Okul Yöneticilerinin Yeni Programların Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

İnsan kaynakları ile ilgili olarak yöneticilerin çoğunluğu, yeni programların öğrencilerde yeni yaşam becerileri geliştirdiği ve kendileri için yeni planlama, düzenleme vb. çalışmaları yapma sorumlulukları getirdiğini belirtmişlerdir. Yöneticilerin, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin, yeni öğretim programlarında öngörülen uygulama biçimi için yeterli olduğuna ve öğretmenlerin sosyal çevreyi öğrenciler için bir bilgi kaynağı olarak kullandıklarına yönelik görüşleri aynı derecede olumlu gözükmemektedir.

Okulda fiziksel mekân ve materyal kullanımına yönelik olarak yöneticilerin %81’i derslerde çalışma kitabı, alıştırma örnekleri, çalışma yaprakları vb.nden, %85’i de harita, tablo, küre modeli, matematik araçları vb.den yeterince yararlanıldığı görüşündedirler. Ancak diğer sorulara verilen cevaplar bu derecede olumlu değildir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir