Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Anadolu Uygarlıkları

Hititler

 • Başkentleri Hattuşaş’tır (Çorum).
 • Devletin bilinen ilk kralı I. Hattuşil’dir (Labarna)
 • Ülke kral tarafından yönetilirdi. “Pankuş” adı verilen meclisleri vardır. Bu meclis ülke yönetiminde krala yardımcı olurdu.
 • Hititlerde kraliçe kraldan sonra gelen en yetkili kişiydi ve “Tavananna” adı verilirdi.
 • Çok tanrılı inanışları olduğu için “Bin tanrılı il” diye anılır. Diğer uygarlıkların tanrılarına da inanırlardı.
 • Halk, köylüler, sanatçılar, tüccarlar ve köleler olarak ikiye ayrılmıştır.
 • Hititlerde tarım, hayvancılık, ticaret ve madencilik geçim kaynaklarıdır.
 • Bahar Bayramı ve Antahşum (Çiğdem çiçeği) Bayramları vardır.
 • Anal adını verdikleri yıllıklarına (Tablet) bir yıl boyunca yaptıklarını yazarlardı. Bu yıllıklarda olumlu ve olumsuz olayları yazarlardı, objektif tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilir.
 • Su ihtiyacını karşılamak için taştan baraj yapmışlar.
 • Hititler ile Mısırlılar arasında yıllarca süren savaş sonunda tarihte bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.
 • Tarihin ilk medeni kanunu yapmışlar
 • Güneş kursları, Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları önemli eserlerindendir.
 • Atlı savaş arabalarını ilk kez kullanmışlar.
 • Hititler altın bakır, gümüş ve demir madenlerini işleyerek yaşamlarını kolaylaştıran araç gereçler yapmışlardır.

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Frigler

 • Frigler, Sakarya Irmağı’nın çevresinde kurulmuştur.
 • Başkentleri Gordion’dur. (Ankara)
 • Krallarına Midas adı verilirdi.
 • Devletin ilk kralı Gordios’tur.
 • Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
 • Çok tanrılı inanca sahiptirler. En önemli tanrıları bereket tanrıçası “Kibele”dir.
 • Dokumacılık ve ahşap işçiliğinde çok gelişmişlerdir.
 • Çivi kullanmadan yaptıkları ahşap masaları vardır.
 • Krallarını “Tümülüs” adını verdikleri tepelerin içine oda şeklindeki mezarlara gömerlerdi.
 • Fibula denilen çengelli iğneleri kullanmışlar.
 • Tarım alanında uyguladıkları ağır cezalar ile tanınırlar. Öküz öldürene, saban kırana idam cezası uygularlardı.
 • Tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır.
 • Mozaiği mimaride ilk kez kullandılar.
 • Kendilerine ait alfabeleri vardır.
 • Kuyumculuk ve kaya oymacılığında gelişmişler.
 • Megaron tipi ev mimarisi yaygındır.

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi 3

Lidyalılar

 • Batı Anadolu’da Gediz ve Menderes Vadileri arasında kalan bölgede kurulmuştur.
 • Başkentleri Sardes’tir.
 • Tarihte ilk defa” Parayı” kullanan uygarlıktır. Parayı icat etmeleri ile birlikte takas usulü sona ermiştir.
 • Lidyalıların parayı kullanmaları madencilik ile uğraştıklarının göstergesidir.
 • Çoktanrılı inanca sahiptirler.
 • Dünyanın bilinen ilk “Serbest pazarı” Sard şehridir.
 • Fenike alfabesini kullanmışlar.
 • Altın işlemeciliği gelişmiştir.
 • Orduda paralı asker kullanmışlar bu da yıkılmalarına zemin hazırlamıştır.
 • Anadolu’dan Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptılar. Yaptıkları bu yol sayesinde zenginleştiler. Lidyalılar aynı zamanda Mezopotamya ile kültürel etkileşime girmişlerdir.
 • En çok bilinen kralları Karun’dur.
 • Karun ticaret sayesinde çok zenginleşmiş ve hazinesinin büyüklüğü ile bilinir. “Karun kadar zengin” sözünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Urartular

 • Hurriler tarafından kurulan uygarlığın kurucusu I. Sardur’dur.
 • Urartular Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü çevresinde kurulmuşlardır.
 • Urartular  Başkentleri Tuşpa’dır.
 • Urartular  Yaşadıkları bölge dağlık olduğu için taş işçiliğinde dönemlerine göre oldukça ileri gitmişler. Van Kalesi. Madencilik konusunda da gelişmişler.
 • Urartular  Tarımda sulama ihtiyacını karşılamak için sulama kanalı ve barajlar inşa etmişler. (Şamran sulama kanalı)
 • Urartular  Kralları için oda şeklinde yaptıkları kaya mezarlarına ahiret inancı gereği değerli eşyalarını da koymuşlar.
 • Urartular  Çok tanrılı inanca sahiptirler. “Tanrı Haldi, Teişaba, Şivini” önemli tanrılarıdır.
 • Urartular, eyaletlere ayrılarak yönetilirdi. Eyaletleri En-nam denilen valiler yönetirdi.
 • Urartular  Yazı olarak çivi yazısını ve az da olsa resim yazısını kullanmışlar.
 • Urartular  İlk defa şehirlerin etrafını duvar ile çevirmişlerdir.

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi

İyonlar

 • Akadlar tarafından Milet, Efes, Bergama, Foça ve İzmir çevresinde kurulmuştur.
 • İyonlar Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret kolonileri kurmuşlar.
 • Anadolu’daki diğer uygarlıklardan farklı olarak başkentleri yoktur, şehir devletleri şeklinde yaşamışlar. Şehir devletlerine polis adı verilirdi.
 • Ege Denizi kıyısında kurulduğu için deniz ticareti ile uğraşmışlar. Bu sayede çok zengin olmuşlar.
 • Özgür düşünce ortamı İyonların bilim, astronomi, sanat, tıp ve felsefe alanında ilerlemelerine zemin hazırlamıştır.
 • İyonlar  Büyük tiyatrolar inşa etmişler.
 • Fenike alfabesini geliştirerek günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin oluşumuna katkı sağlamışlar.
 • Efes’te zamanında 14.000 kitaplık Celsus Kütüphanesi’ni kurmuşlar.
 • Mimaride İyon Nizamı denilen yapı tarzını oluşturmuşlar.
 • Artemis tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu İyonlardan günümüze kalan önemli eserlerdir.
 • İyonlar da çok tanrılı bir din anlayışı hâkimdir.
 • Tales ve Pisagor = Matematik- astronomi
 • Hipokrat = Tıp
 • Homeros = Edebiyat
 • Heredot = Tarih
 • Diyojen = Felsefe
 • Anaksimenes = Doğa bilimi
 • Hippodamos = Mimarlık alanında önemli çalışmalar yapmışlar.

Kaynak:Mehmet ÇELİK

One thought on “Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir