Anasayfa / Ders Notları / Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları
Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

ANADOLU UYGARLIKLARI

Hititler (M.Ö.2000-M.Ö.1200)

 • Başkenti Hattuşa (Hattuşaş/Boğazköy)’dır.
 • İç Anadolu’da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir (günümüzde Çorum-Boğazköy).
 • Yönetim şekli merkezi krallıktır. Devletin başında kral bulunurdu. Kral, aynı zamanda başrahip, başkomutan ve başyargıçtır. Kraldan sonra Tavananna denilen kraliçe söz sahibidir.
 • Künk adı verilen su taşıma sistemi yapmışlardır.
 • Çok tanrılı dinleri vardır (Hitit ülkesine Bin Tanrı İli de denirdi).
 •  Heykel, kabartma ve demir işletmeciliği alanlarında ileri gitmişlerdir. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları günümüze kadar kalmıştır.
 • İki tür yazı kullandılar. Bunlar çivi yazısı ve hiyeroglif (resimli yazı) yazısıdır.
 • Mısırlılarla Suriye toprakları için savaşmışlar, savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalandı.
 • Pankuş adı verilen danışma meclisi vardı, kral devlet işleriyle ilgili kararları bu meclise danışarak alırdı. Anadolu’da ilk meşruti yönetimi kurmuşlardır.
 •  Hitit kanunları çok gelişmişti, aile hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku gibi bölümlere ayrılmıştı.
 • Anal (Yıllık) adı verilen yıllıklar yazarak ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır (çivi yazısıyla yazılmıştır, tanrılarına bilgi verirlerdi).
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Frigler (M.Ö. 750-M.Ö. 600)

 • Başkenti Gordion’dur (günümüzde Ankara-Polatlı yakınları)
 • Orta Anadolu’da Sakarya nehri çevresinde kuruldu.
 • Tarımla uğraşmışlar, tarımla ilgili kesin ve değişmez kurallar koymuşlar, kanunlar yapmışlardır (saban kırmanın, öküz kesmenin cezası ölümdür).
 • Krallarına Midas adını vermişler(Tarihte kulaklarının büyüklüğünden dolayı Eşek Kulaklı Midas olarak bilinir),en büyük tanrıları Tabiat Tanrıçası’dır. En büyük tanrıçaları Kibele (Bereket ve Toprak Tanrıçası)
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları
 • Dokumacılık, maden ve tahta işçiliği, heykeltıraşlık gibi alanlarda gelişme göstermişler.
 • El işçiliği gelişmiş, Fibula adı verilen ilk çengelli iğneyi üretmişlerdir

NOT: Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.

Lidyalılar (M.Ö.700-M.Ö.546)

 • Başkentleri Sard’dır (günümüzde Manisa-Salihli yakınları).
 • Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kuruldu.
 • Kral Yolu’nu buldular (Efes’ten başlayıp Sard’dan geçerek doğuya, Ninova’ya giden bir ticaret yoludur).
 • Buhurdanlık adı verilen etrafa güzel kokular yayan (içinde güzel kokulu otlar yakılarak) bir alet icat etmişlerdir.
 • Ticarette paranın kullanılmasıyla takas yöntemi kalktı, düzenli bir ekonomik yapı oluştu.
  NOT: Tarihte parayı icat eden ilk uygarlıktır (M.Ö.700).
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

İyonlar (M.Ö.1200-M.Ö.700)

 • Başkentleri Efes’tir (günümüzde İzmir).
 • Batı Anadolu’da, Ege kıyılarında kurulmuştur.
 • İyonlar, İzmir, Milet, Foça ve İzmir’de şehir
  devletleri halinde yaşadılar.
 • Anadolu’da ilk demokrasi yönetimi uyguladılar (Doğrudan Demokrasi).
 • Anadolu’da kurulan uygarlıklar içinde en gelişmiş ve ileri düzeyde olanıdır.
 • Bilim ve kültüre önem verdiler. Hür düşünce gelişti. Hür düşünce geliştiği için pozitif bilimlerde ilerlediler. Tıpta Hipokrat, tarihte Heredot, matematikte Pisagor ve Tales, felsefede Diyojen İyonların en tanınmış bilginleridir.
 • Denizcilikle uğraştılar, deniz ticareti yaptılar.
 • Fenike alfabesini geliştirdiler.
 • Dinleri çok tanrılıdır.
 • Yunan uygarlığının temellerini attılar.
 • İyon edebiyatının önemli eserleri Homeros’un İlyada ve Odessa destanlarıdır.
 • Efes’te yaptıkları Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biridir.
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Urartular (M.Ö 900-M.Ö.600)

 • Başkentleri Tuşpa’dır (günümüzde Van).
 • Mimaride, maden işlemeciliği, kaya oymacılığı, kabartma sanatı, taş işçiliğinde ileri gittiler. Su kanalları, bentler, barajlar, tapınaklar, kaya mezarları, kaleler, saraylar yaptılar.
 • Dinleri çok tanrılıdır. Ahiret inancı vardır. Yani ölümden sonra yaşama inanırlardı. Mezarlarını oda ve ev şeklinde yapmışlar. Ölen kişinin mezarına hayattayken kullandığı eşyaları koymuşlardı
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları
 • Ekonomilerinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturur.
 • Van’da Van Kalesi ve Çavuştepe, Erzincan’da Altıntep Urartularda günümüze kalan önemli  kalelerdir.

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

Sümerler (MÖ. 4000)

 • Mezopotamya uygarlığının temellerini attılar. Dünyanın ilk uygarlığı sayılmaktadır
 • Başkentleri Eridu.
 • Şehir (site) devletleri şeklinde yönetildiler. Şehir devletleri içerisinde en önemlileri Ur, Uruk, Kiş, Lagaş’tır.
 • Şehirlerin başında Patesi denilen krallar bulunur. Bunlar hem dini hem siyasi güce sahiptirler.
 • M.Ö.3200 yılında çivi yazısını bularak tarih devirlerini başlattılar.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları Sümer kralı Urugakina yaptı. (Tarihte ilk hukuk devletidir)
 • Tarihte ilk defa sayı sistemini buldular, matematik biliminin temellerini attılar. Dört işlemi kullanmışlar ve çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir.
 • Geometri ve astronomi alanında ileri gitmişlerdir.
 • İlk defa ay takvimini yaptılar, Güneş saatini buldular.
 • Dinleri çok tanrılıdır. Rahip-Kral anlayışı egemendir.
 • Ziggurat adı verilen tapınaklar yaptılar. Bu tapınaklar rasathane (gözlemevi) görevi de gördü.
  Bu sayede astronomide ilerlediler.
 • Dünyanın ilk destanları (Tufan, Yaradılış ve Gılgamış destanları) Sümerler’e aittir.
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Babiller (MÖ. 1800)

 • Orta Mezopotamya’da kuruldu
 • Başkentleri Babil’dir.
 • Tarihteki ilk anayasayı Babil kralı Hammurabi yaptı.
 • Hammurabi kanunları, Sümer yasalarına göre daha ağır cezalar içerir ve kısas esasına dayanır.
 • Yönetim şekli mutlak krallık (ilk mutlak krallık sistemini Hammurabi kurdu).
 • Kralları Tanrı-Kral şeklinde kutsal sayılırdı.
 • Astronomi ve tıp alanında ilerlemişler.
 • Babil şehri, Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi ile ün kazandı.
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Asurlular (MÖ. 2000)

 • Yukarı Mezopotamya’da kuruldu.
 • Başkentleri Ninova. yazılmış ticari tabletler bulundu
 • Tarihte ilk kütüphaneyi kurdular.
 • Ticaret gelişmiştir. Anadolu’ya yaptıkları ticaret sayesinde Anadolu halkı Asurlulardan çivi yazısını öğrendiler. Böylece Asurlular Anadolu’da tarihb çağlarının başlamasında önemli bir rol oynadılar.
 • Kayseri (Kültepe)’de Asurlular’a ait çivi yazısıyla
 • Kanunları Sümer ve Babil kanunlarına göre ağır cezalar içermekteydi
 • Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...