Author Topic: Batı Cephesinde Çerkez Etem ayaklanması  (Read 6611 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Batı Cephesinde Çerkez Etem ayaklanması
« on: Ekim 17, 2008, 09:10:06 ÖS »

Çerkes Ethem Meselesi
   Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra yurdun her yerindeki işgallere karşı kurulan Kuvay-ı Milliye birliklerinin birçoğu eski Osmanlı subayları tarafından yönetilmekteydi. Bu birlikler içinde en tanınmış olanlarından biri de Çerkes Ethem’in Kuvay-ı seyyare denilen birlikleriydi. Diğerlerine göre daha iyi eğitilmiş ve daha kalabalık olan Kuvay-ı Seyyare Yunan ordusuna karşı savaşmanın yanında TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastıma konusunda da büyük başarılar elde etmişti. Fakat Çerkes Ethem bu başarılarının da etkisiyle her konuda kendi sözünün dinlenmesini istemeye başlamıştı.Bu tutumundan dolayı da Gediz Muhaberesindeki yenilgi de büyük rolü olmuştu.
   Albay ismet Bey Batı cephesi komutanı olunca batı’daki Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli birliklere katılmasını istemişti.Çerkes Ethem buna karşı çıkmış ve birliklerini dağıtarak başkalarının emrine girmesini istemediğini söyleyerek düzenli birliklere karşı tavır takınmıştır.Bunun üzerine İsmet bey komutasındaki düzenli birlikler Çerkes Ethem’in kalan birlikleriyle savaşmaya başlamıştır.
   Yunan ordusu bu fırsatı değerlendirerek yeni bir taarruz başlatmıştır.Bu durum I.İnönü savaşına neden olmuş TBMM’nin düzenli birlikleri bu tehlikeli durumdan zafer kazanarak çıkmayı başarmışlardır.
    I.İnönü Zaferinin hemen ardından düzenli birlikler Çerkes Ethem’in birliklerinin üzerine son bir kez daha saldırmış ve tamamen imha etmeyi başarmıştır.
    Çerkes Ethem olayı TBMM’nin otoritesini bir süre de olsa zayıflatmış ve Yunan ordusunun işgallerini kolaylaştırmıştır.Fakat bu isyanın bastırılması düzenli birliklere olan güvenin artmasına neden olmuştur..

Sosyal Bilgiler

Batı Cephesinde Çerkez Etem ayaklanması
« on: Ekim 17, 2008, 09:10:06 ÖS »