültürü birbirine benzemektedir.

D)Türk kültürü İslam kültürünü etkilemiştir.

4.Selçuklu döneminde vezirlik görevinde bulunan  Siyasetname  adlı eseri yazarak devlet yönetimiyle ilgili bilgi veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ahmet Yesevi

B)Yusuf Has Hacip

C)Kaşgarlı Mahmut

D)Nizamülmülk

5.Haritalardaki küçültme oranına  ne ad verilir?

A)Lejant

B)Ölçek

C)Başlık

D)Kuş bakışı

6.Ekvatora  parelel olarak çizilen çemberlere paralel denir.

Aşağıdakilerden hangisi  paralellerin özelliklerinden biridir?

A)Toplam 360 tanedir.

B)Boyları kutuplara doğru kısalır.

C)Kutup noktalarında birleşirler.

D)Başlangıç paraleli İngiltereden geçer.

7.İnsanlar tarihin ilk dönemlerinden itibaren birlikte yaşama isteği göstermişler  ya  da şartlar onları buna zorlamıştır.İnsanların yaşam şekilleri ve birbirleriyle ilişkileri  sosyal bilimlerin konusunu oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi  sosyal bilimlerin konusu değildir?

A)Türklerin hayvancılıkla uğraşmaları

B)Lidyalıların parayı bulmaları

C)Arapların kabileler halinde yaşamaları

D) İnsanların kan gruplarının incelenmesi

8.Ayşe’nin babası kalp yetmezliği çekmektedir. Ailenin sürekliliğini  ve geçimini  devam ettirebilmesi babanın iyileşmesine , babanın iyileşmesi ise başkasının yapacağı organ bağışına bağlıdır.

Buna göre organ bağışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Bağışta maddi çıkar gözetilmektedir.

B)Organ bağışı ilk çağdan beridir süregelen  bir sosyal yardımlaşmadır.

C)Bağışta bulunmayanlar  erdemli insan sayılmazlar.

D)Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir.

9.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozan  unsurlardan değildir?

A)Katı ve sıvı  atıklar

B)Küresel ısınma

C)Erozyon

D)Ormanlar

10.-Başkenti Sard’dır

-Parayı bulmuşlardır.

Yukarıdaki özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hititler

B)Urartular

C)Lidyalılar

D)Frigler

11.Türkiye’nin diğer ülkelere bağımlılığını azaltmak için  aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisine önem verilmelidir?

A)Petrol

B)Doğalgaz

C)Taşkömürü

D)Güneş

12)Aşağıdaki yerlerden hangisi Dünya’da sık nüfuslu yerlere örnek gösterilemez?

A)Kanada

B)Türkiye

C)Muson Asyası

D)Kutuplar

13)Ülkemizde nüfus eşit dağılmamıştır.Bazı yerler kalabalık, bazı yerler ise çok tenhadır.

Aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu yerlerden birisi değildir?

A)Kıyı bölgeler

B)Sanayinin geliştiği yerler

C)Verimli ovalar

D)Gür ormanlar

14.Ülkemizde büyük baş hayvancılık aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde  daha fazla yapılmaktadır?

A)İç Anadolu

B)Akdeniz

C)Doğu Anadolu

D)Güneydoğu Anadolu

15.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kullanılan enerji kaynaklarından biri değildir?

A)Jeotermel enerji

B)Petrol

C)Nükleer enerji

D)Taş kömürü

16.Yeraltında bulunan sıcak sulardan ya da bu suların buharından elde edilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Petrol

B)Jeotermal

C)Taş kömürü

D)Doğalgaz

17.Azerbaycan Türkiye’ye aşağıdaki ürünlerden hangisini satmaz?

A)Bakır

B)Yağlar

C)Kurşun

D)Bor

18.İnsanların yerleşik hayata geçmeden önce yaptıkları ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Avcılık-Toplayıcılık

B)Hayvancılık

C)Ticaret

D)Turizm

19.Osmanlı Devletinde  Müslüman ve gayrimüslim nüfus arasında eşitliği  esas alarak hazırlanan Islahat Fermanı’nda  aşağıdakilerden hangisinin yer  alması beklenmez?

A)Kanun önünde eşitlik

B)Vergide Adaletsizlik

C)İbadet Hürriyeti

D)Eğitimde eşitlik

20.Gelişmiş ülkelerde bireylerin temel hakları kadar görevleri de vardır?

A)Yasalara uyma

B)Askerlik yapma

C)Seyahat etme

D)Eğitimde eşitlik

1-C  2- D 3-C  4-D 5-B 6-B 7-D 8-D 9- D 10-C 11-D 12-D 13-D 14-A 15-C 16-B 17-D 18-A 19- B 20-C

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

1 Tanecik Yorum

  1. AYŞE ELİBOL

    çok güzelim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir