İlköğretim okulu altıncı sınıf sosyal bilgiler derslerinde öğretmenlerin en büyük bölümünün sözlü sunum, görsel çalışmalar ve ürün dosyasından (portfolyo) “Çoğu Zaman”; proje değerlendirme, drama, sözlü yoklama, yazılı sınavlar, performans ödevi, grup ve akran değerlendirmesi, özdeğerlendirme, kavram haritaları, tutum ölçeği, gözlem formu ve kontrol listesinden “Ara Sıra” yararlandıkları anlaşılmaktadır.  Öğretmenlerin çoğunluğu yapılandırılmış grid’den “Hiçbir Zaman” yararlanmadığını belirtmektedir.

İlköğretim okulu altıncı sınıf sosyal bilgiler derslerinde en çok, sözlü sunum, görsel çalışmalar, sözlü sınav, yazılı sınavlar, ürün dosyası, gözlem formu ve kontrol listesinin kullanılmakta olması beklenir. Diğer yöntem ve teknikler bu derste genellikle ara sıra veya daha az kullanılabilir. Bu durum göz önüne alındığında, öğretmenlerin cevapları genelde beklenene yakın görünmektedir.

İlköğretim okulu altıncı sınıf sosyal bilgiler derslerinde öğretmenlerin büyük bölümü (%63,9) her grup üyesine ayrı ayrı not verdiğini, öğretmenlerin %38,6’sı grup üyelerine hiçbir zaman aynı notu vermediğini belirtmektedir.

Grup çalışmalarında ortak bir amaca ulaşmak esas olduğundan fevkalade haller dışında grup üyelerinin tümüne aynı puanın veya notun verilmesi beklenir. Aksi halde grup çalışmaları aracılığıyla gerçekleştirilmesi beklenen yardımlaşma, dayanışma ve benzeri önemli kazanımlar gerçekleştirilemez.

Öğretmenlerin çoğunluğu (%70,9) ölçme ve değerlendirmeler sırasında hem süreç hem de ürünleri göz önünde tuttuklarını belirtmişlerdir. Okulun özellikle öğretim yeri olduğu göz önüne alındığında, ölçme ve değerlendirmelerde genellikle hem süreç hem de ürünün dikkate alınması uygun bir yaklaşımdır.

Öğretmenler değerlendirme sonuçlarını, başta öğrenilmeyen konuları yeniden öğretmek olmak üzere verilen amaçların tümü için kullandıklarını belirtmektedirler. Öğretmenlerin bu görüşleri beklenene yakındır.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin üçte ikiden fazlası ölçme yöntemleri ve değerlendirme sistemini çok karmaşık bulmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamına yakını ölçme yöntemleri ile değerlendirmenin zaman alıcı olduğunu belirtmektedirler.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir