osmanli devletinin kisa surede buyuyup siyasi guc olarak ortaya cikmasinda etkili olan faktorler
osmanlı devleti'nin kısa sürede büyüyüp siyasi güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörler

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

 1. Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri. Anadolu’nun geniş otlaklara, verimli topraklara, su kaynaklarına sahip olması, ipek yolu üzerinde bulunması, Moğol baskısından kaçmak, Anadolu’da en zayıf dönemindeki Bizans Devleti’nin bulunması.

11. yy.da Ortaasya (Türkistan)dan Türk boyları, Anadolu’ya göçe başladılar. Buna karşı çıkan Bizans ile yapılan Malazgirt Savaşı’nın kazanılması ile Anadolu Türklerin güvenle yerleşebilecekleri bir yurt oldu, Türkler tarafından fethedildi. Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı boyu A.Selçuklu Devleti Sultanı A. Keykubat tarafından Bizans sınırındaki Ankara-Karacadağ bölgesine yerleştirildi.

*Kayılar, neden Anadolu’nun diğer bölgelerine değil Bizans sınırına(uç) yerleşiyor?(2)
Savaşçı bir boy olarak sınırı korumaları, gaza-cihat(kutsal savaş) yaparak Türk-İslam topraklarını genişletmeleri için…

Osmanli Devletinin Kisa Surede Buyumesinin Nedenleri 2
Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri ?

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Ertuğrul Gazi liderliğinde Bizans’tan Söğüt ve Domaniç’i aldılar(?). Bizans, otoritesini yitirmiş, şehir ve kasabalar tekfur denilen yöneticilerce idare ediliyordu. Bu yöneticiler, imparatorun emirlerini yerine getirmiyor, halka ağır vergiler yüklüyor, baskı uyguluyorlardı. Halk(Rumlar, Ermeniler) memnun değildi. Hatta Osmanlı yönetimine girmeyi arzuluyorlardı. Neden?

Osmanlıların farklı milletlere-dinlere karşı hoşgörülü ve adaletli bir yönetim göstermesi Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine devlet büyükleri bir araya gelerek kimin beyliğin başına geçeceğini konuştular. Son sözü ise dönemin en ünlü âlimi Şeyh Edebali söyledi. Büyük oğul Gündüz değil, küçük ama akıllı-cesur Osman’ın geçmesinin uygun olacağını söyledi.

Toplantıda son sözü Şeyh Edebali’nin söylemesi neyi kanıtlar?
Osmanlı-Türklerin bilime-bilim adamlarına verdiği önemi gösterir.
Osman Gazi, Bizans’a karşı kazanılan başarılarla gücünü artırırken, Kösedağ Savaşı’dan sonra Anadolu’da otoritesi azalan A.Selçuklu idaresinin güçsüzlüğünden ve Moğol) baskısının da azalmasından yararlanarak, kendi adına hutbe okutup, para bastırarak, devlet teşkilatı kurdu(kadı atadı…) bağımsızlığını-hükümdarlığını ilan etti, böylece Osmanlı Beyliği kurulmuş oldu(1299). Tarihçi H.İnalcık’a göre 1302’de Bizans ile yapılan Koyunhisar Savaşı ile devlet kurulmuştur.

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

 1. Anadoluda ve rumelide Osmanlı devletine karşı koyabilecek güçlü bir devlet yoktu.
 2. Osmanlı Devletinde güçlü bir merkeziyetçi yönetim vardı.
 3. Osmanlı devletinde zamanın çok ötesinde mükemmel bir hoşgörülü ve adaletli yönetim vardı. Kimse inançlarından  dolayı yargılanmaz kültürel yaşantılarına karışılmazdı.
 4. Osmanlı Devletinde esnafların birliği olan ahi teşkilatının desteğini almıştı.
 5. Osmanlı Devleti Balkanlarda ele geçirdiği yerlere Türk ailelerini yerleştirerek buraların kalıcı olması sağlanıyordu. İskan politikası
 6. Özel okullarda liyakatli devlet adamları yetiştiriliyordu.
 7. Gaza ve Cihad politikası
 8. Coğrafi konum olarak mükemmel bir konumdaydı. Arazi verimli iklim uygun, ticaret yollarında engebeli olmayan bir konumda bulunuyordu.
 9.  Osmanlıların, yer itibariyle eski gücünü kaybetmiş, karışıklık içerisindeki Bizans ile komşu olması. Başlangıçta bu yönde(batı) ilerlemesi-genişlemesi. Bu şekilde gaza-cihadın temsilcisi haline gelmesi * Bu durum Osmanlı beyliğini nasıl etkilemiştir?
  Türkistan’dan-Anadolu’dan gazilerin Osmanlı ordusuna katılmalarına, topraklarını hızla genişletilmesinFethedilen yerlere, Orta Asya’dan gelen Türklerin yerleştirilmesi(?) neden?
 10. Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi-İslamlaştırılması için, fethedilen yerlerde kalıcı olmak içinAyrıca Rumeli’de ki boş arazilere yerleştirilen Türkler burada tarım yaptılar, Osmanlılar bundan önemli vergi geliri elde edecektir.
 11. Osmanlı beyliğinin ilk zamanlarda beylikler arası mücadeleye katılmaması batı yönünde(Rumeli) fetihler yaptı. neden? Anadolu Türk beyliklerinin güçlü olması batıda ise zayıf Bizans ve siyasi birlik içinde olmayan-sürekli birbirleri ile mücadele eden Hristiyan prensliklerinin olması bu yönde (Rumeli-batı) ilerlemeyi kolaylaştırıyordu.
 12. Bu dönemde Bizans’ın taht kavgaları, isyanlar ile uğraşması. Neye yol açar? Bizans’ın zayıf düşmesine, Osmanlılar karşısındaki savaşları kaybedip, topraklarını kaybetmelerine
 13. İyi yetiştirilmiş, becerikli hükümdarların devlet yönetiminde bulunmaları.
 14. Osman Bey’in Ahilerin şeyhi Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek Ahilerin desteğini alması…
Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
osmanlı devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesini sağlayan faktörler

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri.

“ Bir Cuma günü bir Türkmen ile bir Hıristiyan arasında, Karacahisar pazarında bir kavga çıktı. Konu Osman Bey’e götürülünce, Osman Bey Hıristiyan haklı olduğundan onun lehine hüküm verdi.”

* Bu olay, Osmanlı yöneticileri hakkında hangi yargıya ulaşmamızı sağlar?
Osmanlıların adaletli yönetim gösterdiğini

İznik’i fetheden Osmanlılar, Kentteki Bizans – Hristiyan eserlerine dokunmamışlardır. neyi kanıtlar?
Osmanlıların farklı dinlere karşı hoşgörülü olduğunu

* Osmanlı yöneticilerinin adaletli ve hoşgörülü yönetimi devleti nasıl etkilemiştir?
Farklı milletlerin-dinlerdeki toplulukların Osmanlı yönetimini kolayca kabul etmesine, isyan etmemelerine

Osmanlı’da şehrin merkezine bir cami yapılır, bunun çevresine medrese, imarethane, han, hamam, bedesten gibi yapılar inşa edilirdi. Osmanlılar, şehri Türk-İslam eserleriyle donatarak, hem bayındır hale getirmişler hem de Anadolu’yu Türkleştirip-İslamlaştırmış oldular.
Eğitime önem verdiklerini

Anadolu’daki Bizans toprakları tamamen fethedilmişti(Bursa, İznik, İzmit…) Türk topluluklarını yerleştirecek yeni vatanlar gerekli idi. Yani nüfusun artması Osmanlıyı yeni fetihler yapmaya yöneltti.

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
Osmanlı devleti’nin büyümesini ve gelişmesini etkileyen faktörler

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri.

* Karesi beyliğinin alınmasının neden çok önemlidir?
Karesi beyliğinin sahip olduğu donanma Osmanlı yönetimine katıldı. Karesilerin Çanakkale’ye hâkim olması ve donanması, Boğaz üzerinden Rumeli’ye geçişe imkan sağladı.

Anadolu’daki Bizans varlığına son veren Orhan Bey, Bizans’taki taht kavgalarında ve Balkan krallarının saldırıları karşısında Bizans İmparatoruna yardımı karşılığı; Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni üs olarak aldı. Türklerin Rumeli’ye geçişine Avrupalılar neden engel ol(a)mamışlardır?
Avrupalıların bu sırada siyasi birlik içinde olmayıp, küçük beylik-prenslikler olarak birbirleri ile mücadele içinde olmaları

Edirne’nin fethi ve Osmanlı ordularının Rumeli yönünde ilerlemeye devam etmesi, Avrupalı Hristiyan devletleri endişelendirdi. Bizans’ın yardım çağrısı ve Papa’nın da teşviki ile Osmanlıları Rumeli’den atmak amacıyla Haçlı Oruları oluşmaya başladı.

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Sırpsındığı (1364), Çirmen(1371), Kosova(1389), Niğbolu(1396), Varna(1444) ve II. Kosova(1448) savaşlarında Osmanlılar Haçlıları yenilgiye uğratmayı başardılar. Bu zaferler neyi sağlamıştır?
Haçlılar, Osmanlıların Rumeli’den atılamayacağını anladılar. Rumeli kesin olarak Türk-İslam yurdu haline geldi.

Dolma, sarma, kebap, kahve, kadayıf, baklava gibi yemekleri halen severek yapan-yiyen Balkan milletleri, bunları Türklerden öğrenmişlerdir. Neyi kanıtlar?
Rumeli’de birarada yaşayan Türkler ile Balkan milletleri arasında kültürel etkileşim yaşandığını

Bulgaristan’da Osmanlı’dan kalan eserler:
Cami – Mescit 2356
Medrese 142
Mektep 273
İmaret 42
Han 116
Tekke – Zaviye 174
Hamam-Kaplıca 113
Köprü 24
Kervansaray 16
Çeşme – Bedesten 75
* Osmanlı Devleti’nin sadece Bulgaristan’da inşa ettiği eserlere bakarak neler söyleyebilirsiniz?(3)
Rumeli’nin Türkleştirildiğini-İslamlaştırıldığını-Türk vatanı haline getirildiğini
Rumeli’nin bayındır hale getirildiğini, Osmanlıların Rumeli’yi eğitim, ticaret… gibi alanlarda geliştirdiğimi

osmanli devletinin kisa surede buyuyup siyasi guc olarak ortaya cikmasinda etkili olan faktorler
osmanlı devleti’nin kısa sürede büyüyüp siyasi güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörler

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı devleti, ilk kurulduğu zamanlarda sadece batı-rumeli yönünde ilerleyerek gaza-cihad anlayışının en önemli temsilcisi oldu. Anadolu’da ise önce barışçıl yollarla toprak kazanıldı(evlilik yoluyla Germiyan beyliğinden Kütahya, para karşılığında Hamitoğulları beyliğinde Isparta-Beyşehir…) Ancak Türk beyliklerinin Osmanlı’nın büyümesinden rahatsız olması ve onun aleyhine ittifak kurmaları üzerine beylikler üzerine harekete geçildi. Yıldırım Beyazıd döneminde Fırat nehrine kadar tüm Anadolu Türk Beylikleri ele geçirildi. Böylece Anadolu Selçuklularından sonra 2. defa Anadolu Türk siyasal birliği başarıldı.

Ancak Asya’da kendi adıyla güçlü bir Türk devleti kuran Timur, Anadolu’ya girerek Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı yendi(1402). Timur savaşta yanında yer alan Türk beylerine beyliklerini geri verdi. Yani Anadolu Türk siyasal birliği 2.kez bozuldu. Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Yıldırım Beyazıt esir-düştü ve canına kıydı. Oğulları arasında Fetret devri denilen 11 yıl süren taht kavgası başladı. Devlet dağılma-yıkılmanın ucundan döndü. Çelebi Mehmet, kardeşlerini yok ederek, devleti yeniden toparladı. Bu nedenle I. Mehmet için Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu denilmektedir.
* Fetret devri gibi bir zor dönemde, Rumeli’de ciddi bir toprak kaybı yaşanmaması nelere bağlanabilir?
Osmanlıların hoşgörülü-adaletli yönetimi, Hristiyan-Balkan prenslikleri arasında Osmanlıya karşı siyasi birlik olmaması

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

1 Tanecik Yorum

 1. Nedenleri ile açıklamanız çok güzel olmuş. Sayenizde yorum yeteneğimiz gelişiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir