Osmanlı Devletini Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa 2

Maddeler Halinde Genel Türk Tarihi Ders Notu

Genel     Türk    Tarihi

 1. İlk Türk siyasi topluluğu : İskitler ( Devlet olamamışlar )
 2. İlk Türk devleti : Asya Hun Devleti
 3. Orta Asya’da Türkleri bir çatı altında toplayan ilk Türk Kağanı : Mete Han
 4. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti : Göktürk ( Köktürk ) devleti
 5. Orta Asya’da en eski kültür merkezi : Anav
 6. Türklere ait en eski kültür merkezi : Afanesyova
 7. Orta Asya’da yayılma ve etki alanı en geniş olan kültür merkezi : Andronova
 8. Orta Asya’da en gelişmiş kültür merkezi : Tagar
 9. Madenin ilk işlendiği orta Asya kültür merkezi : Afenesyova
 10. Demirin ilk işlendiği orta Asya kültür merkezi : Karasuk
 11. Atı evcilleştiren ve at arabalarını ilk kullanan Türk siyasi topluluğu : İskitler
 12. İskitlerde en parlak dönem : Alper tunga dönemi
 13. Dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarı : Tomris Hatun
 14. Asya Hunlarının kurucusu : Teoman ( Tu – man )
 15. Asya hunlarının en parlak dönemi : Mete Han dönemi ( Mo – tun )
 16. Yerleşik hayata geçen Türk devletleri : Uygurlar , Kırgızlar , Türgişler
 17. Yerleşik hayata tamamıyla geçen türk devleti : Türgişler
 18. Türgişlerin yıkılmasıyla meydana gelen savaş : Talas savaşı ( Atlık Savaşı )
 19. Avrupa’da kurulan ilk türk devleti : Avrupa Hun Devleti
 20. Bizansı vergiye bağlayan ilk Avrupa Hun Hükümdarı : Rua
 21. Avrupa Hunlarının Bizans’ı vergiye bağladığı anlaşmalar: Margos anlaşması, Anatolias anlaşması
 22. Bizans’a giden ilk göktürk elçisi : Sogdlu Tüccar Maniac
 23. Bizansın gönderdigi elçi : Zemarkos
 24. Göktürklerinin en parlak dönemi : Mukan Kağan dönemi
 25. Türklerdeki ilk sulama kanalı : Töte kanalı ( Tötö kanalı )
 26. Türklerdeki ilk alfabe : Göktürk devleti ( Kutluk Devleti )
 27. Türklerdeki ilk yazıtlar : Yenisey yazıtları
 28. Orhun Abidelerinin diğer ismi : Bengü Taşlar ( Sonsuzluğa kalması dileğiyle )
 29. Orhun Abidelerinden ilk bahseden kişi : Ata Melik Cüveyni ( Tarih – i Cihanguşa )
 30. Orhun Abidelerinin Türkiye de Basımını yapan ilk kişi : Necip Asım
 31. Orhun Yazıtlarını bulan kişi : Johan von Strahlenberg, 1721
 32. Orhun Yazıtlarını okuyan kişi : Vilhelm Thomsen 1893
 33. İlk ipek para : Uygurlar , Kamdu
 34. Ölülerini yakan ilk türk topluluğu : Kırgızlar
 35. İbadetlerini taş binalarda yapan Türk Devleti : Tabgaçlar
 36. Ticarette parayı kullanan ilk Türk devleti : Türgişler
 37. Türgişlerde madeni paraya verilen isim : Yarmak
 38. Uygurlara ait kitabeler : Taryat , Tes ,Şine•Usu,Somon•Sevrey ,Suci ,Karabalgasun ,Ar Hanin ,Gürbelcin ,Somon­Tes ,Mutrın Temdeg.
 39. Avrupa Hunlarına ait destan : Sihirli Geyik
 40. Türklerde ilk orta oyunu : Uygurlar
 41. Türklerde ilk minyatür: Uygurlar
 42. Uygurlarda duvar resimlerine verilen isim : Fresko ( fresk )
 43. Uygurlarda duvar resimlerini yapan sanatçı , ressam: Bedizci
 44. Türklerde ilk din değiştiren türk devleti : Uygurlar (manihezm)
 45. İlk ilahi dine inanan türk devleti : Hazarlar ( musevilik )
 46. İslamiyeti kabul eden ilk türk boyu : Karluklar
 47. İslamiyeti kabul eden ilk Türk – islam devleti : İtil Bulgarları
 48. Moğol hakimiyetine giren ilk türk devleti : Kırgızlar
 49. Anadoluya akın yapan ilk türk boy ve devletleri : İskitler , Hunlar , Sibirler
 50. Türklerin kullandığı diller : Sogd , Kril ,Latin , Arapça
 51. Asyada siyasi birliklerini sürdüren devletler : Kırgızistan , Türmenistan, Uygur Özerk Türk Bölgesi
 52. Avrupada siyasi varlıklarını sürdüren devletler : Bulgaristan , Macaristan
 53. Rus knezlikleri ( boyları ) ile mücadele eden türk devlet yada toplulukları : Kıpçaklar , Sibirler , Hazarlar , Avarlar
 54. Rönesans
  Rönesans
 55. İstanbulu kuşatan ilk Türk devleti : Avarlar
 56. İstanbulu kuşatan ikinci Türk devleti : Bulgarlar
 57. Türklerin kutsal kenti : Ötüken
 58. Türklerden bahseden ilk belge, : Çin kaynaklarında bulunan  bir  antlaşma  belgesidir (MÖ 318)
 59. Türklerden bahseden ilk yazılı belge : Kuzey Şansi anlasması
 60. Türklerin islamiyetten önce kullandığı ticaret yolları : İpek yolu , Kürk yolu
 61. Malazgirt meydan savaşında saf değiştiren türk toplulukları : Uzlar ( oğuzlar ) , Peçenekler
 62. Slavların teşkilatlanmasını sağlayan türk devleti : Avarlar
 63. Üzengi denilen at eğer takımını kullanan ilk Türk devleti : İskitler
 64. Üzengi denilen at eğer takımını Avrupaya öğreten ilk türk topluluğu : Avarlar
 65. Dünyanın en uzun destanı : Manas destanı ( Kırgızlar )
 66. Bedizci : Uygurlarda ressam

66. Kamdu : Uygurların ticarette kullandığı ipek para

 1. Türklerde ilk Minyatür sanatı : Uygurlar
 2. Fresko : Uygurlarda duvar resmi

69. Kut : Göktanrı tarafından kağana verildiğine inanılan devleti yönetme yetkisi

 1. Kurultay : Toy , Kengeş
 2. İslamiyet öncesihükümdar unvanları: Han, Hakan,Kağan,Yabgu,İlteber,İlteriş,İdikut, Şanyü, Tanyü,Külerkin,Aytengri
 3. Kurultayın Üyeleri

 

Aygucu Buyruk Tarkan Apa Tudun Bitikçi Tamgacı Agılığ
Başbakan Bakan Askeri Yönetici Sivil Yönetici Vergi Denetim Yazışma İşleri Dış Politika Haznedar

 

 1. Tabgaçlardaki meclisin ismi : Nazırlar Meclisi
 2. Peçeneklerdeki Meclisin ismi : Komenton
 3. Tuna Bulgarlarında meclisin ismi : Millet Meclisi
 4. Avrupa Hunlarında meclisin ismi : Seçkinler Meclisi
 5. Oğuzlarda meclisin ismi : Tirnek ( Dernek ) Meclisi
 6. Kıpçaklarda meclisin ismi : istişare Meclisi
 7. Sabir ve Hazarlarda meclisin ismi : İhtiyarlar meclisi
 8. İslamiyet öncesi türklerdeki en eski inanışlar : Göktanrı , Şamanizm , Atalar Kültü , Animizm , Toteminizm
 9. Türklerin en eski inancı : Toteminizm
 10. Şaman : Kam , Baksi , Din adamı

83. Balbal : Mezar Taşı ( ilk örnekleri İskitler )

 1. Tamu : Cehennem
 2. Uçmağ : Cennet

86. Umay : Çocukları koruduğuna inanılan iyi huylu melek

 1. Umacı : Öcü
 2. Yek : Şeytan
 3. Sav : Atasözü
 4. Sagu : Ağıt
 5. Koşuk : Şiir
 6. Kün : Halk
 7. Öğ : Anne
 8. Kank : Baba
 9. Yumuş : Çeyiz
 10. Kalıng : Başlık parası
 11. Törün : Düğün yemegi
 12. Yuğ: Cenaze Töreni
 13. Yuğ Aşı : Ölü yemeği
 14. Kurgan : Mezar
 15. Noin – Ula : Hunlara ve Göktürklere ait kurgan

102. Şipovo : Avrupa Hunlarına ait kurganlar ( Mezarlar )

 1. Otağ : Hükümdar çadırı
 2. Kopuz : Perdesiz bağlama
 3. Animizm : Ruha tapıcılık
 4. Islamiyetten önce Türk Devletlerinde davalara bakan görevli : Yargan veya Yargucu
 5. Oğuş : Aile
 6. Uruğ : Sülale
 7. Bud : Boy
 8. Budun : Millet
 9. İl : Devlet
 10. Şad : Hanedan üyesi vali
 11. Tiğin : Kağan çocuklarına verilen isim
 12. Ayuki : Hükümet
 13. Toygun : Hükümet üyeleri
 14. Hükümdarların kullandığı çeşitli semboller : Taht ( Örgin ) , Unvan alma , Sancak , Tuğ, Otağ( Çadır ) , Davul ( Nevbet ) ,Sorguç ( Kotuz )
 15. İskitlere ait destanlar : Şu , Alper Tunga Destanı
 16. Hunlara Ait Destanlar : Oğuz Kağan destanı , Siyen – Pi destanı
 17. Göktürklere ait destanlar : Bozkurt destanı , Ergenekon destanı
 18. Avrupa Hunlarına ait destanlar : Sihirli geyik
 19. Uygurlara ait destanlar : Göç ve Türeyiş Destanları
 20. Kırgızlara ait destanlar : Manas destanı
 21. Bulgarlara ait destanlar : Şan Kızı
 22. Oğuz – Kıpçak mücadelesi : Dede Korkut Hikayeleri
 23. İslamiyetten önce türklerin kullandığı diller : Çince , Sogd , İbranice , Latince
 24. Yerleşik hayata geçen ilk türk devleti : Uygurlar
 25. Yerleşik hayata tamamıyla geçen türk devleti : Türgişler
 26. Türgişlerin en parlak dönemi : Su – lu Kağan dönemi
 27. Avrupa Hunların en parlak dönemi : Attila
 28. Attilanın Bizansla yaptığı anlaşmalar : Margos , Anatolias
 29. Dünya ordularının temelini oluşturan onluk sisteminin kurucusu : Mete Han ( M.Ö 209 )
 30. Bağımsızlık amacıyla başlatılan ilk türk isyanı : Kürşad Ayaklanması
 31. Din değiştirdiği için uygurlarla savaşan Türk – İslam devleti : Karahanlılar
 32. Türgişlerin yıkılmasıyla meydana gelen savaş : Talas savaşı
 33. Moğolların türkleşmesine katkı sağlayan Türk devleti : Uygurlar
 34. Törenin değişmez hükümleri : Adalet ( konilik ) , Eşitlik ( tüzlük ) , İyilik ( Uzluk ) , İnsanlık ( kişilik)
 35. Avrupa hunlarının kurucusu : Balamir
 36. Avrupa hunlarının en parlak dönemi : Attila
 37. Uygurların en parlak dönemi : Moyen Çur
 38. Uygurların din değiştirdikleri dönem : Böğü kağan
 39. Moğolları türkleştiren uygur kolu : Turfan Uygurları
 40. Kağan çocuklarını verilen isim : Tiğin
 41. Türklerde en az değişime uğrayan alan : Ordu Teşkilatı
 42. Türklerin ihraç malları : Et , Deri , Canlı Hayvan , Kösele , Silah  ve   Madeni ürünler , Hayvansal

Gıdalar

 1. Türklerin ithal malzemeleri : Tarım ürünleri ( hudubat ) , ipek kumaş , giyim eşyası
 2. Türklerde mahkemelerin başında bulunan kişi : Yargu
 3. İslamiyetten önce araplarla türklerin komşu olması : Ömer dönemi sasanilere son verilmesi , kadisiye savaşı , celula savaşı , nihavent savaşı , köprü savaşı
 4. İlk Türk İslam devleti : Karahanlılar
 5. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk devlet : Karahanlılar
 6. Türk tarihinin düzenli işleyen ilk posta örgütü : Karahanlılar
 7. rönesans ve sonuçları
  Rönesans
 8. Türklerde ilk hastane : Karahanlılar , Bimarhane
 9. İlk burslu eğitim : Karahanlılar , Tabgaç buğra han dönemi
 10. İlk kervansaray : Ribat• ı Melik , Karahanlılar ( Buhara – Semerkant arası )
 11. Anadolu da İlk türk islam camii : Manucehr cami , Selçuklular
 12. İlk türk islam medresesi : Karahanlılar , Tabgaç Buğra han medresesi
 13. Sultan ünvanını kullanan ilk türk islam hükümdarı : Gazneli Mahmut
 14. İmparatorluk özelliğine sahip ilk türk islam devleti : Gazneliler
 15. Mısırda kurulan ilk türk islam devleti : Tulunoğulları
 16. Kutsal yerlere ( Mekke , medine , hicaz ) hakim olan ilk türk islam devleti : Ihşitler ( Akşitler )
 17. Tolunoğullarında hastaneye verilen isim : Maristan
 18. Tolunoğullarının en önemli mimari eserleri : Tolunoğlu Ahmet cami , Ulu cami
 19. İlk Türk islam camii : Tulunoğlu Ahmet camii
 20. Hindistana sefer düzenleyen ilk Gazne hükümdarı : Sebük Tiğin
 21. Din değiştirdiği için Uygurlarla savaşan ilk türk islam devleti : Karahanlılar
 22. Kurulduğu yerin ismini alan türk islam devletleri : Gazneliler , Harzemşahlar
 23. Anadoluya ilk Türk islam akınları: 1017 – 1026Çağrı beyin keşif amaçlı DoğuAnadolu seferleri
 24. Anadoluda Bizansla yapılan ilk savaş : Pasinler savaşı 1048
 25. Kudüsü Haçlılardan geri alan Haçlı seferine sebep olan türk islam devleti : Eyyübiler , Selahattin Eyyübi
 26. Eyyübilerin askeri kanadını oluşturan türk boyu : Kıpçaklar
 27. Memlüklerin kuruluşunda etkili olan türk boyu : Kıpçaklar
 28. Orta Doğudaki son haçlı kalıntılarına son veren türk islam devleti : Memlükler
 29. Her emrin sultan olma hakkına sahip olduğu türk islam devleti : Memlükler
 30. Tarihte Moğolları yenen ilk türk islam devleti : Memlükler
 31. Memlük ülkesine verilen isim : Devlet – üt Türkiye
 32. Memlüklerin Moğolları ( İlhanlılar ) yendiği savaşlar : Ayn•u Calud , Elbistan ,Merc•i süffar , Merc•i Humus
 33. Büyük Selçuklu toprakları üzerinde kurulan ve kendilerin Büyük Selçuklu devletinin mirasçısı olarak adlandıran devlet : Harzemşahlar
 34. Hindistanda kurulan ilk türk devleti : Delhi türk sultanlığı
 35. Hindistanda islamiyetin yerleşmesine katkıda bulundan devlet : Babürlüler,
 36. Moğolların kurusucu ve en parlak dönemi : Cengiz Han ( Timuçin )
 37. Cengiz Hanın ölümünden sonra Moğol toprakları üzerinde kurulan devletler :
  1. Altınorda Devleti : Cengizin torunu Batuhan tarafından kırımda Timur tarafından yıkıldı.
  2. Kubilay hanlığı : Kubilay tarafından çinde kurulmuş Moğol devleti
  3. Çağatay Hanlığı : Cengizin oğlu Çağatay tarafından Türkistanda kurulmuş , Timurun idaresinde varlığını sürdürmüştür.
  4. İlhanlı devleti : Kurucusu Hülagü’dür. Anadolu Selçuklu devleti ile Abbasilere son Irak , İran ve Anadolu da hakimiyet kurdular.

 

 

 1. İslamiyeti Kabul etmeyen tek Moğol devleti : Kubilay Hanlığı
 2. Kubilay Hanlığını ziyaret eden ünlü seyyah : Marco Polo
 3. Timur Devletine son veren topluluk : Özbekler
 4. Anadolunun kapılarını türklere açan savaş : Malazgirt Savaşı
 5. Malazgirt savaşından sonra kurulan beylikler :
  1. Saltukoğulları : Erzurum
  2. Mengücekliler : Erzincan , Kemah
  3. Danişmendliler : Tokat , Sivas ,Kayseri , Niksar
  4. Artukoğulları : Elazığ , Diyarbakır ,Batman ,Hasankeyf ,Mardin
  5. Çaka Beyliği : İzmir , Aydın , Tire

f)        Tanrıvermişogulları : Efes

 1. İnaloğulları : Diyarbakır
 2. Çubukoğulları : Elazığ
 3. Sökmenoğulları : Ahlat
 4. Dilmaçoğulları : Bitlis
 1. Büyük Selçuklu devletinde hükümdar çocuklarına verilen isim : Melik
 2. Meliklerin eğitiminden sorumlu devlet görevlisi : Atabey
 3. Türk – İslam devletlerinde hükümdar ünvanları : Han , Hakan , Nasr , Bey, İliğ, Buğra , Kara, Kadir , Şahinşah , Padişah , Sultan – ı Alem , Sultan – ı Azam
 4. Türk – İslam devletlerinde Hükümdar sembolleri :

a)      Otağ– ı Humayun

 1. Sancak
 2. Davul ( Nevbet )
 3. Tuğra
 4. Arma
 5. Unvan
 6. Hilat ( Saltanat Giysisi )
 7. Taht
 8. Asa
 9. Çetr : Saltanat Şemsiyesi
 10. Tuğ
 11. Sikke ( Para bastırma )
 12. Halife veya kendi adına hutbe okutmak
 13. Kılıç kuşanma
 1. Türk – İslam devletlerin eyalet ve vilayetlerin başında bulunan askeri ve idari yönetici : Şıhne
 2. Vilayetlerin vergilerini toplamakla görevli kişi : Amil
 3. Vilayetlerden sorumlu sivil yönetici : Amid
 4. Türk – İslam devletlerin belediye işleri : İhtisab
 5. Türk – İslam devletlerinde belediye işlerinden sorumlu , ticari hayatı korumakla görevli kişi :

Muhtesip

 1. Türk – İslam devletlerinde divan ile sultan arasındaki işleri düzenleyen görevli : Has Hacib , Hacib
 2. Türk –İslam devletlerinde , devlete ve hükümdarakarşışu işleyenleri cezalandıran görevli : Emir –i Hares
 3. Türk – İslam devletlerinde Divanın bölümleri :

a)      Divan – ı İstifa : Mali işler , görevlisi müstefvi

 1. Divan – ı Arz : Askeri ve Askeri mali işler , görevlisi Emir• i Arz
 2. Divan – ı Tugra ( Divan – ı İnşa ) : İç ve dışyazışma , görevlisi Tuğrai veya Münşi
 3. Divan – ı İşraf : Askeri ve mali işler dışındaki denetim işleri , görevlisi Müşrif
 4. Divan– ıMezalim: Hükümdar başkanlığındaağırsiyasi suçlarıngörüşüldüğüdivan
 1. Kadıların başında bulunan ve bağdatta oturan baş kadı : Kad• ül Kudat
 2. Örfi davalara bakan görevli : Emir – i Dad
 3. Türk – İslam devletlerinde devşirme sistemine verilen isim : Gulam Sistemi
 4. Türk – İslam devletlerinde Eyalet askerlerine verilen isim : Sipahiyan , İkta askerleri
 5. Türk –İslam devletlerinde esnafların kendi aralarında birleşerek kurdukları dini ve iktisadi örgüt , lonca teşkilatı : Fütüvvet anlayışı
 6. Türk – İslam devletlerinde hükümdar ve ailesine ait topraklar : Has arazi
 7. Meliklere , Emirlere ve Komutanlara yaptıkları görevin karşılığında verilen topraklar : İkta arazisi
 8. Türk – İslam devletlerinde mülkiyeti kişilere ait olan topraklar : Mülk arazi
 9. Gelirleri hayır kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara ayrılan topraklar : Vakıf Arazisi
 10. Türk – İslam devletlerinde gayrimüslimlerin elindeki topraklar : Haraci arazi
 11. İlk Türk – islam sözlüğü : Divan – ı Lügat – ı Türk
 12. İlk türk – islam siyasetnamesi : Kudatgu Biliğ, Yusuf Has Hacib tarafından yazılıp Tabgaç Buğra Hana sunulmuştur.
 13. Edip Ahmet Yükneki : Atabet’ül Hakayık ( Gerçeklerin Eşiği )
 14. Ahmet Yesevi : Divan – ı Hikmet
 15. Firdevsi : Şehname , Gazneli mahmuta sunulmuştur.
 16. Zemahşeri : Mukaddimetül Edep , Keşşaf
 17. Ömer Hayyam : Rübailer , Celali Takvimi
 18. Enveri : Kasideler
 19. Nizam – ı Mülk : Siyasetname
 20. Cabir Bin Hayyam : Kimya
 21. El Razi : El Havi , Çicek ve Kızamık aşılarını geliştirdi
 22. İbn – i Heysem : Optik alanında çalışmalar yaptı. Kitabül Menazir
 23. Utbi : Tarihi Yemin

221. Farabi : El Medinetül Fazıla , ihsaül ulüm , Kitabül müsiki kebir

 1. Gazali : İhya’ül Ulumiddin
 2. Ibni Fadlan : Rıhle ( Seyahatname )
 3. Biruni : Asar’ül Bakiye
 4. İbn – i Rüst : Tehafütü’t Tehafüt , Makela fı’l Mizac , Avrupaya Aristoyu en iyi anlatan filozof
 5. Harezmi : Kitab’ül Cebr Ve’l Mukabele
 6. İbn – i Sina ( Avicenna ) : El Kanun Fi’t Tıp
 7. Uluğ Bey : Zîc•i Ulûgî ( Yıldızların Fihrist Cetveli )
 8. Ali Şir Nevai : Muhakemet’ül Lügateyn , Mecalüs’ün Nefais
 9. Timur devletine son veren topluluk : Özbekler
 10. Fatimilerin Kahirede kurduğu medreseler : El Ezher medreseleri
 11. İlk Türk – İslam üniversitesi : Bağdat Nizamiye Medreseleri
 12. Büyük Selçuklu devletinin önemli şehirleri : Nişabur , Rey , Cend , İsfahan , Kazven
 13. Moğol kervanının Harzemşahlar tarafından yağmalanması : Otrar Olayı
 14. Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu : Kutalmış oğlu Süleyman Şah
 15. Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi : Alaaddin Keykubat
 16. Anadolu Selçuklu devletinde , anadoluda tüccarlar için ilk sigorta uygulaması : İzzettin keykavus
 17. Anadolunun türk yurdu haline gelmesine sebep olan savaş : Miryokefalon savaşı
 18. Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasına sebep olan savaş : Kösedağ savaşı
 19. Anadolu Selçuklu devletinde ilk dini karakterli isyan : Baba İshak ayaklanması ( Babailer ayaklanması )
 20. Anadolu Selçuklu devletinin başkentleri : İznik , Konya
 21. Anadolu da ikinci dönem beylikler dönemi :

a)      Osmanoğulları : Osman Bey , Söğüt , Domaniç

 1. Karamanoğulları : Karaman Bey , Konya
 2. Karesioğulları : Karesi bey , Balıkesir , Çanakkale
 3. Candaroğulları ( İsfendiyaroğulları ) : Şemseddin Yaman bey , Kastamonu , Sinop
 4. Taceddinoğulları : Taceddin Bey , Bafra ile Ordu çevresi
 5. Germiyanoğulları : Yakup Bey , Kütahya ve Denizli Çevresi
 6. Saruhanoğulları : Saruhan Bey , Manisa
 7. Aydınoğulları : Aydınoğlu Gazi Mehmet Bey , Aydın
 8. Menteşeoğulları : Menteşe Bey , Muğla , Milas
 9. İnançoğulları : Mehmet Bey , Denizli
 10. Hamitoğulları : Hamit Bey , Isparta , Eğirdir , Antalya
 11. Dulkadiroğulları : Karaca Bey , Elbistan
 12. Ramazanoğulları : Ramazan Bey , Adana ve çevresi
 13. Çobanoğulları : Kastamonu
 14. Eretna Beyliği : Eretna Beyliği , Orta Anadolu
 15. Kadı Burhanettin Beyliği : Kadı Burhaneddin Ahmet , Sivas
 16. Akkoyunlular : Kara Yülük Osman Bey , Bayburt , Urfa ,Diyarbakır dolayları
 17. Ahiler : Ankara
 18. Sahipataoğulları : Antalya
 19. Eşrefoğulları : Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey , Beyşehir
 20. İnalcıkoğulları : Elazığ
 21. Pervane : Sinop
 22. Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi
  Anadolu Medeniyetleri Nelerdir Maddeler Halinde Bilgi
 1. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Ünvanı : Sultan, Keykubat , Rükneddin , Sultan – ı Galip , İzzettin , İmameddin , Alaaddin , Giyaseddin
 2. AnadoluSelçuklu Devletindesosyal, ekonomik ,kültürel, siyasiişleriyürütenorgan: Divan–ı Saltanat
 3. Hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda yerine bakan görevli : Naib – i Sultan
 4. Anadolu Selçuklu devletinde hükümdarın nişan ve tuğrasını çeken görevli : Tuğrai , Münşi
 5. Devletin merkezinde askerlerin ihtiyaçlarını karşılayan divan : Divan – Arz
 6. Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumlu divan : Divan – ı Pervane , Pervaneci
 7. Hassa Askerlerinin yetiştirildiği askeri ocak : Gulamhane
 8. Gönüllü kuvvetlerinin komutanına verilen isim : Emirü’l Ümera
 9. Anadolu Selçuklularında donanma komutanına verilen isim : Meliküs sevahil veya reis’ül bahr
 10. Anadolu Selçuklarında geliri hükümdara ayrılan toprakları : Has arazi
 11. Müslümanlardan 1/10 oranında alınan ürün vergisi : Öşür Vergisi
 12. Gayr – ı Müslimlerden 1/5 oranında alınan ürün vergisi : Haraç Vergisi
 13. Gayr – ı Müslimlerden askerlik yapmadığı için alınan baş vergisi : Cizye
 14. Cizye kimlerden alınmazdı : çocuk , yaşlı , sakat , kadın ve din adamlarından alınmazdı.
 15. Türk – İslam devletlerinde dini mimari : cami , medrese , kümbet , türbe , tekke , zaviye , mescit
 16. Türk – İslam devletlerinde sivil mimari : saray , kervansaray , darüşşifa , hamam , köşk , köprü , arasta ( ahilerin toplandığı yer )
 17. Türk – İslam devletlerinde askeri mimari : sur , kale , burç , kule , kışla , tersane
 18. Anadoludaki ilk Türk – İslam camii : Manucehr Camii
 19. Anadolu Selçuklularından kalma en eski camii : Alaaddin cami
 20. Anadolu ve dünyadaki ilk tıp medresesi: Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi ( darüşşifa )
 21. Anadolunun en eski anıtsal mezar yapısı : Emir Saltuk Kümbeti ( Saltukoğulları )
 22. Anadoludaki en eski kervansaray : Alayhan kervansarayı ( Aksaray , Kılıçarslan tarafından yapılmıştır ).
 23. Anadoludaki en büyük kervansaray : Sultan Han (Aksaray , Alaaddin Keykubat )
 24. Anadoluda ilk medrese : Yağıbasan Medresesi ( Daniştmentliler )
 25. Anadoluda ilk Hastane : Mardin Maristanı ( Artuklular )
 26. İlk Türk denizcisi : Çaka bey
 27. Anadolu Selçuklu devletinde ilk medrese : Koca Hasan Medresesi
 28. Anadolu Selçuklu zamanı düşünürler :

a)      Muhyittin Arabi : Tasavvuf

 1. Hacı Bektaşi Veli : Makalat
 2. Caca bey : Astroloji , Anadoludaki ilk rasathaneyi kırşehirde yapmıştır.
 3. Yunus Emre : Divan , Risaletün Nushiyye
 4. Hoca Dehhani : Selçuklu Şehnamesi
 5. Germiyanlı Ahmedi : Divan , İskendername
 6. Aşık Paşa : Garipname
 7. Mevlana : Mesnevi , Divan – ı Kebir
 1. Anadolu Selçuklu devleti fikir , dil ve edebiyat alanında düşünürler
  1. Sadrettin Konevi : Tasavvuf
  2. Seyfettin Amidi : Felsefe , mantık ve fen bilimleri
  3. Kutbettin Şirazi : Felsefe , coğrafya , astronomi
  4. Hacı paşa : Aydınoğulları zamanında yaşamış ünlü bir doktor
  5. Kadı Şİraceddin : Mantık , Kelam
  6. Mehmet Ravendi :Tarihci
  7. İbni Bibi : El Avamir’ül alaiye , Tarihci
  8. Kerimüddin Aksarayi : Müsameretü’l•ahbar veMüsayeretü’l•ahyar ( Selçuklu Tarihcisi)
  9. Ahmet Eflaki : Menakib’ül Arifin , Mevlevilik öğretileri hakkında eserler yazmıştır.
  10. Ahmet Gülşehri : İranlı şair Feridüddin Attarın Mantık ‘ üt Tayr adlı eserini tercüme etmiştir.
 2. Anadolu Selçuklularında ilk medrese : Koca Hasan medresesi
 3. Sarayın her türlü günlük hizmetlerinden sorumlu görevli : Kapucubaşı
 4. Saray hayvanların bakımıyla ilgilenen görevli : Emir – i Ahur
 5. Saray güvenliğinden sorumlu kişi : Emir – i Candar
 6. Hükümdar giysilerini hazırlayan görevli : Emir – i Camedar
 7. Sultanın yemeklerini hazırlayan görevli : Caşnigir
 8. Sultanın içeceklerinden sorumlu görevli : Şarabdar
 9. Hükümdarın önünde ordulara yol açan , güvenliği sağlayan görevli : Serhenk , Çavuş
 10. Anadolu Selçuklu devletinde sarayın genel sorumlusu : Hacibülhüccab
 11. Sultanın protokol görevlisi : Emir’ül Mahfil
 12. Sultan ziyafetlerini hazırlayıp teşrifatçılık yapan görevli : Emir – i Meclis
 13. Anadolu Selçuklu devletinde devlet hazinesi : Hazine – i Amire
 14. Anadolu Selçuklu devletinde hükümdarın şahsına ait olan iç hazine : Hazine– i Hassa
 15. Büyük Selçuklu devletinin mirasçısı olan devlet : Harzemşahlar
 16. Anadolu Selçuklu devletinin mirasçısı olan devlet : Karamaoğulları
 17. Türkçeyi resmi ilan eden siyasi oluşumlar : Karahanlılar , Karamanoğulları
 18. Anadoluda Selçuklu dönemi camiiler :

a)      Alaaddin Camii : Konya

 1. Alaaddin camii : Niğde
 2. Ulu Camii : Malatya
 3. Sahip Ata camii :Konya
 4. Arslanhane : Ankara
 1. Mescitler :

a)      Taş Mescit : Konya

 1. Sırçalı Mescit : Konya
 2. Karatay Mescidi : Konya
 1. Külliyeler :

a)      Hunad Hatun Külliyesi : Kayseri

 1. Hacı Kılıç Külliyesi : kayseri
 2. Sahip Ata Külliyesi : Konya
 1. Medreseler :

a)      Yağıbasan Medresesi : Niksar ( Daniştmendliler )

 1. Çifte Minare : Kayseri
 2. Hunad Hatun Medresesi : Kayseri
 3. Sırçalı Medresesi : Konya
 4. Karatay Medresesi : Konya
 5. İnce Minareli Medrese : Konya
 6. Çifte Minareli Medrese : Konya , Sivas , Erzurum
 7. Caca Bey Medresesi : Kırşehir
 8. Gök Medrese : Sivas
 9. Buruciye Medresesi : Sivas
 1. Darüşşifalar

a)      Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası : Kayseri

 1. Keykavus Şifahanesi : Konya
 2. Muineddin Pervane Darüşşifası : Tokat
 3. Divriği Turan Melek Darüşşifası : Sivas ( Mengücekliler )
 4. Gıyasiye Darüşşifası : Kayseri
 5. Alaaddin Keykubat Darüşşifası : Aksaray
 1. Anıt Mezarlar :

a)      Melik Gazi : Kırşehir

 1. Mama Hatun : Erzurum ( Saltuklular )
 2. Kılıçarslan : Konya
 3. Döner Kümbet : Kayseri
 4. Emir Saltuk : Erzurum ( Anadoludaki en eski anıtsal mezar )
 5. Sultan Melik : Kemah ( Mengücekliler )
 6. Hüdavend hatun : Niğde
 7. Kanlı Kümbet : Malatya

 

 1. Kervansaraylar :

a)      Evdir han

 1. Zazadin Han
 2. Kırkgöz han
 3. Ağzı Kara han
 4. Öresun han
 5. Altın Apa han
 6. Ezine Pazar han
 7. Çiftlik Han
 8. İshaklı Han
 9. Sultan Han
 10. Alay han
 1. Saraylar :

a)      Alaiye Sarayı : Alanya

 1. Kubadabad Sarayı : Beyşehir
 2. Kubadiye Köşkü
 1. Osmanlı Devletinde ilk para : Osman bey , Mangır adı verilen bakır para
 2. Osmanlı Devletinde ilk gümüş para : Orhan bey dönemi
 3. Osmanlı Devletinde ilk altın para : Fatih Sultan Mehmet dönemi
 4. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para : Kaime – i Mutebere , Abdülmecit dönemi
 5. Osmanlı Devletinde ilk divan örgütü : Orhan bey
 6. Osmanlı Devletinde ilk kadılık makamı :Orhan Bey
 7. Osmanlı Devletinde ilk kadı : Karamanlı Dursun Fakih
 8. Osmanlı Devletinde ilk vezir : Alaaddin Paşa
 9. Osmanlı Devletindeki ilk şeyhülislam : Molla Şemsüddin•i Fenari (1424 1430)
 10. Osmanlı Devletindeki ilk müderris : Davud – u Kayseri
 11. Osmanlı Devletindeki ilk donanma komutanı : Karamürsel Paşa
 12. Osmanlı Devletindeki ilk sadrazamlık makamı : Murat
 13. Osmanlı Devletinin ilk sadrazamı :Hacı Kemaleddinoğlu Alaaddin Paşa
 14. Osmanlı Devletinde ilk tersane : Orhan Bey
 15. Osmanlı Devletinde ilk düzenli ordu : Yaya ve Müsellem
 16. Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı ilk savaş : Koyunhisar ( Bafeon ) savaşı
 17. Tımar ve Kapıkulu ocağını kuran Osmanlı hükümdarı : Murat
 18. Savaş alanında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı : Murat
 19. Osmanlı Devletindeki ilk kardeşkatli : Murat ( kardeşleri Halil ve İbrahim ile oğlu Savcı bey )
 20. Rumeli beylerbeyliğinin kurulması : Murat
 21. Osmanlı Devletinde topun kullanıldığı ilk savaş : Kosova , I. Murat
 22. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik : Karesioğulları
 23. Rumelideki ilk Osmanlı toprağı : Çimpe
 24. Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı hükümdarı : Orhan bey
 25. Anadoluda siyasi birliği büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı hükümdarı : Yıldırım Bayezid
 26. Osmanlı Devletinin fetret dönemine girmesine sebep olan olay : Ankara savaşı
 27. Yeniçerilere cülüs bahşişi veren ilk Osmanlı padişahı : Bazeyid
 28. Cülüs bahşişini kanunlaştıran ilk Osmanlı padişahı : Fatih Sultan Mehmet
 29. Cülüs bahşişini kaldıran Osmanlı padişahı : Abdülhamit
 30. Cülüs bahşişini son veren hükümdar : III. Mustafa
 31. Osmanlı devletinde kardeş katlini yasallaştıran Osmanlı hükümdarı : Fatih Sultan Mehmet
 32. Anadolu beylerbeyinin kurulması : Bayezid
 33. Ilk Anadolu beylerbeyimiz : Timurtaş Paşa
 34. Osmanlı Devletindeki ilk dini karakterli isyan : Şeyh Bedrettin isyanı
 35. Osmanlı Devletinde ilk deniz savaşı : Çelebi Mehmet dönemi
 36. Fetret döneminden sonra kurulamayan beylikler : Karesioğulları , Eretna devleti
 37. İstanbul’u fethetmek amacıyla yapılan ilk askeri , mimari eser : Anadolu Hisarı ( Bayezid )
 38. Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş : Sırpsındığı savaşı
 39. Osmanlı Devletinin avrupada yaptığı ilk anlaşma : Edirne – Segedin anlaşması
 40. Osmanlı Devletinde ilk yeniçeri isyanı : Buçuktepe isyanı , Mehmet
 41. Osmanlı Devletinde ilk defterdar ve kazasker ataması : Murat
 42. Osmanlı Devletinde ilk deniz savaşı : Çelebi Mehmet dönemi ,
 43. Osmanlı ordularının balkanlardaki ilk yenilgisi : Ploşnik savaşı , Murat
 44. Osmanlı Devletinin balkanlardaki egemenliğinin kesinleşmesi : Kosova savaşı , II. Murat
 45. Osmanlı Devletinde tımar sisteminin uygulanması : Murat
 46. sinavex kavimler gocu
  Kavimler Göçü
 47. Asker ihtiyacının savaş esirlerinden karşılama sistemi : Pencik sistemi
 48. Osmanlı Devletinde hakimiyet anlayışının değişmesi : Murat , ‘ Mülk , Padişah ve oğullarının malıdır’ . anlayışı
 49. Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Edirne sarayında açılan okul : Enderun Mektebi
 50. Enderun Mektebinin açıldığı dönem : Murat
 51. Osmanlı Devletinde yükselme döneminin başlaması : Fatih Sultan Mehmet zamanı
 52. Fatih Sultan Mehmetin Bizansın tekrar kurulmasını önlemek amacıyla aldığı önlem : Mora ve Trabzonun fethi
 53. Fatih Sultan Mehmet dönemi balkanlardaki fetihler :

a)      1459 Belgrad hariç Sırbistan

 1. 1462 Eflak
 2. 1463 Bosna
 3. 1465 Hersek
 4. 1476 Boğdan
 5. 1478 Arnavutluk
 1. Fatih Sultan Mehmet dönemi Anadoludaki fetihler :

a)      1460 Amasra ( Cenevizlilerden alındı. )

 1. 1461 Sinop ( Candaroğullarından alındı.)
 2. 1461 Trabzon ( Trabzon Rum İmparatorluğuna son )
 3. 1473 Otlukbeli Savaşı ( Akkoyunlulara son )
 1. Fatih Sultan Mehmet döneminde denizlerde fetihler : Gökçeada , Taşoz , Semadirek , Bozcaada , Limni , Sisam , Eğriboz , Midilli , Zenta , Kefalonya , Ayamavra
 2. Fatih Sultan Mehmetin karadaki tek başarısızlığı : Belgrad
 3. Fatih Sultan Mehmetin denizlerdeki tek başarısızlığı : Rodos Kuşatması
 4. Karadenizin bir Türk gölü haline gelmesi : Kırımın fethi
 5. Osmanlı Devletinin ilk imtiyaz verdiği devlet : Fatih Sultan Mehmet dönemi , Venedik
 6. İpek Yolunun tamamiyle Osmanlı egemenliğine girmesi : Kırımın Fethi
 7. Yükselme döneminde duraklama yaşanan dönem : Bazeyid Dönemi
 8. Osmanlı Devletinde tüfeğin kullanıldığı ilk savaş: Ağaçayırı savaşı , Bayezid dönemi , Memlüklerle
 9. Bayezid dönemi avrupada fetihlerin durmasına sebep olan olay : Cem Olayı
 10. Anadolu Türk siyasi birliğinintamanlamıyla sağlanması: Turnadağsavaşı, Yavuz Sultan Selim dönemi
 11. Halep , Şam , Suriye , Filistin topraklarının Osmanlı Devletine katılması : Mercidabık savaşı
 12. Mısırın fethi : Ridaniye savaşı
 13. Osmanlı devleti teokratik özellik kazanması : Mısırın fethi , Halifeliğin alınması
 14. Osmanlı devletinin Kuzey Afrikadaki ilk toprağı : Mısırın fethi
 15. Kanuni Sultan Süleyman dönemi iç isyanlar : Canberdi Gazali   isyanı , Ahmet Paşa  isyanı , Baba Zünnun isyanı , Kalender isyanı
 16. Kanuni Sultan Süleymanın son seferi : Zigetvar seferi
 17. Kanuninin denizlerdeki tek başarısızlığı : Malta kuşatması
 18. Kanuninin karadaki tek başarısızlığı : Viyana Kuşatması
 19. Kanuni Sultan Süleymanın Fransuvayı kurtarmak için yaptığı savaş : Mohaç Meydan savaşı
 20. Fransuvanın Şarlken esaretinden kurtulduğu anlaşma : Madrid anlaşması
 21. Osmanlı devletinin Avusturya ile yaptığı ilk anlasma : İstabul ( İbrahimpaşa) anlasması
 22. Osmanlı devletinin iran ile yaptığı ilk anlaşma : Amasya anlaşması
 23. Osmanlı Devletinin ilk kapitülasyonları verdiği devlet : Fransa
 24. Kanuni dönemi denizlerdeki gelişmeler :

a)      Rodosun alınması ( 1521 )

 1. Cezayirin Osmanlıya katılması ( 1533 )
 2. Preveze deniz savaşı (1538 )
 3. Trablusgarbın alınması (1551 )
 4. Cerbe deniz savaşı ( 1560 )
 5. Malta adasının kuşatılması ( 1565 )
 6. Sakız adasının alınması ( 1566 )
 7. Hint deniz seferleri ( 1538 – 1553 )
 1. Selim dönemi siyasi olaylar :

a)      Yemen isyanı ( 1568 )

 1. Sumatra seferi ( 1569)
 2. Kıbrısın fethi ( 1571 )
 3. İnebahtı savaşı ( 1571 )
 4. Tunusun alınması ( 1574 )
 1. Murat dönemi siyasi olayları :

a)      Lehistanın Osmanlı himayesine alınması ( 1575 )

 1. Fas’ın Osmanlı himayesine alınması (1576 )
 2. İngiltereye kapitülasyonların verilmesi ( 1580 )
 3. Doğudaki en geniş sınırlar ( 1590 Ferhat Paşa anlaşması )
 1. Selim ve III. Murat dönemi kanal projeleri :

a)      Süveyş kanalı projesi ( 1568 )

 1. Don – Volga kanalı projesi ( 1569)
 2. Karadeniz – Marmara projesi ( 1591 )
 1. Ortaçağ Avrupa siyasi olayları :

a)      Feodalite

 1. Skolastik Felsefe
 2. Haçlı seferleri
 3. Mağna Charta ( Büyük Şart ) , 1215
 4. Yüzyıl savaşları ( 1337 – 1453 )
 5. Çifte Gül savaşları
 1. Tarihte topun kullanıldığı ilk savaş : Kresy savaşı ( Yüzyıl savaşları )
 2. Kilisenin kişiyi dinden çıkartma yetkisi : Aforoz
 3. Bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme : Enterdi
 4. Cennetten toprak satma : Endüljans
 5. Katoliklerin dini lideri : Papa ( Vatikan )
 6. Ortodoskların dini lideri : Patrik ( İstanbul )
 7. Yeniçağda Avrupa siyasi olayları :

a)      Coğrafi Keşifler

 1. Rönesans ( İtalya )
 2. Reform (Almanya)
 3. Olsburg Anlaşması 1555
 4. Otuzyıl savaşları 1618 – 1648
 5. Westfalia Anlaşması 1648
 1. Reform sonucu ortaya çıkan mezhepler

a)      Almanya : Protestanlık

 1. Fransa: Kalvenizim
 2. İngiltere : Anglikan
 3. İskoçya : Prebisteryenlik
 1. Abd’nin bağımsızlığı : Versay anlaşması 1783
 2. Yakınçağ Avrupa siyasi olayları :

a)      Fransız İhtilali 1789

 1. Viyana Kongresi 1815 ( Restorasyon Dönemi )
 2. 1830 İhtilalleri
 3. 1848 İhtilalleri
 4. Sanayi İnkılabı ( 1750 1830 )
 1. Osmanlı Devleti duraklama dönemi ( 1579 – 1699 )
 2. Osmanlı Devletinde duraklamanın iç sebepleri :

a)      Merkezi yönetimin bozulması

 1. Ekonominin bozulması
 2. Askeri sistemin bozulması
 3. Soysal alanda bozulmalar
 4. Eğitim sisteminin bozulması
 1. Osmanlı Devletinde duraklamanın dış sebepleri :

a)      Coğrafi keşifler

 1. Devletin doğal sınırlarınaulaşması
 2. Güçlü devletlerle komşuluk
 1. Duraklama Dönemi siyasi olayları

a)  Venedik : Venedikle en büyük sorun girit sorunudur. 24 yılda ancak alınabilmiştir. 1683 – 1699 yılları arasında meydana gelen kutsalittifak savaşlarına katılmıştır. Savaşsonundaimzalanan Karlofça Anlaşması ile ;

 • Mora ve Dalmaçya kıyıları
 • Kroya ve İşkodra iskeleleri venedike bırakılmıştır.
 1. Avusturya :

 

1606 Zitvatorok anlaşması

 

1664 Vasvar Anlaşması

 

1699 Karlofça Anlaşmasına göre ;

 

 • Banat ve Temeşvar haricinde tüm Macaristan , Avusturyaya bırakıldı.
 • Anlaşmanın garantörlüğü 25 yıllığına Avusturyaya bırakıldı.
 1. Rusya :

 

1681 Bahçesaray Anlaşması 1700 İstanbul Anlaşmasına göre ;

 • Azak kalesi Rusyaya bırakıldı.
 • Ruslar , İstanbulda elçi bulundurma hakkına sahip olacaktı.
 1. İran

 

1590 Ferhat Paşa anlaşması 1611 Nasuh Paşa anlaşması 1618 Serav anlaşması

1639 Kasr – ı Şirin anlaşması

 

 1. Lehistan

 

1621 Hotin anlaşması

 

1676 Buçaş anlaşması

 

1699 Karlofça anlaşmasına göre ;

 

 • Podolya ve Ukrayna Lehistan’a bırakıldı.
 1. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı Devletine karşı oluşturulan kutsal ittifaka katılan devletler :

✓    Venedik

 • Avusturya
 • Rusya
 • Lehistan
 • Malta

 

 1. Osmanlı devletinin Orta Avrupada siyasi üstünlüğünün sona ermesine sebep olan anlaşma :

Zitvatorok Anlaşması

 1. Karlofça Anlaşmasını imzalayan Reisülküttap : Rami Mehmet Paşa
 2. Karlofça anlaşması ile Osmanlıdan toprak almayan tek devlet : Malta
 3. Osmanlı devletinin Rusya ile yaptığı ilk anlaşma : Bahçesaray Anlaşması 1681
 4. Osmanlı devletinin doğuda en geniş sınırları : 1590 Ferhat Paşa anlaşması
 5. Osmanlı devletinin batıda en geniş sınırları : 1676 Bucaş Anlaşması
 6. Osmanlı devletinin ilk büyük toprak kaybı : 1699 Karlofça anlaşması
 7. Osmanlı devletinde yenilik yaptığı için öldürülen ilk padişah : Genç Osman
 8. Osmanlı devletinde ilk denk bütçe : Tarhuncu Ahmet paşa
 9. Osmanlı devletinde bazı şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk vezir : Köprülü Mehmet Paşa

 

 1. Duraklama dönemi isyanlar :

a)  İstanbul isyanları

 1. Celali isyanları
 2. Eyalet isyanları
 3. Duraklama dönemi çıkan önemli celali isyanları :

a)      Karayazıcı ( Duraklama döneminde ilk Celali ayaklanması )

 1. Deli Hasan
 2. Canbolatoğlu
 3. Katırcıoğlu
 4. Gürcü Nebi
 5. Kalenderoğlu
 1. Osmanlı devletinin batıda kazandığı son meydan savaşı : Haçova meydan savaşı
 2. Eyalet isyanlarının çıktığı bölgeler : Eflak , Erdel , Boğdan , Halep , Yemen , Bağdat , Mısır , Trablusgarb
 3. Duraklama dönemi ıslahatçıları :

a)      I. Ahmet

 1. Kuyucu Murat Paşa
 2. Osman
 3. Murat
 4. KemankeşKara Mustafa Paşa
 5. Tarhuncu AhmetPaşa
 6. Köprülü Mehmet Paşa
 7. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 8. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 1. Osmanlı devletinde saltanat hukukunda , duraklama dönemi itibariyle yapılan değişiklik : Ekber Erşad , I. Ahmet
 2. Osmanlı devletinde ordunun başında sefere çıkan son hükümdar : Mustafa
 3. Rusyanın karadenize indiği ilk anlaşma : İstanbul anlaşması , 1700
 4. Bugünkü Türk – İran sınırının büyük ölçüde belirlendiği anlaşma : 1639 Kasr – ı Şirin Anlaşması
 5. Gerileme dönemi siyasi olayları:
  1. Venedik :

✓    1718 Pasarofça Anlaşması

 1. Avusturya :

✓    1718 Pasarofça Anlaşması

 • 1739 Belgrad Anlaşması
 • 1791 Ziştovi Anlaşması
 1. Rusya:

✓    1711 Prut Anlaşması

 • 1724 İstanbul Anlaşması
 • 1739 Belgrad Anlaşması
 • 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması
 • 1779 Aynalıkavak Temkihnamesi
 • 1792 Yaş Anlaşması
  1. İran:
   • 1724 İstanbul Anlaşması

✓    1732 Ahmet Paşa Anlaşması

 • 1736 İstanbul Anlaşması
 • 1746 Karden Anlaşması
 1. Fransa

✓    1801 El – Ariş Anlaşması

 • 1802 Paris Anlaşması
 1. Osmanlı Devletinin gerileme dönemi politikası :

✓    1699 Karlofça anlaşması il 1718 Pasarofça anlaşması arasındaki dönem : Kaybettiği yerleri geri alma

 • 1718 Pasarofca anlaşması ile 1792 Yaş anlaşması arasındaki dönem : Mevcut toprakları koruma
 • 1792 Yaş anlaşması ile 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasına kadar olan dönem : Denge politikası
 1. Osmanlı devletinin Avrupanın üstünlüğünü kabul ettiği dönem : Lale Devri
 2. Osmanlı devletinin gerileme dönemindeki kazançlı çıktığı son anlaşma : Belgrad anlaşması
 3. Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk dostluk anlaşması : 1724 İstanbul anlaşması
 4. Gerileme döneminde uygulanamayan anlaşma : 1732 Ahmet paşa anlaşması
 5. Karadenizin bir Türk gölü olduğunun son kez kanıtlandığı anlaşma : 1739 Belgrad anlaşması
 6. Osmanlı devletinin denge politikasını uyguladığı ilk olay : Fransanın Mısır’ı işgali
 7. Rusların Osmanlı devletinin içişlerine karışma hakkını elde ettiği anlaşma : Küçük Kaynarca anlaşması , 1774
 8. İranla yapılan son anlaşma : 1746 Karden anlaşması ( Kasr –ı Şirin Anlaşması )
 9. Osmanlı devletinin ilk savaş tazminatı ödediği devlet : Rusya , Küçük Kaynarca Anlaşması
 10. Rusların Osmanlı kapitülasyonlarından yararlanma hakkını elde ettiği anlaşma : 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması
 11. Halkı Türk ve Müslüman olan ilk Osmanlı toprak kaybı : Kırımın bağımsızlığı , 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması
 12. Kırımın Rusyaya verilmesi : Yaş Anlaşması 1792
 13. Osmanlı Donanmasının yakıldığı olaylar :

➢  1571 İnebahtı Yangını : Haçlılar

 • 1770 Çeşme Yangını : Rus Donanması tarafından
 • 1827 Navarin Yangını : Rus Donanması tarafından
 • 1853 Sinop Yangını : Rus Donanması tarafından
 1. Avrupadan getirilen ilk teknik buluş : Matbaa
 2. İlk Türk matbaasının kurulması : Lale devri , Said efendi , İbrahim Müteferrika
 3. Matbaa da basılan ilk teknik eser : Van Kulu Lügatı
 4. İlk itfaiye örgütü : Tulumbacılar , Lale Devri
 5. İlk çiçek aşısı : Lale Devri
 6. Lale devri mimari usuller : Barok , Rokoko
 7. gokturler
  Göktürkler
 8. Lale devrinin en önemli mimari eseri : Ahmet çeşmesi
 9. Askeri alanda ıslahat yapan ilk padişah : Mahmut
 10. Avrupa tarzında açılan ilk teknik okul : Hendesehane , Mahmut
 11. Mahmut dönemi ıslahatçısı : Kont De Boneval ( Humbaracı Ahmet Paşa )
 12. Lale Devrinin sona ermesine sebep olan gelişme , isyan : Patrona Halil isyanı
 13. Osmanlı devletinde en uzun sure kafesde kalan hükümdar : III. Osman
 14. Osmanlı devletinde ilk deniz feneri : Ahırkapı Feneri , III. Osman
 15. Fransaya verilen kapitülasyonların sürekli hale gelmesi : 1740 Kapitülasyonları
 16. Mustafa dönemi ıslahatçıları : Koca Ragıp Paşa , Baron De Tot
 17. Sürat topçuların kurulması : Mustafa
 18. Deniz subayı yetiştirmek amacıyla açılan okul : Mühendishane – i Bahr – i Hümayun , Günümüzde harp okulu olarak hizmet III. Mustafa
 19. Osmanlı devletinde ilk iç borçlanma : Mustafa , Esham – ı Tahvilat senetleri
 20. Abdülhamit dönemi ıslahatçıları : Halil Hamit paşa , Cezayirli Hasan dönemi
 21. İstihkam okullarının açılması : Abdülhamit
 22. Ulufe alım satımın yasaklanması : Abdülhamit dönemi
 23. Selim dönemi ıslahatlarının genel ismi : Nizam – ı Cedid
 24. Selim dönemi batılı tarzda oluşturulan ilk ordu : Nizam – ı Cedid ordusu
 25. Nizam – ı Cedid için oluşturulan hazine : İrad – ı Cedid
 26. Selimin kara subayı yetiştirmek amacıyla açtığı okul : Mühendishane – i Berr – i Hümayun ( Kara Mühendishanesi )
 27. İlk geçici elçilik : Lale devri
 28. İlk geçici elçimiz : 28 Mehmet çelebi , Paris elçisi
 29. İlk daimi elçimiz : Yusuf Agah efendi , Londra elçisi
 30. Yerli malının kullanımın özendirilmesi ilk : Selim dönemi
 31. Selim dönemini sona erdiren olay : Kabakçı Mustafa olayı
 32. Avrupadan getirilen uzmanlarda Müslüman olma şartının kaldırılması : Abdülhamit dönemi
 33. Fransız ihtilalinin etkisiyle ilk isyan eden Osmanlı topluluğu : Sırplar
 34. Rusya ile Fransanın Osmanlı devletine karşı yaptığı ittifak anlaşması : Kale – i Sultaniye anlaşması ( Çanakkale Anlaşması )
 35. Sırplara ayrıcalık verilmesi : Bükreş Anlaşması ( 1812 )
 36. Yunanlıların bağımsızlığı için kurulan cemiyet : Etnik – i Eterya cemiyeti
 37. Etnik – i Eterya cemiyetinin kurucusu : Alexandre İpsilanti
 38. Osmanlıdevletinin Kuzey Afrikada kaybettiği ilk toprak parçası : Cezayir , 1830 Fransa tarafından
 39. Dağılma dönemi boğazlar sorunun ortaya çıkması : Hünkar İskelesi anlaşması , 1833
 40. Mısırın özerk bir eyalet haline gelmesi : Londra protokolü , 1840
 41. Osmanlı devleti ile Mısır valiliği arasındaki ilk anlaşma : Kütahya anlaşması , 1833
 42. Osmanlı devletinin yarı sömürgesi haline gelmesi : Balta Limanı anlaşması , 1838
 43. Boğazların uluslar arası statüye kavuşması : Londra Boğazlar Sözleşmesi , 1841
 44. Osmanlı devletinin boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğinin sona ermesi : Londra Boğazlar Sözleşmesi
 45. Şark Meselesinin siyasi bir terim olarak kullanılması : Viyana Kongresi , 1815
 46. Şark meselesi :

✓ Osmanlı hakimiyetindeki balkan uluslarının bağımsızlığını sağlama

 • İstanbul’u Türklerden almak
 • Anadoluyu paylaşarak Türkleri Balkanlardan çıkarmak
 1. Osmanlı devletindeki ilk dış borçlanma : Kırım savaşı , 1854
 2. Osmanlı devleti için ‘ Hasta Adam ‘ terimi kullanan ilk kişi : Rusyanın İstanbul elçisi Alexandr Mençikof
 3. Balkan Bunalımı : Osmanlı devletinin Hersek isyanını bastıramaması üzerine Sırbistan ve Bulgaristanda çıkan isyanlar
 4. Viyana Kongresi kararlarının ( Meternich Planı ) etkisinin geçerliliğini yitirdiği olay : Yunan isyanın da Yunanistanın desteklenmesi
 5. Osmanlı devletindeki ilk ermeni sorunu : Berlin Anlaşması
 6. Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması : 1856 Paris Barış Konferansı
 7. Osmanlı Devletinde ilk ermeni isyanı : Erzurum , 1889
 8. Balkanlardan Osmanlı devletine doğru en yoğun göçün yaşandığı anlaşma: 1878 Berlin anlaşması
 9. Berlin anlaşması ile bağımsız olan devletler : Sırbistan , Karadağ , Romanya
 10. Osmanlı devletinden ayrılıp bağımsızlığını kazanan ilk azınlık : Yunanistan , 1829 Edirne anlaşması
 11. Osmanlı devletinin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesi : Duyun – u Umumiye idaresi

 

 1. Girite 1868 yılında verilen imtiyazlara ek olarak İngiltere ve Fransanın baskısı ile verilen yeni haklar :

Halepa Fermanı 1878

 1. Girit ‘e özerklik verilmesi : 1897 İstanbul anlaşması
 2. 1897 İstanbul anlaşması ile giritin özerk olmasına sebep olan Osmanlı – Yunan savaşı : Dömeke meydan savaşı
 3. Osmanlı devletinin almanyaya yaklaşması : 1878 Berlin anlaşması
 4. Yüzyıl önemli Osmanlı ayanları : Karaosmanoğlu , Çapanoğlu , Tekeoğulları , Caniklizade , Tepedelenli Ali paşa , Alemdar Mustafa paşa
 5. Ayanları merkeze bağlamak için yapılan sözleşme : Sened – i İttifak ( Mahmut )
 6. Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk gelişme : Sened – i İttifak
 7. Osmanlı devletinde ilk anayasal gelişme : Sened – i İttifak
 8. Yeniçeri ocağının kaldırılması : Vakay – i Hayriye
 9. Tımarlı sipahilerin kaldırılmasıyla kurulan askeri birlik : Redif birliği , Mahmut
 10. Osmanlı devletinde ilk devlet matbaası : Matbaay – ı Amire
 11. Lale devrinin şairi : Nedim
 12. Lale devrinin minyatürcüsü : Levni
 13. Mahmut dönemi Rumelide güvenliği sağlamak için kurulan askeri birlik : Müşirlik
 14. Osmanlı sınırlarında açılan ilk yabancı okul : Saint Josep 1783
 15. Azınlıklara ilk siyasi hakların verilmesi : Islahat Fermanı , 1856
 16. Osmanlı devletinde ilk parlementer sistem : Meşrutiyet , 1876
 17. Mahmut dönemi askeri işleri düzenlemek amacıyla kurulan sistem : Dar’ül Şuray – ı Askeri
 18. Askeri Bando okulu : Mızıka – ı Bando Hümayun
 19. Divan – ı Hümayunun kaldırılarak nazırlıkların ( Bakanlıklar ) kurulması : Mahmut
 20. Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı : 1831 , Mahmut dönemi
 21. İlk kez köy ve mahalle muhtarlıklarının kurulması : Mahmut dönemi
 22. Karantina örgütünün kurulması : Mahmut
 23. Posta örgütün kurulması : Mahmut
 24. Müsadere sistemin büyük ölçüde kaldırıldığı ilk dönem : Mahmut
 25. Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulaması : Mahmut
 26. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi : Mahmut
 27. Devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılan okul : Mekteb i Maarif – i Adliye , II. Mahmut
 28. Tımar ve Zeamet sistemin kaldırılıp devlet memuruna maaş bağlanması : Mahmut
 29. Memura fes , ceket , pantolon giyme zorunluluğu : Mahmut
 30. Mahmut dönemi yabancı tüccarlara uygulanan kota , tekelcilik uygulaması : Yed – i Vahid uygulaması
 31. Devlet memuru resmi kıyafetlerinde yerli kumaş zorunluluğu : Mahmut
 32. Yurt içi gezilerine çıkan ilk padişah : Mahmut
 33. İlk resmi gazete : Takvim – i vekayi
 34. Avrupaya öğrenci gönderen ilk padişah : Mahmut
 35. Mahmut dönemi askeri birlikler :

✓ Sekban – ı Cedid

 • Eşkinci ocağı
 • Asakir – i Mansure – i Muhammediye
 1. İlk rüştiye ( Ortaokul ) : Mekteb – i Ulum – u Edebiye , Mahmut
 2. Arazi kanunnamesi : 1858 , Abdülmecid dönemi
 3. İltizam sisteminin tamamıyla kaldırılması : Abdülmecid dönemi
 4. Posta nezaretinin ( Bakanlığının ) kurulması : Abdülmecid dönemi
 5. Osmanlı devletinde yabancı destekli ilk banka : Bank – ı Osmani i 1863 te Bank – ı Osmani Şahaneye katılmıştır.
 6. Jandarma Teşkilatı : Abdülmecid Dönemi
 7. Kız rüştiyelerinin açılması : Abdülmecid dönemi
 8. Encümen – i Danişin açılması : Abdülmecid dönemi
 9. İlk özel gazete : Tercüman – ı Ahval , Abdülmecit
 10. Milli Eğitim Bakanlğının temeli : Meclis – i Maarif – i Umumiye Nezareti , Abdülmecit
 11. Osmanlı devletinde yabancı okulların açılmasına ilişkin ilk düzenleme : Meclis – i Maarif – i Umumiye Nezareti , Abdülmecit
 12. İlk posta pulu : Abdülaziz
 13. Vilayet nizamnamesi : Abdülaziz
 14. Yurt dışı gezilerine çıkan ilk padişah : Abdülaziz
 15. Ziraat bankasının temeli : Memleket Sandıkları , Abdülaziz ( A. Mithat Paşa )
 16. Abdülmecit dönemi yeni yasaları halka bildiren dergi : Düstur dergisi
 17. Osmanlı devletinde ilk medeni kanun : Mecelle , Ahmet Cevdet Paşa
 18. 1840’tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen mahkemeler :

Nizamiye Mahkemeleri , Abdülaziz

524 Maarif – i umumiye nizamnamesi : Abdülaziz
 525. Devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için açılan mahkemeler : Şuray – ı Devlet ( Danıştaş
)

526.

Abdülaziz

Kız öğretmen okulu : Darülmuallimat , Abdülaziz

527. Erkek öğretmen okulu : Darülmuallim , Abdülmecit
528. İlk üniversite : Darülfünün
529. Darülfününün üniversite özelliği taşıması : II. Abdülhamid
530. Osmanlı devletinde ilk anadolu lisesi ( Sultani ) : Galatasaray Sultanisi , Abdülaziz
531. Mecellenin yürürlüğe girmesi : II. Abdülhamit
532. İlk baytar mektebi : II. Mahmut dönemi
533. Kızılayın kurulması : Hilal – i Ahmer , II. Abdülhamid
534. II. Abdülhamid dönemi yapılan ıslahatlar :

 

·         Mülkiye(Siyasal Bilgiler), Fakülte düzeyine getirilerek açıldı

·         Memurlara sicil tutulmaya başlandı

·         Eski Eserler Müzesi açıldı ( Asr – ı Atika )

·         Hukuk Fakültesi açıldı

·         Muhasebat Divanı(Sayıştay) kuruldu

·         Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı. ( Nefise – i Sanayi )

·         Ticaret Fakültesi açıldı

·         Yüksek Mühendislik Fakültesiaçıldı

·         Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu)açıldı

·         Terkos Suyu hizmete girdi.

 • Bütün yurtta İdadiler(Lise) açılmaya başlandı
 • Ziraat Bankası kuruldu
 • Bursa’da İpekhane açıldı
 • Emekli Sandığı kuruldu
 • Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri açıldı.
 • Bursa Demiryolu hizmete girdi
 • Aşiret Okulu açıldı
 • Bütün yurtta Rüşdiyeler(Ortaokul) açılmaya başlandı
 • Kudüs Demiryolu hizmete girdi
 • Ankara Demiryolu hizmete girdi
 • Kağıt Fabrikası kuruldu
 • Kadıköy Gazhanesi kuruldu
 • Beyrut’ta liman ve rıhtım inşaa edildi
 • Osmanlı Sigorta Şirketikuruldu
 • Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi
 • Selanik­Manastır Demiryolu hizmetegirdi
 • Şam Demiryolu hizmete girdi
 • Eskişehir•Kütahya Demiryolu hizmetegirdi
 • Galata Rıhtımı inşa edildi
 • Beyrut Demiryolu hizmete girdi
 • Darülaceze(Kimsesizler yurdu) hizmete girdi
 • Mum Fabrikası kuruldu
 • Afyon•Konya Demiryolu hizmetegirdi
 • Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • İstanbul•Selanik Demiryolu hizmetegirdi
 • Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı
 • Şam•Halep Demiryolu hizmete girdi
 • Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi
 • Hicaz Telgraf hattı kuruldu
 • Hama Demiryolu hizmete girdi
 • Basra•Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu’na bağlandı
 • Hamidiye Suyu hizmete girdi
 • Selanik’te Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşaa edildi
 • Maden Fakültesi açıldı
 • Şam Tıp Fakültesi açıldı
 • Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesiaçıldı
 • Trablus­Bingazi Telgraf hattıkuruldu
 • Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi
 • Trablus Telsiz İstasyonukuruldu
 • Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
 • Medine Telgraf Hattı kuruldu
 • Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi
 • Hicaz Demiryolu hizmete 27 Ağustos’ta İstanbuldan kalkan tren, 3 gün sonra Medine’ye ulaştı.

 

 

 

535 . Osmanlı Devletinde Hükümdarlık unvanları : Bey , Gazi , Han , Hakan , Hünkar , Padişah , Sultan , Halife , Hüdavendigar

 1. Hükümdarlık sembolleri : Hutbe , Sikke , Davul ( Nevbet ) , Sancak , Hilat ( Kaftan ) , Çetr ( Saltanat

Şemsiyesi ) , Tuğ , Tuğra , Kılıç Alayı , Otağ , Taht

 1. Padişahın Yargı Yetkisi

✓    Müsadere : Kanunsuz bir şekilde mal edinenlerin mallarına el konulması

 • Kulluk Hakkı : Devşirme sisteminde Padişahın öldürme hakkı
 1. Padişahın Yürütme yetkisi : Divan – ı Hümayun

 

 

 1. Padişahın yasama yetkisi :

✓         Ferman : Padişahın yazılı buyruğu

 • Kanunname : Kanun
 • Adaletname : Halkın yönetene karşı korunması
 • Berat : Atama belgesi

 

 1. Osmanlı devletinde sarayın bölümleri :

 

ENDERUN ( İÇ SARAY )                    BİRUN ( DIŞSARAY )                                       HAREM

 

Enderun ( saray okulu )                         Divanhane                                         Padişahın özel dairesi

 

Arz Odası Altı Bölük Halkı Kızlar Bölümü
Küçük Oda Topçular Padişah Anneleri
Hazine Odası Müteferrikalar Padişah Kızları
Has oda Mehtername Padişah Eşleri
Doğancılar odası Padişah hocaları
Kiler Odası Hekimbaşı
Seferli Oda Cerrahbaşı

 

 1. Osmanlıdevletindesadrazama devlet işlerinde yardımcıolandevlet görevlileri : Kubbealtı vezirleri
 2. Sadrazamlık makamı : Paşa kapısı , Bab – ı Ali
 3. Osmanlı devletinde askeri davalardan ve adalet işlerinden sorumlu görevli : Kazasker
 4. Sadrazam ordu komutanı olursa aldığı unvan : Serdar – ı Ekrem
 5. Devletin her türlü işlerinden sorumlu görevli : Defterdar
 6. Osmanlı devletinde kadı ve müderrisleri atayan görevli : Kazasker
 7. Padişah adına , yazılan belgelere tuğra çeken görevli : Nişancı
 8. Fethedilen toprakların kayıtlarının yazıldığı defter : Tahrir defteri
 9. Divanda alınan kararların yazıldığı defter : Muhimme defteri
 10. Başlangıçta nişancıya bağlı olan yy dışişlerinden sorumlu devlet görevlisi : Reisülküttab
 11. Divanda alınan kararların dine uygunluğunu onaylayan görevli : Şeyhülislam
 12. Şeyhülislamın verdiği karar : Fetva
 13. Osmanlı devletinde İstanbulun genel düzeninden sorumlu görevli : Sadrazam
 14. Osmanlı devletinde İstanbulun günlük hizmetlerinden sorumlu görevli : Şehremini
 15. Osmanlı devletinde İstanbulun güvenliğinden sorumlu görevli : Yeniçeri Agası
 16. Osmanlı devletinde İstanbulun adalet işlerinden sorumlu görevli : Taht Kadısı
 17. Osmanlı devletinde İstanbulun bayındırlık ve imarından sorumlu görevli : Mimarbaşı
 18. Osmanlı devletinde donanma komutanı : Kaptan – ı Derya
 19. Divan – ı hümayunun daimi üyeleri : Sadrazam , Kubbealtı vezirleri , Kazasker , Nişancı , Defterdar
 20. Divanda yarım kalan işlerin görüşüldüğü divan : İkindi divanı
 21. Elçilerin karşılandığı divan : Galebe divanı
 22. Padişah tarafından halkın sorunların dinlendiği divan : Ayak divanı
 23. Osmanlı devletinde yönetici sınıf : Beraya
 24. Osmanlı devletinde yönetilen sınıf : Reaya , Tebaa
 25. Osmanlı devletinde çarşı ve Pazar denetlemesi yapan görevli : Muhtesib
 26. Muhtesibin kadı izniyle fiyat belirlemesi : Narh koyma
 27. Pazar yerlerinde kantar ve büyük tartılara verilen isim : Kapan
 28. Hutubat , sebze , meyvelerden alınacak vergiyi belirleyen görevli : Kapan Emiri
 29. Bir yerleşim yerinde kamu haklarını koruyan görevli : Beytülmal emini
 30. Şehir ve kasabalarda ticaret ve sanat ile ilgili vergileri toplayan görevli : Bac Emini
 31. Osmanlı Devletinde Yönetici Sınıf

 

Seyfiye ( Kılıçlılar ) İlmiye ( Ulema ) Kalemiye ( Bürokrat )
 

Vezir – i Azam ( merkez )

 

Şeyhülislam ( merkez )

 

Defterdar ( merkez )

Vezirler ( merkez ) Kazasker ( merkez ) Nişancı ( merkez )
Kaptan – ı Derya ( merkez ) Müderris (taşra ) Reis – i Küttab ( merkez )
Yeniçeri ağası ( merkez ) Kadı (taşra ) Katip (taşra)
Beylerbeyi ( taşra )
Sancakbeyi ( taşra )

 

553.     572. Eyalet , sancak ve kazalarda asayişi sağlayan görevli : Subaşı

 

554.      573. Eyalet , sancak ve kazalarda adalet işlerinden sorumlu görevli : Kadı
555.     574. Köylerde asayişten sorumlu görevli : Yiğitbaşı
 

557.

556.      575. Köylerde yönetim işlerinden sorumlu görevli : Köy Kethüdası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576.Osmanlı Devletinde Eyaletler

 

Merkeze Bağlı Eyaletler Özel Yönetimli Eyaletler İmtiyazlı Eyaletler
 

( Salyanesiz )

 

( Salyaneli )

 

( Ayrıcalıklı )

Salyanesiz yani yıllıksızdır. Saliyaneli yani yıllıklı    Erdel ( Voyvoda ) iltizam öder.
Merkeze yakın Merkeze uzak       Eflak ( Voyvoda ) iltizam öder.
Tımar Sistemi uygulanır. İltizam sistemi uygulanır.    Boğdan ( Voyvoda ) iltizam öder.
Gelirler hazineye gitmez. Gelirler hazineye gider.    Hicaz : görevlisi Şerifdir. Vergi ve       asker
Bölgede tasarruf edilir Mısır , Trablusgarp , Habeş ,             göndermezdi.

 

Rumeli , Anadolu , Budin Bosna , Erzurum , Diyarbakır

Van , Karaman , Sivas , Musul

Yemen , basra , cezayir Kırım : görevlisi Han’dır. Vergi vermez , asker gönderirdi.

 

 1. Erdel , Eflak , Boğdan , Hersek gibi balkanlardaki Osmanlı topraklarında bu bölgenin yönetiminden sorumlu görevli : Voyvoda
 2. Vakıfların denetlenmesi ve vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasından sorumlu görevli: Kadı
 3. Savalarda esir alınan Hristiyan çocuklarının 1 / 5 ‘nin devlet hizmetine alındığı sistem : Pencik sistemi
 4. Padişahın tahta çıktığı zaman yeniçeriye verdiği bahşiş : Culüs bahşişi
 5. Osmanlı devletinde ilk culüs bahşişi veren padişah : Bayezid
 6. Enderun ‘a kaynaklı eden okul : Acemioğlanlar sınıfı
 7. Ordunun silah bakımı ve tamirini yapan sınıf : Cebeci
 8. Kale kuşatmalarında hendek kazan , fitil döşeyen askeri sınıf : Lağımcılar
 9. Havan topu ve el bombası yapan sınıf : Humbaracı
 10. Savaş sırasında padişahın çadırını ve padişahı koruyan askeri birlik : Silahtar ve sipahtar
 11. Hazine ve ganimetleri korumakla görevli askeri birlik : Sağ ve Sol garipler
 12. Sancağı korumakla görevli asker : Sağ ve Sol ulufeciler
 13. Atlı asker , Süvari : Cebelü
 14. Ordunun önünden giderek yol açmak , köprü yapmakla görevli kişi : Müsellem
 15. Sınır boylarında yaşayan hafif süvari birlik : Akıncılar
 16. Kale muhafızı : Azaplar
 17. Osmanlı devletinde ilk tersane : Karamürsel paşa tarafından iznikte kurulmuştur. Orhan bey dönemi
 18. Donanma askeri : Levent
 19. Osmanlı devletinde önemli denizcilerimiz : Piri Reis , Kılıç Ali Reis , Seydi Ali Reis , Murat Reis , Salih Reis , Turgut Reis , Barbaros Hayrettin Paşa , Kemal Reis
 20. Osmanlı Devletinde Toprak sistemi :
  1. Miri arazi : Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.
   1. Dirlik :

1.      Has : Padişaha , divan üyelerine verilirdi.

 1. Zeamet : Orta dereceleli memura , katiplere
 2. Tımar : En düşük memura verilirdi.
 1. Mukataa : İltizama verilen topraklardır.
 • Paşmaklık : Padişahın eşi ve kızlarına bırakılan topraklardır.
 1. Malikane : Üstün hizmetlerine karşılık devlet görevlilerine verilirdi.
 2. Yurtluk : Sınır boylarındaki asker ve memura verilirdi.
 3. Ocaklık : Kale muhafızlarına , tersane çalışanlarına verilen topraklardır.
 • Metruk : Halkın ortak kullanımına terk edilmiş arazi , mera , Pazar , mesire gibi alanlardır.
 • Mevkuf : Geliri cami , medrese , bedesten , hastane gibi hayır kurumlarına bırakılan topraklardır. Bu topraklardan vergi alınmazdı.
 1. Mevat : Taşlık , bataklık arazi
 2. Arpalık : Memura emekli olduğunda verilen arazi
 1. Mülk arazi : Alınabilir ,satılabilir , miras bırakılabilir. Kişilere ait topraklardır.
  1. Öşüriyye
  2. Haraciyye
 2. Osmanlı devletindeki madeni paralar : Sikke , akçe , kuruş , sultani , mecidiye , pul , metelik , para , mangır
 3. Osmanlı devletinde ilk kâğıt para : Kaime – i mutebere , Abdülmecit
 4. Osmanlı devletinde ilk banka : Bank – ı Dersaadet
 5. Osmanlı devletinde ilk yabancı destekli banka : Bank – ı Osmani
 6. Osmanlı devletinde bankalar :

✓ Bank – ı Dersaadet ( Tanzimat )

 • Bank – ı Osmani ( Tanzimat )
 • Bank – ı Şahane – i Osmani ( Tanzimat )
 • Memleket sandıkları ve İstanbul emniyet sandığı ( Tanzimat )
 • Ziraat Bankası ( İstibdat dönemi , 1888 , Abdülhamid )
 • Osmanlı İtibar – ı Milli Bankası ( Meşrutiyet )
 1. Müslümanlardan 1 /10 oranında alınan şer’i vergi : Öşür
 2. Gayr – i Müslimlerden 1 /5 oranında alınan şer’i vergi : Haraç
 3. Gayr – i Müslimlerden askere gitmedikleri için alınan vergi , baş vergisi : Cizye
 4. Cizye kimlerden alınmazdı : kadın , çocuk , özürlü ve din adamlarından alınmazdı.
 5. Olağanüstü durumlar ve savaş döneminde alınan vergi : Avarız
 6. Osmanlı devletinde ilk avarız vergisi : Bayezid
 7. Toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen yada nedensiz yere terk edenden alınan vergi : Çift Bozan vergisi
 8. Küçükbaş hayvan üzerinden alınan vergi : Ağnam vergisi
 9. Gayr – i Müslimlerden alınan toprağı işleme hakkı : İspenç
 10. Müslüman çiftçiden alınan toprağı işleme hakkı : Çift Resmi
 11. Yol , geçit , köprülerden alınan vergi : Derbent resmi
 12. Çarşı ve Pazar esnafından alınan vergi : Bac vergisi
 13. Osmanlı Devleti’nde toprak sahibi olan babalarının yanında yaşayan erkeklerin evlendikleri zaman ödedikleri vergidir : Bennak
 14. 20 yaşına gelmiş , ailesinin yanında kalan bekar çiftçiden alınan vergi : Mücerred
 15. Evlenenlerden kız tarafının ödediği vergi : Arusane
 16. Suçlulardan alınan vergi : Cerime ( Hafif suçlar , kefaret )
 17. Gümrüklerden alınan vergi : Gümrük resmi
 18. Osmanlı devletinde eğitimin ilk basamağı : Sıbyan mektebi ( ilkokul )
 19. Sıbyan mektebi öğretmeni : Muallim
 20. Medrese öğretmeni : Müderris
 21. Medrese öğrencilerine verilen isim : Talebe , Suhte , Danişmend
 22. Medreselerin bölümü : Dahil , Hariç ,Sahn
 23. Osmanlı devleti toprak sisteminde tımarın bölümleri :

✓ Hizmet tımarı

 • Eşkinci tımarı
 • Muhtahfız tımarı
 1. Anadolu da ahiliğin kurucusu : Ahi Evran
 2. Osmanlı devletinde orta dereceli okul : Rüştiye
 3. Osmanlı devletinde lise kurumları : İdadi
 4. Osmanlı devletinde ilk erkek öğretmen okulu : Darülmuallim , Abdülmecit
 5. Osmanlı devletinde ilk kız öğretmen okulu : Darülmuallimat , Abdülaziz
 6. Ali kuşçu : Matematik
 7. Osmanlı devletinde ilk rasathane : Takiyüddin ( Astronomi )
 8. Ali İbn – i Veli : Tuhfetül Adad
 9. Sabuncuoğlu Şerafettin : Cerrahiyet’ül Haniyye ( Tıp )
 10. Akşemseddin : Tıp
 11. Altunizade : Tıp
 12. osmanli
  Osmanlı
 13. Molla Fenari : Maddetü’l Hayat ( din ) , İlk Şeyhülislam
 14. Zembilli Ali Cemali Efendi : El Mutahharat ( din )
 15. Kemalpaşazade: Tevarih –i Ali Osman
 16. Ebu Suud Efendi : Kanunname , Duaname
 17. Osmanlı devletinde tarihçi : Vakanüvis
 18. Aşık paşazade : Tevarih – i Ali Osman
 19. Tursun Bey : Tarih – i Ebu’l Feth
 20. Nesri : Cihannüma , Coğrafya
 21. Hoca Saadettin : Tac’üt Tevarih
 22. Evliya Çelebi : Seyahatname
 23. Naima : Vakanivüstür. ( tarihçi )
 24. Ahmet Cevdet Paşa : Mecelle , Tarih – i Cevdet
 25. 648. Abdurrahman Şeref : Tarih – i     Devlet – i     Osmaniye
 26. Katip Çelebi : Keşf’üz Zunün, Fezleke , Cihannüma
 27. Piri Reis : Kitab – ı Bahriye
 28. Seydi Ali Reis : Mirat’ül Memalik
 29. Osmanlı devletinde önemli hattatlar

✓    Şeyh Hamdullah

 • Ahmet Akşemseddin Karahisarı
 • Hafız Osman
 • Mustafa Rakım
 1. Osmanlı devletinde ciltleme sanatı : Tezhip
 2. Osmanlı devletinde ciltleme yapan kişi : Müzehhip
 3. En önesmli müzehhip : Kara Mehmet
 4. Levni : Surname
 5. Matrakçı Nasuh : Hünername
 6. 658. Osmanlı devletinde önemli minyatürcüler :

✓    Matrakcı Nasuh

 • Nigari
 • Nakkaş Osman
 • Levni
 1. Resmini yaptıran ilk osmanlı padişahı : II.Mehmet
 2. Osmanlı devletinde ilk resim sergisi açan kişi : Şeker Ahmet Paşa
 3. Arkeoloji müzesi ve Sanayi nefisenin kurucusu : Osman Hamdi Bey
 4. Osman Hamdinin önemli eserleri : Silah taciri , Kablumbaga terbiyecisi
 5. Osmanlı devletinde müzik dalındaki temsilciler : Abdülkadir Meragi , Itri , Dede Efendi

 

 

 1. Osmanlı devletinde erken dönem dini eserler :

✓    Hacı Özbek cami ( İznik ) Osmanlı devletindeki ilk cami

 • Yeşil cami ( İznik )
 • Yeşil cami ( Bursa )
 • Hüdavendigar cami ( Bursa )
 • Hacı Bayram cami (Ankara )
 • İznik Süleyman Paşa Medresesi ( Osmanlı devletinde ilk medrese )
 • Yeşil Medrese ( Bursa )
 • Yeşil Türbe (Bursa )
 • Kırgızlar Türbesi ( Bursa )
 • Ulu Cami (Bursa )
 • Yıldırım Medresesi (Bursa )
 1. Osmanlı Devletinde erken Dönem Sivil Mimari :

✓    Edirne Sarayı

 • Irgandı Köprüsü ( Bursa )
 • Bursa Çarşısı
 • Edirne Bedesteni
 1. Osmanlı Devletinde erken Dönem Askeri Mimari :

✓    Anadolu Hisarı ( I. Bayezid )

 1. Osmanlı Devletinde Klasik dönem dini eserler :

✓    Fatih cami ( İstanbul )

 • Bayezid cami ( İstanbul )
 • Haseki cami ve medresesi ( İstanbul )
 • Şehzade cami ( İstanbul )
 • Süleymaniye cami ( İstanbul )
 • Selimiye cami ve medresesi ( İstanbul )
 • Sultan Ahmet camisi ( İstanbul )
 • Rüstem Paşa medresesi (İstanbul )
 • Eyüp Sultan türbesi (İstanbul )
 • Fatih Sultan Mehmet türbesi ( İstanbul )
 • Yavuz Sultan Selim türbesi (İstanbul )
 • Şehzade Mehmet türbesi ( İstanbul )
 • Bayezid Külliyesi ( Edirne )
 • Yeni cami ( İstanbul )
 • Mihrimah sultan medresesi ( Edirne )
 1. Osmanlı Devletinde Klasik dönem sivil eserler :

✓    Topkapı sarayı

 • Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi
 • Çinili Köşk ( Osmanlı Devletindeki ilk köşk )
 • Mostar Köprüsü
 1. Osmanlı Devletinde Klasik dönem askeri eserler :

✓    Rumeli Hisarı

 • Kilitbahir Kalesi
 1. Osmanlı Devletinde Geç dönem dini eserler :

✓    Nuru Osmaniye cami ( İstanbul )

 • Laleli cami
 • Nusretiye cami
 • Dolmabahçe cami
 • Ortaköy cami

 

Osmanlı Devletinde Geç dönem sivil eserler :

✓    İshak Paşa Sarayı ( Ağrı )

 • Yıldız sarayı
 • Dolmabahçe sarayı
 • Beylerbeyi sarayı
 • Çırağan sarayı
 • Revan köşkü
 • Şale köşkü
 • Sadabat kasr – ı
 • Ahmet çeşmesi
 • Tophane çeşmesi
 1. Osmanlı Devletinde Geç dönem askeri eserler :

✓    Sedd’ülbahir Kalesi ( IV. Mehmet )

 • Selimiye Kışlası ( Selim )
 • Levent Kışlası ( Selim )

 

 1. Osmanlı devletinde şehir tiyatroları :Darülbedayi
 2. Osmanlı devletinde ilk müzik okulu : Darülelhan
 3. Güzel yazı yazan kişi : Hattat

 

Saygılarımla..

Kaynak:İnstagram : Mustafa_ozdemir_tarih_

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.