İnkılap Tarihi Teog Çalışma Soruları

1-Birinci Dünya Savaşı‘nın nedeni nedir

2-Savaş başlatan olay ve ülkeler hangileridir

3-Birinci Dünya Savaşı’nda taraf devletler hangileridir

4-Savaşta taraf değiştiren devlet hangisidir ve niçin taraf değiştirmiştir

5-Birinci Dünya Savaşı‘nda cepheler ilimiz hangileridir

6-Sarıkamış faciasının yaşandığı cephe hangisidir

7-Kazandığımız tek cephe hangisidir

8-Toprak kazandığımız tek cephe hangisidir

9-Rusya’nın savaştan çekilirken imzaladığı anlaşma hangisidir

10-Rusya’da çıkan ihtilalin adı nedir

11-Rusya’da ihtilalin başarılı olmasına neden olan cephe hangisidir

12-Doğu Anadolu’da Ermenilerin Suriye ve Irak Göç ettirilmesine ne ad verilir

inkılap

13-İngilizlerin sömürgeleri ne giden yolu kesmek için açılan cephe hangisidir

14-Almanların isteği ile açılan cephe hangisidir

15-Ümmetçilik fikrinin son buldu cepheler hangisidir

16-Çanakkale Savaşı’nın yapılmasının nedeni nedir

17-Mustafa Kemal‘in Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir

18-Çanakkale cephesinin sonuçları nelerdir

19-Çanakkale cephesinden sonra ittifak tarafında savaşa katılan devlet hangisidir

20-Kut’ül Amare Zaferi hangi cephede kazanılmıştır

21-Mustafa Kemal’in en son bulunduğu kıta hangisidir

22-Osmanlı sınırları dışında savaştığımız cepheler hangileridir

23-Gizli antlaşmaları dünyaya duyuran devlet hangisidir

24-Savaşa sonradan giren ve savaşı bitiren devlet hangisidir

25-ABD nin yayınladığı bildirinin adı nedir

26-Wilson ilkelerinde savaşı bitiren madde hangisidir

27-Milletler Cemiyeti nerede ve hangi olay sonrasında kurulmuştur

28-Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren gelişmeler nedir

29-Yenenler ile yenilenler arasında anlaşma şartlarını görüşmek için toplanan konferans hangisidir

30-Savaşa en son giren devlet hangisidir

31-Paris Konferansı‘nda el değiştiren toprağımız neresidir

32-Sömürgeciliğin yerine ortaya atılan fikir hangisidir

33-Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır

34-Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Barış antlaşması hangisidir.

35-Mondros Ateşkes Antlaşması‘nı kim imzaladı

36-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7 ve 24 maddelerinin önemi nedir

37-Mondros’ta Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurmak için hangi madde yer almıştır

38-Vilayeti Sitte nedir?

39-Osmanlı Devleti fiilen hangi olayla sona ermiştir

40-Mondros’a göre paylaşılan yerler nerelerdir?

41-Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer neresidir

42-Anadolu’da ilk işgal edilen yer neresidir

43-Yunanlılar nereyi işgal etmiştir

44-İzmir’de ilk kurşunu kim sıkmıştır

45-işgallere karşı kurulan güce ne denir

46-işgallere karşı ilk direniş nasıl ve hangi yolla olmuştur

47-İzmir’in işgalinin haksızlığını dünyaya duyuran ilk belge nedir

48-Türklerin ve milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyuran ilk belgenin adı nedir

49-Yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir

50-Yararlı ve zararlı cemiyetlerin özellikleri nedir

51-Basın Yayın yoluyla mücadele eden cemiyet hangisidir

52-Kuvayi Milliye kelimesini ilk kullanan cemiyet hangisidir

53-Cemiyetler hangi olayla birleştirildi

54-Cemiyetlerin birleştirilmesinin amacı nedir

55-Mustafa Kemal Samsun’a hangi görevle gitti

56-Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’ndeki son görevi nedir ?

57-Mustafa Kemal Samsun’a niçin gönderildi

58-Mustafa Kemal’in Samsun’dan gönderdiği belgenin adı ve içeriği nedir

59-Kurtuluş Savaşının ilk Genelgesi hangisidir

60-Milli bilincin uyanmasını neden olan olay nedir

61-Milli bilincin uyandığına kanıt olarak neler gösterilir

62-Halkın işgallerden haberdar olmasını sağlayan gelişme nedir

63-Milli mücadelenin plan ve programının yapıldığı genelge hangisidir

64-Milli mücadelenin amaç gerekçe ve yönteminin belirlendiği genelge hangisidir

65-Temsil Heyeti nedir

66-Temsil heyetinin kurulması Fikri nerede ortaya çıktı

67-Temsil Heyeti ilk nerede kuruldu

68-Temsil heyeti nerede ulusal hale geldi

69-Temsil Heyeti hangi olay ile sona erdi

70-Mustafa Kemal hangi olaydan önce askerlik mesleğinden istifa etti

71-Mustafa Kemal hangi olaydan sonra askerlik mesleğinden istifa etti

72-Toplanma şekli bakımından bölgesel alınan kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir

73-İlk kez sınırlardan bahsedilen kongre hangisidir

74-Misakı Milli’nin temeli nerede atıldı

75-Manda ve himaye Fikri kesin olarak nerede reddedildi

76-Manda ve himaye fikrini ilk kez nerede karşı çıkıldı

77-Toplanma şekli ve alınan kararlar bakımından ulusal olan kongre hangisidir

78-Sivas’ta çıkarılan gazete hangisidir

79-Temsil heyetinin Batı cephesine atadığı kişi kimdir

80-Temsil heyetinin hükümet gibi çalıştığını gösteren olay hangisidir

81-Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı nedir

82-İstanbul hükümeti neden istifa etti

83-Damat Ferit hükümetinin yerine kim geçti

84-Temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanıdığı gelişme hangisidir.

85-Amasya görüşmesine kimler katıldı

86-Osmanlı Mebusan Meclisi hangi olaydan sonra açıldı

87-Mustafa Kemal nereden milletvekili seçildi

88-İtilaf Devletleri seçimlere ve meclisin açılmasına neden müdahale etmeli

89-Temsil Heyeti Neden Ankara’ya geldi

90-Ankara’da çıkartılan gazeteler hangileridir

91-Mustafa Kemal İstanbul’a neden gitmedi

92-Mustafa Kemal İstanbul’a giden milletvekillerinden ne istedi ve amacı neydi

93-Mustafa Kemal’e söz verenler neden İstanbul’da başarısız oldu

94-Misakı Milli nedir ve içeriği nelerdir

95-Kapitülasyonlara ilk kez nerede karşı çıkılmıştır

96-İstanbul’un işgal edilmesine ve meclisin dağıtılmasına neden olan gelişme nedir

97-Misakı Milli Neyi hedefler

98-Misakı Milli hangi gelişme ile resmiyet kazandı

99-TBMM hangi gelişme sonrası açıldı

100-Kapitülasyon nedir

101-TBMM’nin ilk başkanı kimdir

102-I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkılap hangisidir

103-TBMM’de güçler nasıl dağıtılmıştır

104-TBMM’nin güçler birliği ilkesini benimsemesinin amacı nedir

105-TBMM’nin isyanlara karşı aldığı önlemler nelerdir

106-TBMM’nin faaliyetleri nelerdir

107-Kuvayi milliyecilerin çıkardığı isyanlar hangileridir

108-İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar hangileridir

109-Sevr Barış Antlaşması için yapılan konferans hangisidir

110 ölü doğmuş antlaşma hangisidir ve nedeni nedir

111 Sevr anlaşmasına TBMM’nin tepkisi ne olmuştur

112 Osmanlı devletinin imzaladığı son antlaşma hangisidir

113 Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı’nda ilk açılan cephe hangisidir?

114-Kurtuluş savaşında hangi cephelerde kimlerle savaştık

115-Kurtuluş Savaşı’nın parolası nedir

116-Düzenli ordu neden kuruldu

117-Doğuda Osmanlı’dan kalan tek düzenli ordu hangisidir ve Komutanı kimdir

118-Doğu Cephesi’nin kapanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?

119-Ermeniler hangi antlaşma ile doğudaki emellerinden vazgeçtiler?

120-Sevr tanımayan misak-ı milliyi kabul eden ve TBMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir

121-TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısı hangisidir

122-ilk kez Türkiye ibaresi hangi antlaşmada kullanıldı

123-Güneyde hangi Güçler kime karşı savaştı

124 GGüney cephesinde hangi savaş sonunda hangi antlaşma imzalandı

125-TBMM’yi tanıyan sevrden vazgeçen ve Misakı milliyi tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir

126-Batı Cephesi savaşlarının amacı nedir

127-Batı Cephesi‘nde savaştığımız devlet hangisidir

128-Birinci İnönü öncesi kurulan Birlik hangisidir

129-Asker kaçakları için çıkarılan kanun hangisidir

130-Birinci İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler nelerdir

131-TBMM neden Londra Konferansı‘na katıldı

132-TBMM hangi olay ile itilaf devletleri tarafından resmen tanındı

133-Misakı Milli’den ilk taviz nerede ve hangi olayla verildi

134-TBMM’yi ve Misakı milliyi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet hangisidir

135-TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir

136-siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz sözünü Mustafa Kemal hangi olay sonrası söylemiştir

137-Kaybettiğimiz tek savaş hangisidir

138-TBMM‘nin yetkileri hangi kanunla Mustafa Kemal’e verildi

139-Mustafa Kemal’in çıkardığı ilk kanun hangisidir

140-Ordu’nun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan kanun hangisidir

140-Kanunlara uymayanları cezalandırmak için kurulan mahkemenin adı nedir

141-Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında toplanan kongre hangisidir

142-Mustafa Kemal’in hayatında önemli olan şehirler hangileridir?

143-Mustafa Kemal’in gittiği okullar hangileridir

144-Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir

145-Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir ?

146-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir

147-Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi hangisidir

148-Mustafa Kemal’in etkilendiği yazarlar hangileridir

149-Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı‘nda başarı gösterdiği yerler neresidir?

150-Mustafa Kemal’in Kafkas cephesinde aldığı yerler neresidir?

151-Mustafa Kemal’in 31 mart vakasında üstlendiği Görev nedir ?

152-Mustafa Kemal’in Selanik’te üye olup sonradan ayrıldığı cemiyet hangisidir

153-Mustafa Kemal’in kurtuluş savaşı öncesini ve sonrasını anlattığı eserin adı nedir?

154-Mustafa Kemal’in en büyük eseri nedir?

155-Rusya’nın Balkanlarda izlediği politika nedir?

156-Çok uluslu devletlerin yıkılmasına neden olan akım nedir?

157-M. Kemalin tarih sahnesine çıktığı savaş nedir

158-M.Kemal’in Çanakkale de savaştığı yerler nereler?

159-M.Kemal’in Çanakkale ‘de söylediği söz nedir?

160-Bize bu zulmü reva gören sınav hangisidir?

 

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal Bilgiler dersi, ● Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. ● Hak ve sorumluluklarımızı öğretir. …

3 Yorumlarınız

  1. cevapları yok mu acaba??????

  2. cevaplarını nereden bulabilirim

  3. Cevap anahtarı yokmu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir