meb e1481353323579
Ortaokullarda sınıfta kalma

İlkokullar İçin 2. Dönem Sonu Yapılacak İşlemler

İlkokullar İçin 2. Dönem Sonu Yapılacak İşlemler

1-Dönemin son günlerinde öğrenci disiplin olayların artması ihtimaline karşılık nöbetçi öğretmenlerin nöbet konusunda daha dikkatli olmaları gerekir.

2-Karnelerin çıktısında sorun yaşanmaması için, Karne notları raporlar menüsünden  kontrol edilebilir. Eksik veya yanlışlar düzeltilmelidir. Takdir ve teşekkür alanlar kontrol edilecektir.

3-Varsa İftihar Belgesi (Okul  Öncesi ve İlköğretim Kurumları  Yönetmeliği madde 53 göre verilecektir) alacakların isimleri 01/06/2017 tarihine kadar  dilekçe ile Okul İdaresine bildirilecektir.

4- 05.06.2017 Pazartesi gününden itibaren not cetvellerinin çıktısı okul idaresinden alınarak kontrol edilip imzalanacaktır.

5-Karneler 05.06.2017 Pazartesi gününden başlayarak çıkartılacaktır.

7- Kulüp Faaliyet ; Toplum Hizmeti raporları, sınıf rehberlik raporları 07/06/2017 Çarşamba gününe kadar Rehber Öğretmen’e  veya  idareye   teslim edilecek.

8-Sınıf ders defterleri,  eksik konu ya da imzalar varsa tamamlanacaktır.

9-Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan/unutulan günlerin nöbetleri bulunan günlerin imzalanacaktır.

10-Sınav Kağıtları ( 4.Sınıflar için), Ders ve Etkinliklere Katılım Değerlendirme Formu(Kazanım değerlendirme Formu) 8 Haziran 2017 tarihine kadar  Müdür yardımcısına teslim edilecektir.

11-Şimdiden Bütün öğretmen arkadaşlarımın yaz tatillerini mutlu ve huzurlu geçirmelerini temenni eder ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

E-Okul Dönem Sonu İşlemler Yazısı

1-Öğrenci Bilgilerinin Güncellenmesi

Velisi Kim/Sms Bilgilendirme Okul idaresi tarafından Öğretmenlerin beyanına göre düzeltilecektir. Diğer bilgiler Sınıf Öğretmenleri tarafından güncellenecektir.

2-Not Girişleri

1.2.3 Sınıflarda;

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. Bu nedenle öğrencilere ait her ders için yapılan değerlendirme sonucu “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde sisteme girilecektir.

4.sınıflarda;

Okul Öncesi ve İky

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 –

(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

Oyun Ve Fiziki Etkinlikler  :  2 yazılı+ 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı

Müzik                                   :  2 yazılı+ 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı

Trafik Güvenliği                   : 2 yazılı + 2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı

Görsel Sanatlar                     :  1 Ürün Dosyası (1.yazılı seçilecek) +2 Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı

Açıklama:  Sınav ve öğrencinin ders etkinliklerine katılımına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu nedenle not girişleri 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin herhangi bir özür durumu olmadan sınava girmeme durumunda öğrenci sınav, ders etkinliklerine katılım notları bölümüne “0 (Sıfır)” yerine “G (Girmedi)” yazılmalıdır.

3-Davranış Notları  (İlkokullarda Sınıf Öğretmeni tarafından )

Geliştirilmeli (G) – İyi (İ) – Çok İyi (Ç)

4-Karne Öğretmen Görüşü : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.

5-Okuduğu Kitap Bilgisi    : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.

6-Sosyal Etkinlik Bilgileri   : (TAMAMLADI) işaretlenecektir.

7-Devamsızlık Bilgileri        : E-Okulda ilgili yerden doldurulacaktır.

NOT: E- okulda  sorun yaşamamak ve Notlar kilitleneceği için, en geç 02.06.2017  Cuma günü mesai bitimine kadar, ilgili bilgiler E- okul sistemine , titizlikle kontrol edilerek  girilmelidir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim…

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

virus 4999857 640

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 1. Çalışanlara bulaşıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir