ANASAYFA / Rehberlik (sayfa 10)

Rehberlik

rehberlik evraklarına, planlara, etkinliklere burada

Öğrenci Sorunlarını Çözme Yöntemleri

Eğitimciler, öğrencileri ile karşılaşabilecekleri sorunları çözme noktasında iş birliği yapmalıdırlar. Bu konuda oturup çocukları ile konuşmalı, kararlar almalı, aile içinde katılımcı bir iletişim gerçekleşmelidir. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesine önem vermelidirler, ilkeli ve tutarlı davranmalıdırlar. Farklı anne ve baba davranış özellikleri göstermemelidirler. Öğrenci sorunlarını çözerken şu aspirin öğütler unutulmamalıdır –              Çocuklarınızı daha iyi tanımakla işe başlayınız; çünkü onları hiç tanımıyorsunuz. –              …

Daha Fazla Oku

Okuma Teknikleri

Okuma, öğrenmede başlıca araçlardan biridir. Okuma ferdin bilgi düzeyini artırır ve yeni düşünce imkânları sunarak genel kültürünü geliştirmesini sağlar. Öğrenmenin en belirgin ve en hızlı araçlarından biri okumadır. Etkili bir okuma okunan metnin özelliğine göre çeşitli okuma tekniklerinin yakından tanınıp uygulanmasını gerektirir. Etkili okumak için, öğrencinin okumanın önemini ve gerekliliğini kavraması gerekir. İster öğrenci, ister yetişkin olsun bugün herkes dünden …

Daha Fazla Oku

Okuma Öncesi Hazırlık

İnsanlar niçin okuma ihtiyacına hissettiğini belirlemelidir. Okunan kitaplar kelimeler için değil, düşünceler için okunmalıdır. Okuma iki türlüdür. Bilinesi, hayatı okuma, hayattaki günlük olaylardan ve gelişmelerden dersler çıkarma ve hisseler kapma. İkincisi ise, her gün sistemli ve düzenli bir şekilde okuma alışkanlığı edinmektir. Kitaplar, ilaçlar gibidir. Kimisi insana şifa verir, kimisi insanı sersem eder, kimisi insanı bunaltır ve rahatsız eder, kimisi …

Daha Fazla Oku

Not Alma Yöntemi

Dinleme yalnız okulda değil, toplumca yaşamanın her alanında aynı oranda geçerli bir etkinlik türüdür. Öğrenme olayının gerçekleşmesinde dinleme önemli bir özellik taşır, iyi dinlemek ve not almak sadece eğitimin değil, hayat başarısının da temel taşıdır. Not almak, öğrenmenin en etkili yöntemidir. Not almak, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileride kullanılmak amacıyla belli bir yere yazılması işlemidir. Not almak okunulan, dinlenilen, …

Daha Fazla Oku

Niçin Okuruz

Okuma basılı mesajları duyu organlarıyla algılayıp, bunları yorumlama ve anlamlandırma amacıyla, zihnimizin duyu organlarıyla birlikte yaptığı bir etkinliktir. Fertleri, gerçek anlamda okuyan toplumlar, ileri ve medeni toplum olurlar. Bilgi çağı denilen çağa uyum sağlamada şansları artar. Unutmayalım ki bilgilerimizin % 80’ini okuyarak elde ederiz, insan zihni, bir intiba deposudur. Bu depo, eğitim, öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurmakla elde …

Daha Fazla Oku

Eğitimi Destekleyen Güçler

Hızlı bir değişimin gerçekleştiği dönemlerdeyiz, ilk çağlarda kas gücüyle topluma hakim olan bir anlayış, yerini ekonomide güçlü olan zenginlere kaptırdı. Bilgisayar ve teknolojinin gelişmesiyle zenginler, yerlerini bilgili insanlara bıraktı. Günümüzde ise, bilgisayar en çabuk ulaşabilen, bilgi üreten ve pazarlayan bir anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle eğitimde de değişimi yaşamak ve gerçekleştirmek zorunlu olmuştur. Değişimi ger çekleştirebilmek için de bazı …

Daha Fazla Oku

Öğretim Metot Çeşitleri

Metotlu çalışma, başarılı olmanın önemli bir özelliğidir. Eğitimcilerin uygulayacağı metotlar, öğrencilerin özelliklerine göre uygulanmalıdır. İnsanlara akıl seviyelerine uygun davranıp, hitap edinifadesi Peygamberimizin önemli bir hatırlatmasıdır. Öğrencinin zekâ yapısı, algılaması dikkate alınarak farklı metotlar uygulanmalıdır. Öğretim metotları mantıkidir, ekonomiktir, estetiktir. Şahsiyetle ilgilidir. Öğrenci için en tutarlı, en akılcı yöntemin bilinip uygulanması çok önemlidir. Bu nedenle tüm eğitimcilerin, anne ve babaların, öğretmenlerin …

Daha Fazla Oku

Sosyal Bir Ailenin Özellikleri

Sosyal Bir Ailenin Özellikleri İnsan, toplumda hem saygınlık kazanma hem de yerini ve rolünü belirleme ihtiyacı duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu ihtiyacın karşılanma-  sına bağlıdır. Toplumda sosyal bir kimlik kazanma ölçüsü de ferdin çevresindeki kişilerle ilişkiler kurup sürdürebilmesi, grup çalışmalarına katılabilmesi, yapıcı olması, sorumluluk yüklenebilmesi ve birlikte yaşamanın getirdiği kurallara uyabilmesiyle mümkündür. Bu sosyal kimliğe sahip fertlerden oluşan ailelerde …

Daha Fazla Oku

Eğitimde Değişimi Engelleyici Güçler

Eğitimde değişimi destekleyen güçler olduğu gibi engelleyen güçler de bulunmaktadır. –              Değişimin nasıl başarılacağına dair bilgisizlik ve tembellik, –              Gelenekler, –              Korku, –              Konfor düzeyi, –              Liderlik ve süreç hataları, –              Ortak odak yoksunluğu, –              Toplum desteğinden yoksunluk, –              Kaynak yetersizliği, –              Tüm öğrencileri kabul etmek, –              Zaman yetersizliği değişimi engelleyen güçlerdir. Tüm gelişmelerde ve eğitimde değişimi gerçekleştirmek, karşılaşılabilecek engelleri …

Daha Fazla Oku

Kitap Seçimi

Okuma ve yazmaya yeni başlayan öğrencilere yönelik kitap seçiminde anne ve babaların ve eğitimcilerin oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu seçim çocukların okumaya karşı olan ilgilerini olumlu veya olumsuz etkiler. Bunu bir ömür boyu düşünürsek işin önemi daha da iyi anlaşılır. Kitaplar ilaçlar gibidir. Şifa vereceği gibi zehirleyebilir de. Kitap seçimi ve tercihi yapılırken özellikle tavsiye edilirken hassas davranılmalı. İnsanı düşündüren, …

Daha Fazla Oku