İŞBİRLİĞİNE DAYALI (KUBAŞIK) ÖĞRENME YÖNTEMİ

İŞBİRLİĞİNE DAYALI (KUBAŞIK) ÖĞRENME YÖNTEMİ

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma kümeler oluşturarak bir amaç doğrultusunda, akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları yöntemdir.
Yarışmacı öğrenmede öğrenciler daima bağımsız, bireysel olarak sınav olurlar. Herkes kendinden sorumludur. Yapılan araştırmalar da iş birlikli öğrenmenin yarışmacı öğrenmeye göre başarıyı daha çok arttırdığı görülmüştür.
İşbirliğine dayalı öğretim, geleneksel öğretime alternatif olarak geliştirilen bir yaklaşımdır. Geleneksel öğretim, yarışmacı ve rekabete odaklanırken, iş birliğine dayalı öğretim paylaşımcı ve uzlaşmacıdır. Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, sorumluluk sahibi olmayı, akran desteğini geliştirir.
İş birlikli öğrenmeyi etkili kılacak olan ilkeler:
1. Grup ödülü
2. Küme amaçları
3. Bireysel sorumluluk
4. Olumlu bağımlılık
5. Yüz yüze destekleyici etkileşim
6. Toplumsal beceriler
7. Küme işleyişinin değerlendirilmesi
8. Küme büyüklüğü
9. Karma küme
10. Başarı için eşit fırsat
İşbirliğine dayalı öğrenmede dikkat edilecek hususlar:
• Öğrencilere bu yöntem iyi öğretilmeli
• Ön hazırlıklar yapılmalı
• Öğretmen heterojen gruplar oluşturmalı
• Öğretmen öğrencileri kontrol etmek; birlikte çalışmayı teşvik etmeli
• Öğrenciler materyalleri hazırlamalıdır
• Yöntemi sıkıcı hale getirmemek için bu yöntem zaman zaman kullanılmalı.

İşbirliğine dayalı öğretimde kullanılan bir teknik:
Birleştirme (jigsaw) tekniği:

Bu teknikte sınıf küçük gruplara ayrılır ve her bir grup üyesi kendi konusu üzerinde uzmanlaşır ve böylece diğer sınıf arkadaşlarına faydalı olabilecek bilgilere sahip olurlar.
Başarı sağlanabilmesi için öğrencilerin birbirleri içinde uyum olmalı ve birbirlerine güven duymaları gerekmektedir. Bu teknik 4 adımda gerçekleşir:
1. Adım: tanışma
Bu adımda sınıf öğretmen tarafından küçük heterojen gruplara ayrılır. Heterojen grup aynı özelliğe sahip olan öğrencilerin farklı grupta bulunduğu gruplardır. Bu gruplarda oluşturulduktan sonra konular gruplara verilir ve daha sonra öğretmen tarafından sorular sorularak dikkatin konuya çekilmesi sağlanır.
2.Adım: araştırmaya odaklanma
Bu adımda aynı konuyu alan öğrenciler bir araya gelerek odak gruplarını oluştururlar ve her odak grubu kendi konusunu araştırarak ve birbirlerine sordukları sorular sayesinde konusunda uzmanlaşırlar. Öğretmen bu adımda çeşitli sorular sorarak araştırmaya yön verebilir
3.Adım: anlatma ve yeniden şekillendirme
Bu adımda odak grubundaki her öğrenci kendi konusu üzerinde uzmanlaştıktan sonra kendi gruplarına geçer ve konusunu anlatır diğer arkadaşları da anlamadıkları yerlerde müdahale ederek sorular sorar herkes kendi konusunu anlattıktan sonra konu öğrencilerin kafasında şekillenmeye başlar ve son adıma geçilir.
4. Adım: birleştirme ve değerlendirme
Bu adımda ise herkes konuyu anlamıştır ve konu üzerinde ürün elde edilebilir. İstenirse etkinlikler düzenlenebilir.

Birleştirme tekniğine göre değerlendirme çeşitli şekillerde yapılabilir. Ürün değerlendirme elde edilen ürüne göre yapılan değerlendirmedir. Biçimlendirici değerlendirmede ise öğretmen öğrencilere nasıl çalıştıklarını sorarak verilen cevaba göre bir değerlendirme yapar. Grup ürünlerini notla değerlendirmede elde edilen ürüne ve bu ürün oluşturma sürecinde öğrencilerin çalışmalarına bakılarak yüzde üzerinden notlar verilebilir son değerlendirme çeşidi ise not vermeksizin değerlendirmedir bu değerlendirmenin bir çok yolu vardır. Öğretmenler bireysel ya da grup olarak öğrencilerle görüşebilir. Öğrenciler ürün dosyaları ve günlükler tutabilir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

1 Tanecik Yorum

  1. Yorumları yayınlıyor musunuz bilmiyorum. Paylaşım için tşekkürler. İşbirliğine dayalı öğretimde kullanılan diğer teknikleri nereden bulabiliriz? Grup araştırmasıi Takım oyunu turnuva ve diğrleri. Acil gerekli. Teşekkürler. Paylaşım linki falan verebilirseniz ii olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir