meb e1481353323579
Ortaokullarda sınıfta kalma

Ortaokulda Sınıfta Kalma

Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? Öncelikle güncel yönetmeliğe bakmak gerekli.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 31. maddesinde sınıfta kalma konusunda açıklık getirilmiş.

a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik
çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri
bir dönem olarak değerlendirilir.

b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek

öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlindebaşkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

c) Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir

 • Demek ki Ortaokullarda sınıfta kalma mümkün ve kanunen bir sakıncası yok.Fakat meb sınıf tekrarını önermediğini yönetmelikteki cümlesi ile belirtmektedir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
 • Sınıf tekrarında 2 türlü kalma yöntemi var
 1. Devamsızlıktan sınıfta kalma
 2. Başarısızlıktan dolayı sınıfta kalma


 1. Devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma

20 mazeretsiz devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma mümkündür. Bunun için bir takım şartları taşmak gerekli. Devamsızlık gününde işlenmeli. Öğrencinin aldığı raporlar da aksatılmadan e okul sistemine işlenmelidir. Daha sonra en önemlisi de devamsızlık mektupları velilere zamanında gönderilmeli. İmzalı devamsızlık mektuplarının bir nüshası okulda saklanmalıdır. Posta ile gönderiliyorsa iadeli gönderilmeli postadan gelen evrak saklanmalıdır.Bunun yanında velisi okula çağrılarak devamsızlık konusunda veli ile görüşülmeli ve bir tutanak ile kayıt altına alınmalıdır. Bunlar harfiyen yapılması halinde öğrenci sınıfta bırakılabilir. Yönetmeliğinin ilgili maddesi şu şekildedir.Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir

       2. Başarısızlıktan dolayı sınıfta kalma.

Öğrencinin başarısızlığı nedeni ile sınıfta kalabilir. Bunun için yönetmeliğin ilgili maddesinden yola çıkalım. Bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. 

Yönetmelikte belirtildiği gibi öğrenci sınıfta kalabilir. Bunun  için gerek olmasa da şu konulara dikkat etmekte fayda var. Öğrencinin başarısızlzığı konusunda dönem ortasında veli ile görüşülmeli ve bir tutanak ile kayıt altına alınmalıdır. Öğrenciye özel bir plan yapılabilir ve öğretmenler kurulu toplantısında bu öğrenciler için yapılaması gereken çalışmalar görüşülüp tutana işlenmesi çok daha iyi olacaktır. Sınavları öğrenciler düzeyine uygun ve yönetmelikte belirtildiği gibi çok farklı soru tiplerinden oluşması daha uygun olacaktır.

Sınıfta kalma evrak işleri

Tamamen ilköğretim kurumları 31 me okuladdesine göre;

 1. Kalacak öğrencilerin durumu ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karara bağlanır. Oylama esnasında oylar eşit olması halinde başkan tarafının vereceği karar geçerli olur.Kararlar oy çokluğu ile alınır
 2. Şube öğretmenler kurulunda alınan gerekçeli karar; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılır ve imzalanır.
 3. Bu tutanak e-okulda ilgili bölümü olduğu gibi işlenir.
 4. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır.
 5. Veliye bu durum hakkında bilgi verir.
 6. Okul kayıtlarına, “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti” veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ibaresi yazılır

E-OKUL İŞLERİ

E-okul-kurum işlemleri-Şök/Sınıf Tekrarına Kalanlar-Şök Sınıf Tekrarı Kararlar kısmında Yazıcı simgesi tıklanarak

1-5,6,7,8 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı
2-Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme

Tutanakları Çıkarılarak Sene sonunda yapılan ŞÖK toplantısında ilgililerce doldurulur ve imzalanır. Akabinde idare tarafından E-okul-kurum işlemleri-Şök/Sınıf Tekrarına Kalanlar-Şök Sınıf Tekrarı Kararlar kısmına görüşler ve sonuç(geçti, kaldı) işlenerek kaydedilir. Evraklar dosyalanarak arşivlenir.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

İçindekiler1 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ2 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim …

1 Tanecik Yorum

 1. Sabire Elif Bilginoğlu

  Veli olarak sınıf tekrarını pandeminin etkisiyle uygun görüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.