Ana Sayfa / Ders Notları / Sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme programı ile ilgili değerlendirme raporu

Sosyal bilgiler öğretim programı değerlendirme programı ile ilgili değerlendirme raporu

sosyal bilgiler

Meb2in sosyal biilgiler dersi öğretim programı ile ilgili öğretmenlere yaptığı anket sonucunda ulaştığı değerlendirme raporu.

ÜNİTELERE İLİŞKİN OLARAK ANKET 2’DEKİ AÇIK UÇLU SORUYA VERİLEN CEVAPLARDA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

1. Ünite: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM   

·         Bu ünitedeki kazanımlar birkaç etkinlik içinde verilebilir. Bilgi ve araştırma içeren konuların olmaması öğrencinin dikkatini ve ilgisini azaltmıştır. Bu ünitedeki etkinlikler azaltılmalı veya bazı kazanımlar birlikte verilmelidir. 

·         Sosyal bilgiler 1. ünitesi mutlaka görsel unsurlarla desteklenmesi lazım (Film, CD).

·         Sosyal bilgiler 6. sınıftaki “Bilimsel araştırma yapıyorum” etkinliği 6. sınıf öğrencisinin kavrayabileceği sadelikte değil.

·          Sosyl bilgiler 6. Sınıftaki  4. kazanım, 2. ve 3. kazanımdan önce verilse daha iyi olabilir.  

·         Sosyal bilgiler 4. kazanım yeniden gözden geçirilmelidir. Gerekçeli açıklama zümre tutanağında yer almaktadır.                                                                                                                         

·         4. kazanım için daha basit etkinlik verilebilir.                                                        

·         Bu ünite etkinlikleri arasında kopukluk olduğunu düşünüyorum. Bir de bazılarının sıraları değişmeli. Örneğin; ikinci etkinlik başta olmalı.                                                                                  

·         “Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir” kazanımı için gezi konulabilir. Çünkü görsellik önemlidir. Bu kazanım konuyla tam olarak örtüşmüyor.

·         Küçük yerleşim birimlerinde, ünitede öngörülen öğrenme etkinliklerini çevre imkânlarına uyarlamada sorunlar yaşanıyor.                                                                                                          

·         Sosyal bilgiler 6. Sınıf müfredatındaki olgu-görüş etkinliğinin Türkçe dersine aktarılması gerekir.  

·         Sosyal bilgiler 6. sınıf “Neden oldu?” ve “Atlantis’ten gelen çocuk” için verilen süreler yetersiz.      

 

2. Ünite: SOSYAL BİLGİLER YERYÜZÜNDE YAŞAM                                                     

·         Sosyal bilgiler  1. kazanım için verilen etkinlik örneğinde (Haritalar ne işe yarar?);

Ölçekler ile kıtalar ve okyanuslar konuları mutlaka birbirinden ayrılmalıdır. Ayrıca burada ölçekler ile ilgili olarak neyi, ne kadar vermemiz gerektiği belirtilmemektedir.

Aynı durum kıtalar ve okyanuslar için de geçerlidir. Çünkü burada kıtalar ve okyanusların yerinin haritalarda gösterilmesinin sağlanması için, öğrencilere bazı kavramları vermek gerekmektedir (Meridyen, paralel, kanal, boğaz, körfez, ekvator, v.b.) 

·         Sosyal bilgiler 2. kazanım için verilen etkinlik örneğinde belli başlı iklim türlerinden hangilerine ulaşılacağı konusunda bir kesinlik yok.        

Bu ünitede bilgi ve araştırma daha ön planda yer alıyor olmasına rağmen etkinlikler kazanımları tam olarak karşılayamıyor. Ülkemizden 7 Renk ve Anadolu’da İz Bırakanlar dışındaki etkinliklere yeterli süre ayrılmamıştır. Etkinliklerin uygulanması tahmin edilenden daha fazla zaman almaktadır. 

·         Sosyal bilgiler etkinlikler arasında bütünlük sağlanmalı. CD ve film desteği şart. İlkçağ uygarlıklarıyla ilgili CD eksikliği var. Görsel materyal sağlanmalı.

Bu ünitede önce 3. kazanım sonra 2. kazanım verilse daha iyi olabilir.

·         Sosyal bilgiler etkinlik örnekleri “ölçeklerle ilgili kazanımı” gerçekleştirmek için yetersiz.

·         Sosyal bilgiler Matematik programıyla bu ünitenin paralel olması gerekirken, zaman olarak bu sağlanmamış. Öğrencilerin ölçekleri anlamak için gerekli hazır bulunuşluğa sahip olmadığını görüyoruz.  

·         Sosyal bilgileri konuları rasında kopukluk olmaması için, Tüm Anadolu uygarlıkları hakkında kısa bilgiler verilmeliydi.                                                                                                       

·         Sosyal bilgiler çatalhöyük’le ilgili taslak kitap sayfa 202’deki tarih şeridinde kronolojik olarak sıralanması istenen olaylar daha belirgin olsaydı iyi olurdu. Örn: Tarih çağlarıyla ilişkili olarak verilseydi daha belirgin olurdu   

·         Sosyal bilgiler “Haritalar ne işe yarar?” etkinliğinde, haritalarda uzunluk hesaplamaları yanında alan hesaplamaları da işlenmelidir.   

·         Sosyal bilgiler Anadolu uygarlıklarının temel özelliklerini yansıtan etkinlikler hazırlanmalıdır.

·         Bu ünitede, Anadolu’da kurulan uygarlıklara ilişkin olarak Frig, Urartu, Lidya, İyon,  Bizans gibi uygarlıklar için de etkinlikler hazırlanmalı.    

·         Sosyal bilgiler “Bir yaşam bir uygarlık” etkinliği öğrencilerin özel yeteneklerini sergileyebilecekleri bir etkinlik. Diğer etkinliklerinde bu yönde olması gerekir.                                                      

 

3. Ünite: SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

·         Sosyal bilgiler öğrencilere yaptırılan grup çalışmaları, zaman yeterli olmadığı için uygulanamamaktadır.

·         Sosyal Bilgiler kazanımlar çok geniş kapsamlı ve süre yetersiz. Mesela, “madenler” dediğimiz zaman, sanayii de yanında belirtmemiz gerekiyor.

·         Sosyal bilgiler tablo ve Grafik konusunda etkinlik örnekleri yetersiz.Nasıl oluşturulacağı ifade edilmemiş.

·         Sosyal bilgiler Madenler, sanayi kolları gibi unsurlar görsel materyallerle desteklenmelidir.           

·         Sosyal bilgiler Ülkemizi geliştirelim adlı etkinlik, çok yoğun fakat kazanımı gerçekleştirmek için gerekli.

·         Sosyal bilgiler ülkemizin kaynakları hakkında birkaç tane etkinlik yapılmalıydı. Ekonomik sektörler incelenirken, ülkemizi geliştirelim adlı tek etkinlik yerine değişik sektörler ayrı etkinlik olarak incelenmeliydi.

·         Ülkemizin madenleri, sanayi ürünleri, turizm v.b. ile ilgili bütün özelliklerin bir haritada birleştirilmesi, öğrencilere karmaşık geliyor. Bunun yerine ayrı ayrı özelliklerin coğrafi dağılımı verilse, boş haritalarda öğrencilerin bunları bulmaları istense daha iyi olur.

 

4. Ünite: SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZ VE DÜNYA                                                        

·         Öğrenme alanı: Küresel bağlantılar; sayfa 278-279’daki haritalar- dünyada yoğun nüfuslu alanları eksik göstermektedir. Ayrıca, 279’daki haritanın lejantında kullanılan semboller birbirlerine çok benzediği için, öğrenci bakınca ayırt edememektedir.                 

5. Ünite: SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER                                                

·         Sosyal bilgileri bu ünitesinde de görsel materyal kullanımı yetersiz.

·         Sosyal bilgilerin çok geniş kapsamlı kazanımlar içeren bir ünitesi. Tarih konularının, İlkçağ tarihi, İslam tarihi, Anadolu ya kadar Büyük Selçukluları içeren geniş bir yelpaze yer alıyor. Kültür ve medeniyet de işin içine girdiğinden, süre çok verilmiş olmasına rağmen yetersiz kalıyor.

·         Sosyal bilgilerin  bu ünitesinde yer alan destanlardan öğrencilerin çıkarım yapması güç oluyor. Destanlar öğrencilerin seviyelerinin üstünde gözüküyor.      

·         Bu ünitedeki kazanımlar, destanlar kullanarak verilirken gereksiz ayrıntılara girilmiştir. Dönemin yıllıkları ve seyahatnameleri ile kısa, sade ve anlaşılır olarak verilse daha uygun olur.

·         Destanlar konusu işlenirken, uygun görülmeyebilecek yorumlara yer verilmiş.

“Demokrasinin Serüveni” ve “Elektronik Yüzyıl” üniteleri hakkında bilgi yoktur.

 

 

 

 

 

Hakkında Veli Kuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir