Anasayfa / Etkinlik, Form ve Ödevler / 2019-2020 2.Dönem Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2019-2020 2.Dönem Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2019-2020 2.Dönem Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • Gündem maddelerinin okunması ve eklenecek gündem maddelerinin görüşülmesi
 1. 2019 / 2020 Eğitim-Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
 • Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
 • 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı 2.döneminde Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi açısından değerlendirilerek planlanması
 • Komisyon ve kurullarda görevli öğretmenlerin çalışmaların değerlendirilmesi
 • Sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması
 • İdare, öğretmen, yardımcı personel ve genel işleyişle ilgili sorunlar ve çözüm yolları
 • Eğitim materyallerinin (ders araçları, etkileşimli tahta vb) kullanım durumunun değerlendirilmesi
 1. Öğretmenlerle İlgili Hususların Görüşülmesi
 • Bakanlık emirleri ve mevzuat değişiklikleri
 • Mesleki çalışma esasları
 • Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • 2020 / 2021 Eğitim Öğretim yılı için hedeflerin belirlenmesi, teklif ve öneriler
 1. Ders İşlemleri İle İlgili Esasların Görüşülmesi
 • Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının planlanması
 • Telafi Eğitim Programının Açıklanması
 1. Öğrencileri İlgilendiren Hususların Görüşülmesi
 • Öğrenci devam-devamsızlık durumları
 • Öğrenci disiplin durumları
 • Öğrenci başarı ve ödül durumlarının değerlendirilmesi
 • DYK kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
 1. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Göre Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • Belirli gün ve haftalar kapsamında yapılan çalışmalar
 • Yıl içinde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi, toplum hizmeti ve yarışmaların değerlendirilmesi
 1. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğe Göre Yapılacak Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları
 • Kaynaştirma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları
 1. Ders Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Egzersiz & kurs çalışmaları
 • Proje çalışmaları (Değerler eğitimi, beyaz bayrak, beslenme dostu okul, eTwinning projeleri)
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Yeni koronavirüs salgını kapsaminda risk analizi değerlendirmesi
 • Covid-19 eylem planı ve alınması gereken tedbirler
 1. Kapanış

2019-2020 2.Dönem Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış ve Yoklama
 • Saygı duruşu ve Istiklal Marşı
 • Gündem maddelerinin okunması ve eklenecek gündem maddelerinin görüşülmesi

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklâl

Marşı’nın tamamlanmasıyla birlikte toplantı başladı.

Okul Müdürü ………… 2019 / 2020 Eğitim – Öğretim Yılı sene sonu öğretmenler kurulu toplantısını öğretmen arkadaşlara hoş geldiniz diyerek başlattı. Okul Müdürü ………… tarafından gündem maddeleri okundu, öğretmen arkadaşlara başka bir gündem maddesi eklemek isteyip istemedikleri soruldu. Bütün öğretmen arkadaşlar başka bir gündem maddesi eklemeye gerek olmadığını belirttiler. Yapılan yoklamada idareci ve öğretmenleri hazır bulunduğu görüldü.

Okul Müdürü …………………. : “Biz öğretmenler, gelişmenize etki eden faktörlerin, en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte çalıştığımız süre içinde; en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini yapmaya çalıştık. Sizlerle yorulup, yine sizlerle dinlendik. Öğrencilerimizde sevgiyi, saygıyı ve kardeşliği yeşertmenin yanında her bireyin bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerini ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Onların hayatına bir pencere açıp ufuklarına bir tutam ışık olduysak, ne mutlu bize…Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. ” dedi.

 

 1. 2019 / 2020 Eğitim-Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
 • Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
 1. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararlar okundu. İkinci dönem öğretmenler kurulu toplantısı kararları incelendi, kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı değerlendirildi. Bu kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda görüşlerini belirten bütün öğretmen arkadaşlar alınan kararlara uyulduğunu, uygulamaların yapıldığını belirterek herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini belirttiler.
 • 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

Okul Müdürü ………… : Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediği uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), sınıf seviyelerine uygun e-içerikler sunarak öğrencilerimize eğitimin kapılarını evde de açmıştır. Öğrencilerimiz ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular için EBA’yı etkin bir şekilde kullanmışlardır.

Müdür Yardımcı …………, Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim aracı olarak TRT EBA TV açılmıştır. Müfredatı takip eden ders anlatım videoları ile uzaktan eğitim sürecine farklı bir renk katmıştır. Gerek EBA gerekse EBA TV uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumamasını, eğitimden kopmamasına katkı sağlamıştır.

Türkçe Öğretmeni ………….. : Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerime ve velilere rahatlıkla ulaşıp onlara bilgilendirme ve geri bildirim sağlamaya çalıştım. Salgın sürecinden sonra okullar açıldığında uzaktan eğitim, eğitimin bir parçası olarak devam etmelidir.

Matematik Öğretmeni …………….. : Velilerden yeterince destek alamamak, öğrencilerin teknolojiye erişim olanağının düşük seviyede olması, öğrencilerle mesafeden dolayı duygusal bağ kuramamak, ilgisiz öğrencileri motive etmek gibi nedenlerden dolayı uzaktan eğitim derslerinin yüz yüze eğitim kadar etkili olduğunu düşünmüyorum.

İngizlizce Öğretmeni ……………. : MEB tarafından uzaktan eğitim sürecine dair yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler bize destek sağladı. Uzaktan eğitimin uygulanabilir çeşitliliğin fazla olması, esnek olması ve araç zenginliğinin zengin olması bu sürecin olumlu yanlarındandır.

Fen Bilimleri Öğretmeni …………….. : Uzaktan eğitim uygulamalarının özellikle öğrenciler açısından etkili ve verimli olmasında öğrenci geri bildirimleri çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) platform üzerinden gönderilen ödevler, çalışmalar ve sorulara ait raporlama imkânı vermesi öğrencilerimizin takip edilmesini kolaylaşmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………….. : Öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel olarak aynı ortamlarda bulunmadığı bu süreçte öğrenciler, televizyon ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla, derslere ilişkin video kayıtlarını izleyerek veya öğretmenleriyle canlı bağlantı kurarak eğitim öğretime devam etmişlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde yapılan tüm uygulamalar öğrencilerin derslerden kopmamasına katkı sağlamıştır. Dezavantajlı durumda olan öğrencileri sürece dâhil etmek uzaktan eğitim sürecinin en önemli sorunlarından biri olmuştur.

 • 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi açısından değerlendirilerek planlanması

Okul Müdürü ……………. : 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılması planlanan telafi eğitim için öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin belirlenerek kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini ifade etti.

 • Komisyon ve kurullarda görevli öğretmenlerin çalışmaların değerlendirilmesi

Sosyal Etkinikler Kurulu üyelerinden ……………….., Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinlik çalışmalarının öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak planlandığını belirtti.

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyelerinden  …………….., hazırlanan yıllık çerçeve planının gözden geçirilerek görüşlerin bildirildiğini ; öğrenciler, ve aileler  sağlıklı iletişim kurulabilmesi için  yapılacak çalışmaların belirlendiğini belirtti.

Eser İnceleme ve Seçme Kurulu üyelerinden ……………., belirli gün ve haftalara yönelik hazırlanan ürünlerin program öncesinde incelenerek görüşlerin bildirildiğini ve onay verildiğini belirtti.

WEB Yayın Komisyonu üyelerinden ……………., Okul İnternet Siteleri Yönergesi doğrultusunda hazırlanan içerikler ile web sitesinin güncel olması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Özellikle covid-19 sebebiyle başlayan süreçte hem uzaktan eğitim süreci hem de covid-19 salgını ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin ne yapması gerektiği ile ilgili haberler ve duyurular okul sitesinde düzenli olarak yayımlanmış ve okul web sitesi sürekli güncellenmiştir.

 • Sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirler

Okul Müdürü ……………….. : Genel olarak okul ve sınıf başarıları çok iyi / iyi / normal / düşük seviyede seyretmektedir. Öğrencilerin, sevdikleri öğretmenlerin derslerine karşı daha ilgili oldukları ve bu derslere çalışırken daha istekli davrandıkları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle öğrenci-öğretmen iletişimi arttırılması faydalı olacaktır. Sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmeninin öğrenci velisi ile görüşmeler yaparak işbirliği arttırılmaları başarıyı artıracaktır.

Matematik Öğretmeni ………… ,  Uzaktan eğitim sürecinin öncesi ve sonrasında yapılan çalışmalar ile başarılı bir yıl geçirildiğini, sınıfındaki bütün öğrencilerin istenilen hedeflere ulaştığını belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde düzenli bilgi alışverişi yapılması ve sürekli iletişim kurulması için bilişim araçlarından (WhatsApp grupları ) yararlandığını, öğrencilerin günlük/haftalık ödevlendirildiğini belirtti.

Türkçe Öğretmeni ………… ,  Uzaktan eğitim sürecinin öncesine kadar olan dönemde programda belirtilen kazanımların tamamı kazandırılmış olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 5-6 öğrencisinin ise sınıf seviyesinin üstünde bir başarı gösterdiğini ve bu öğrencilere zaman takviyeler yaparak ders esnasında daha aktif kıldığını ifade etmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde velilerin dâhil olduğu bir iletişim ağının kurulduğunu, öğrenci ve velilerin ne yapması gerektiği konusunda rehberlik çalışmalarının yürütüldüğünü, EBA TV yayınlarının takip edilmesi için teşvik edici çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fen Bilimleri Öğretmeni …………: Uzaktan eğitim sürecinin öncesine kadar olan dönemde başarılı bir eğitim – öğretim geçirildiğini belirtti. Derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirtilen kazanımlar doğrultusunda yürütüldüğü ifade etti. Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte çalışmaların EBA TV üzerinden gerçekleştirildiğini, EBA TV’de işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler ve sorular gönderildiğini ifade etti. Ayrıca kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için günlük okuma çalışmalarının planlandığını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………….: Uzaktan eğitim sürecinin öncesine kadar olan dönemde başarılı bir yıl geçirildiğini, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin düzenli olarak ödevlendirildiğini, “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler ve sorular gönderildiğini, canlı ders uygulamasının başlaması ile çevrimiçi derslerin işlendiği ifade etti. Uzaktan eğitim sürecini çocukların düzeyine uygun oyunlarla eğlenceli hale getirerek bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni …………………..: Uzaktan eğitim sürecinin öncesine kadar olan dönemde başarılı bir eğitim – öğretim yılı geçirildiğini, sınıf başarı durumunun ise istenen seviyede olduğu, derse katılım oranının yüksek olduğu, genel olarak istenilen davranışların kazanıldığını ve programdaki kazanımların verildiğini söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde EBA Canlı Ders uygulaması, EBA portalı ve EBA TV ile çeşitli çalışmaların yapıldığını, öğrencilerin okul hayatından/derslerden kopmamak için gerekli rehberlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

İngilizce Öğretmeni ………………… ,  Uzaktan eğitim sürecinin öncesine kadar olan dönemde müfredatın hedef ve davranışlara uygun işlendiğini ve genel olarak öğrencilerle kazanımlara ulaşıldığını ifade etti. Öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, ancak düzenli ders çalışmadıklarından, dersine gereken önemi vermediklerinden ve bazı öğrencilerin sınıf seviyesinin çok altında olmasından dolayı istenilen başarının yakalanamadığını belirtti. Başarısız olan öğrencilerin genel olarak tüm derslerde başarısız olduklarını söyleyerek, çalışma yetersizliği içinde olan öğrencilerin ise gerek derslerde, gerekse okul dışında gerekli özen ve ilginin gösterilerek olumsuzlukların en asgari seviyeye çekilebileceğini ifade etti. Uzaktan eğitim sürecinde farklı ortamlarda da dahi olsalar öğrencilerle etkileşimli olarak ders işlediğini ifade etti.

meb merkez teşkilatı birimleri

Okul / Öğrenci başarısını artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili öğretmen görüşleri alındı:

Okul Müdürü …………………..: Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğunu, fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalınan bu problemin çözümü için iyileştirici çalışmaların yapılmasını, derslerde öğrencilerin sürekli aktif olması gerektiğini, öğretmenin sadece rehberlik yapması gerektiğini, öğrencinin süreci yöneten ve karar alan bireyler olması gerektiğini, ders işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Fen Bilimleri Öğretmeni …………. , öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini, onların cesaretlendirilmesinin ve kendine güven kazanmalarının derslerdeki başarıyı artıracağını belirtti.

Türkçe Öğretmeni ………….., Hikâye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi, ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, serbest zamanlarda günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

Matematik Öğretmeni ………….., Matematik dersi konusunda, öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluklarının olduğunu, zaten matematik programının bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanmış olduğunu belirtip, matematik dersinin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hâle getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını hem de dersi sevmesini sağlayacağını söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………., Öğrencilerin başarı durumlarının periyodik olarak değerlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini, başarısız konularda tekrarların yapılması gerektiğini ve başarıyı arttıracak durumlar hakkında velilerle konuşulmasını gerektiğini, öğrencilerin öğrenme güçlükleri giderilmeli için öğrencilerle bireysel ilgilenilmesi gerektiğinin, sınıf içinde anlaşılmayan konuların tekrar edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Müdür Yardımcısı ………………, Öğrencilerin okulda yapılacak ders dışı faaliyetlere katılması okula ve derslere karşı ilgisini artıracağını, kendisini tanımasına, yeteneklerini ortaya koymasına ve dinlenmesine yardımcı olacağını, bu nedenle sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verilmesi gerektiğini, Okul genelindeki başarıların ödüllendirmesinin öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

 • İdare, öğretmen, yardımcı personel ve genel işleyişle ilgili sorunlar ve çözüm yolları

Okul Müdürü …………….. : Çocukların istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri ile kendini gerçekleştiren çocuklar olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla okul idaresi, öğretmen, ve yardımcı personellerin sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni …………………: “Küçük yaşlardan itibaren okulun ikinci evimiz olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitim öğretim çalışmaları yerine getirirken bizlerin de huzurlu ve mutlu olması gerekir.” dedi.

Müdür Yardımcısı ……………..: Çocuklar ve öğretmenlerimiz adına daha sıcak, samimi bir ortam oluşması ve daha verimli bir eğitim öğretim ortamı oluşması tek temennimizdir. Bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar ancak iyi niyet ve samimiyet içerisinde çözülecektir.” dedi.

 • Eğitim materyallerinin (ders araçları, etkileşimli tahta vb) kullanım durumunun değerlendirilmesi

Okul Müdürü ……….., Derslerde etkileşimli tahta, bilgisayar vb araçların kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hâle getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılmasını önerdi.

Müdür Yardımcısı ……………..,  Derslerle ilgili ödev, soru ve çalışmaların “eba.gov.tr” adresinde  bulunduğunu, uzaktan eğitim sürecinde etkili bir şekilde kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın bundan sonraki süreçte de kullanılmasının faydalı olacağını belirtti.

Türkçe Öğretmeni ………………., Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu, teknolojinin derse entegre edildiği, drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme vb. yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir sınıf ortamının sağlanması gerekliğinin önemi üzerinde durdu.

Müdür Yardımcısı …………., Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitapları ile defter ve atık kağıtların, geri dönüşüme kazandırılması amacıyla pandemi süreci dikkate alınarak 31 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak üç hafta sürecek olan 2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı yüz yüze, telafi ve uyum eğitimi sonunda, gönüllülük esasına göre toplanacağını, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

 

 1. Öğretmenlerle İlgili Hususların Görüşülmesi
 • Bakanlık emirleri ve mevzuat değişiklikleri

Okul Müdürü ………….  Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin durdurulması ve uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte öğretmenlerin idari izinli olduklarını, bu süreçte gelen resmi yazıların bilişim araçları ile duyurulduğunu ifade etti. Bu süreçte tebliğ edilmesi gereken yazıların duyuru dosyasında bulunduğu, incelenerek imza altına alınması gerektiği sözlerine ekledi.

Müdür Yardımcısı ……………. : Covid-19 sebebiyle yaşanan olağanüstü durumun Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına neden olmuştur. Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi konularında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

 • Mesleki çalışma esasları

Okul Müdürü …………………… tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 05.06.2020 tarihli ve 7526711 sayılı “Mesleki Çalışmalar” konulu yazısı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır:

Mesleki Çalışmaların 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında mesleki çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. Mesleki çalışma programı kapsamında yapılacak faaliyetler ile sorumlu kişilerin daha önce yapılan planlama ile duyurulduğunu sözlerine eklemiştir.

 • Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Okul Müdürü …………. : Uzaktan eğitim süreci ile hayatımızda daha fazla etkin rol oynamaya başlayan eğitim teknolojileri hizmet içi eğitim faaliyetlerinde de etkisi göstermiştir. Bakanlığımız tarafından COVİD-19 sebebiyle iptal edilen kurs veya seminerlere alternatif olması açısından uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve çeşidi artırılmıştır. Bu eğitimlere Mebbis – Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Müdür Yardımcısı ………… : Hizmetiçi Eğitim Modülü – İhtiyaç Analiz Anketi üzerinden planlanmasını istediğiniz programı bakanlığımıza iletebilirsiniz. Bu anketi dolduranlar öğretmenler talep ettiği programın açılması halinde öncelikle kursa veya seminere alınacaktır.

 

 • 2019 / 2020 Eğitim Öğretim yılı için hedeflerin belirlenmesi, teklif ve öneriler

Okul Müdürü …………………… tarafından gelecek eğitim-öğretim yılında da düzenli, disiplinli olarak çalışılması için gayret gösterilmesine, velilerle işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ayrıca okuma yazma çalışmalarında istenilen düzeye ulaşmayan öğrenciler için yeni eğitim – öğretim yılında planlı ve programlı bir şekilde çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Müdür Yardımcısı …………….: Uluslararası, ulusal ve yerel projeler ve yarışmalara katılmalarda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin okulumuzun görünürlüğü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Öğretmen Uzaktan Eğitim Faaliyet Raporu

 1. Ders İşlemleri İle İlgili Esasların Görüşülmesi
 • Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının planlanması

Okul Müdürü ………………. Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Zümre Öğretmenler Kurulu” başlıklı maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi “Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri” başlıklı maddeleri üzerinden gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Müdür Yardımcısı ………………: Toplantılarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılmasını, bu hususta gerekli çalışmaların branş öğretmenleri ve okul idaresiyle işbirliği içinde titizlikle yürütülmesi gerektiğini, toplantı tutanak örneklerinin okul idaresine teslime dilmesi gerektiğini belirtti.

 • Telafi Eğitim Programının Açıklanması

Okul Müdürü …………. ,  2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı yüz yüze, telafi ve uyum eğitiminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden başlayarak üç hafta süreceğini ifade etti. Yüz yüze, telafi ve uyum eğitiminin hangi şartlarda ve nasıl gerçekleştirileceğinin henüz belli olmadığını, yapılan resmi açıklamaların ve planlamaların ayrıca duyurulacağını ifade etti.

 

 1. Öğrencileri İlgilendiren Hususların Görüşülmesi

 • Öğrenci devam-devamsızlık durumları

Okul Müdürü …………………..: Genel olarak öğrencilerin devam konusunda iyi olduklarını, sürekli devamsız veya devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş öğrencilerin olmadığını ifade etti. Ayrıca gelecek eğitim – öğretim yılında da devam-devamsızlık takibinin sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini hatırlattı.

Müdür Yardımcısı …………..: Devamsızlık mektuplarının ilgili veli / velilere ulaştırıldığını, gerekli önlemleri almaları konusunda velilere rehberlik edildiğini belirtti.

Okul Müdürü …………………: Eğitim – Öğretim Yılı boyunca okulda ufak tefek sıkıntılar haricinde genel olarak bir disiplinsizlik olayı olmadığını, öğrencilerin disiplin kurallarına uyduklarını, bununda memnuniyet verici bir durum olduğunu belirterek disiplin sağlanmasında okul idaresine ve öğretmen arkadaşların birbirlerine de yardımcı olmaları gerektiğini belirtti.

 • Öğrenci başarı ve ödül durumlarının değerlendirilmesi

Müdür Yardımcısı ……………… , Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği “Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” başlıklı maddesi gereği, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel ilköğretim kademesindeki tüm okullarda kayıtlı öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf başarısının değerlendirmesinde öğrencilerin sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ait ders notları ve devamsızlık durumlarının dikkate alındığını belirtti.

2019 / 2020 Eğitim – Öğretim Yılı II. Dönem sonu itibariyle ……..  öğrencinin Teşekkür Belgesi ve ……….. Öğrencinin Takdir Belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

…… öğrencinin sürekli devamsız olması nedeniyle sınıf tekrarına bırakıldığını belirtti.

 • DYK kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

Okul Müdürü …………….. , Okulumuzda Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında … , …. , …., derslerinden kurslar açıldığını belirtti. Covid-19 sebebiyle yüz yüze eğitim faaliyetlerinin durdurulması sonucu kursların kapatıldığını, ek hizmet puanın kapanış tarihinde göre hesaplandığını ifade etti. Yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Müdür Yardımcısı …………. , 2019-2020 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimine göre yaz dönemi kurslarının öğretmen başvuruları 15-21 Haziran 2020, öğrenci başvurularının 22-28 Haziran 2020, kursların başlamasının 4 Temmuz 2020, kursların tamamlanmasının 28 Ağustos 2020 olduğunu belirtti.

Okul Müdürü ………… , covid-19 nedeniyle yaz dönemi kurs takvimine uyulmayacağını, yeni duyuru yapılması halinde ayrıca bilgi verileceğini söyledi.

 

 1. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Göre Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

 • Belirli gün ve haftalar kapsamında yapılan çalışmalar
 • Yıl içinde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi, toplum hizmeti ve yarışmaların değerlendirilmesi

Okul Müdürü ……………… öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlar ile Belirli Gün ve Haftalarda öğrencilerin görev almalarının sağlanması öğrencilerin okula olan bağlılığını ve sevgisini artıracağını söyledi.

Müdür Yardımcısı ……………. Belirli Gün ve Haftalar kapsamında anılacak ya da kutlanacak günlerin sorumlu kişi/kişiler tarafından yapılan planlamaya göre yerine getirildiğini belirtti. Uzaktan eğitim sürecine denk gelen günlerin (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) öğrencilere sorumluluk verilerek yine aynı coşku ile yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü ……………………..: Anılması ya da kutlanması gereken Belirli Gün ve Haftalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını, çünkü hazırlanan programların öğrenciler tarafından sunulduğunu, okul panosunda bu çalışmaların bir benzerinin hazırlanıp sunulduğunu belirtti.

Türkçe Öğretmeni …………….: Yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrencilerin hayatlarında unutulmaz izler bıraktığını söyledi.

Müdür Yardımcısı ……………. okulda gerçekleştirilen kutlama ve anma programları ile etkinliklerin okul web sitesi ve EBA portalında yer almasının sağlanmaya çalışıldığını, okulun tanıtılması açısından çok önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

 

 1. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğe Göre Yapılacak Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları

Okul Müdürü ………………. ,  Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin okul performansını bu kadar etkileyen dışsal bir faktörün eğitimdeki etkilerini azaltmak amacıyla rehberlik çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Müdür Yardımcısı ……………… , bakanlığımız tarafından velilere ve öğrencilere yönelik hazırlanan rehberlerin okul web sitesinde yayımlandığını ifade etti.

İngilizce Öğretmeni ……………. Rehberlik Hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmaların öğrencilerin hayatlarına dokunması gerektiğini, EBA Canlı Ders uygulaması ile etkileşimli bir şekilde işlenen derslerde rehberlik çalışmalarına yer verildiğini ifade etti.

Müdür Yardımcısı …………. , Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle Mayıs ayında uygulanması planlanan Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA), illerin yerel hedeflerinin açıklanması, okulların özel hedef belirlemesi çalışmaları 2020-2021 eğitim öğretim yılı Eylül ayına ertelendiği, açıklanacak takvime göre iş ve işlemlerin yürütüleceğini belirtti.

 • Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamaları

Okul Müdürü ……………….: Kaynaştırma Bütünleştirme Yoluyla Eğitim uygulamalarının, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin diğer öğrenciler ile etkileşimde bulunarak eğitim-öğretim haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayan bir uygulama olduğunu belirtti.

5/A Sınıf Öğretmeni …………… sınıfında bulunan ……………… isimli öğrencinin Özel Öğrenme Güçlüğü olduğunu, hazırlanan BEP doğrultusunda çalışmaların yapıldığını belirtti.

6/A Sınıf Öğretmeni …………… sınıfında bulunan ……………… isimli öğrencinin destek eğitim odasında Türkçe ve Matematik derslerinden ders aldığını belirtti.

 1. Ders Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Egzersiz & kurs çalışmaları
 • Proje çalışmaları (Değerler eğitimi, beyaz bayrak, beslenme dostu okul, eTwinning projeleri)

Okul Müdürü ……….. öğrencilerin geleneksel, kültürel değerlerin tanıtılması, serbest zamanlarının verimli bir şekilde değerlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarının sağlanması amacıyla öğrencilerin çeşitli kurslara veya egzersiz çalışmalarına katılım sağladıklarını, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin olmaması sebebiyle bu çalışmaların durdurulduğunu belirtti.

Müdür Yardımcısı ……………… 2019 / 2020 Eğitim Öğretim yılında kitap okuma projesi, değerler eğitimi projesi, beyaz bayrak, beslenme dostu okul projesi ve eTwinning projelerinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü, projelerle eğitim öğretim çalışmaların daha keyifli ve eğlenceli hale geldiğini belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde de kitap okuma projesi ile eTwinning projelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Yeni koronavirüs salgını kapsaminda risk analizi değerlendirmesi

Okul Müdürü ……………. : İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinde, “İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesi gerektiği” ifade edilmektedir. Bu nedenle, salgının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi adına, COVID-19 ve ileride olabilecek diğer salgın hastalıklar ile ilgili okulumuz özelindeki tehlikeler belirlenerek risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılmıştır. Risk değerlendirme formu size ayrıca tebliğ edilecektir.

 • Covid-19 eylem planı ve alınması gereken tedbirler

Müdür Yardımcısı ……………. : COVID-19 sebebiyle yayımlanan rehberler ışığında okula giriş ve çıkışlarda, çalışma ortamında, toplantılarda, dinleme alanlarında, servis araçlarında alınacak önlemleri içeren eylem planı hazırlanmıştır. Planda yer alan hususlara titizlikle uygulanması hepimizin sağlığı için önem arz etmektedir.

 

 1. Kapanış

Okul Müdürü ……………… : “Yüz yüze eğitim çalışmaları ile uzaktan eğitim sürecinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm yaşamınızın değerli ailelerinizle birlikte, sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diliyorum.” dedi.

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

 1. Açılış Ve Yoklama
 • Yapılan yoklamada idareci ve öğretmenlerin hazır bulunduğu görülerek toplantının başlamasına, gündem maddelerinin yeterli olduğuna, başka gündem maddesi eklenmesine gerek olmadığına

 

 1. 2019 / 2020 Eğitim-Öğretim Yılının Değerlendirilmesi
 • 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı 2.döneminde Covid-19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilme raporunun hazırlanmasına,
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım, ders ve diğer derslerle olan ilişkisi açısından değerlendirilerek planlanma yapılmasına,
 • Komisyon ve kurullarda görevli öğretmenlerin çalışmalarının daha etkin hale getirilmesine,
 • Başarıyı artırmak için ders işlenirken görsel materyallere ağırlık verilmesine, öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesine, serbest zamanlarda günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına, öğrencilerin başarısız olduğu konularda tekrarların yapılmasına, başarıyı arttıracak durumlar hakkında velilerle konuşulmasına, öğrencilerin öğrenme güçlükleri giderilmeli için öğrencilerle bireysel ilgilenilmesine,
 • Çocukların istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri ile kendini gerçekleştiren çocuklar olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla okul idaresi, öğretmen, ve yardımcı personellerin sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olmasına,

 

 1. Öğretmenlerle İlgili Hususların Görüşülmesi
 • Resmi gazete, tebliğler dergisi, genelge ve duyuruların takip edilmesine, resmi yazıların günlük olarak incelenmesine,
 • Mesleki çalışma programının görev paylaşımına uygun olarak etkin bir şekilde yerine getirilmesine,

 

 1. Ders İşlemleri İle İlgili Esasların Görüşülmesi
 • Toplantılarla ilgili iş ve işlemlerin yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılmasına, bu hususta gerekli çalışmaların branş öğretmenleri ve okul idaresiyle işbirliği içinde titizlikle yürütülmesine, toplantı tutanak örneklerinin okul idaresine teslime edilmesi gerektiğine,

 

 1. Öğrencileri İlgilendiren Hususların Görüşülmesi
 • Devam-devamsızlık konusunda öğretmenlerin kendi öğrencilerini daha dikkatli takip etmesine,
 • Okulumuz disiplin anlayışının sürdürülmesi konusunda daha dikkatli davranılmasına ve okul misyonu-vizyonu çerçevesinde hareket edilmesine,
 • Yaz eğitiminde faydalanacak okul öğrencisi öğrencilerinin tespit edilmesi ve taleplerin alınması amacıyla velilerin bilgilendirilmesine,
 • Mayıs ayının ikinci haftasında uygulanması gereken Öğrenci Değerlendirme Aracı, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasını müteakip uygulanmasına,
 1. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine Göre Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile gezi, toplum hizmeti ve yarışmalara katılım sağlanması konusunda teşvik edici çalışmaların yapılmasına,
 • Başarı gösteren öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendirilmesine,

 

 1. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğe Göre Yapılacak Çalışmaların Değerlendirilmesi
 • Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle Mayıs ayında uygulanması planlanan Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketinin (RİBA) açıklanacak takvime uygulanmasına

 

 1. Ders Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
 • Öğrencilerin geleneksel, kültürel değerlerin tanıması, serbest zamanlarının verimli bir şekilde değerlendirmesi, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarının sağlanması amacıyla çeşitli kurslara veya egzersiz çalışmalarına yönlendirilmesine,

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • Salgının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi adına, COVID-19 ve ileride olabilecek diğer salgın hastalıklar ile ilgili okulumuz özelinde belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasına,
 • COVID-19 sebebiyle hazırlanan eylem planın çerçevesinde okula giriş ve çıkışlarda, çalışma ortamında, toplantılarda, dinleme alanlarında, servis araçlarında uyulması gereken hususlara titizlikle dikkat edilmesine,

 

 1. Kapanış
 • Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandığı için toplantının sonlandırılmasına KARAR VERİLDİ.

Kaynak: Selçuk Şahin Egitimhane.com

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir yorum

 1. Ufuk toplantıları mahremiyeti olan çalışmalardır. Kol kırılır yen içinde kalır. Buralarda paylaşmak, fikir verme amaçlı da olsa doğru değil. Kimsenin işine de yaramaz. Orada konuşulan benim ortamında da konuşulmuş mudur sence?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ Açılış Ve Yoklama Saygı duruşu ve ...