tbmmye cikan isyanlar1
TBMM'ye çıkan isyanlar

Anadolu’da TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar

TBMM’YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

Mustafa kemal Paşanın önderliğini yaptığı ulusal direnişin engellenememesi ve TBMM’nin açılması İtilaf Devletlerini ve Damat Ferit Hükümetini zor durumda bırakmıştı.Her şeye rağmen ülkede tek otorite olmak isteyen İstanbul Hükümeti İtilaf Devletlerinin de desteğiyle TBMM’ye karşı tedbirler almaya başlamıştır.İstanbul Hükümeti 4 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal paşa ve arkadaşlarının idam edilmesi kararını almıştır.

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.

İstanbul’daki Şeyhülislamdan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının aleyhinde fetvalar alınmış ve Anadolu’ya dağıtılmıştır.Ayrıca Anadolu’nun hemen her yanında giderek daha da güçlenen Kuvay-ı Milliye birliklerine karşı çıkan isyanlar desteklenmiş böylece TBMM’nin otoritesinin zayıflaması amaçlanmıştır.
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar şunlardır:
1)İstanbul Hükümeti tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar
Aznavur Ayaklanması
Osmanlı subayı olan Ahmet Anzavur’un İstanbul Hükümeti ve İngilizlerden aldığı destekle Manyas,Susurluk,Biga,Gönen,Ulubat bölgesinde çıkarttığı il isyan kasım 1919’da Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından bastırılmıştı.TBMM açıldıktan sonra yeniden isyan eden Ahmet Anzavur bu defa da Çerkez Ethem ve Ali Fuat Paşa’nın komuta ettiği birlikler tarafından etkisiz hale getirilmiştir.(mayıs 1920)
Kuvay-ı İnzibatiye Ayaklanması

TBMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
ayaklanamalar

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.

İstanbul Hükümeti Adapazarı Geyve bölgesindeki Kuvay-ı Milliye birliklerine karşı İngilizlerden silah yardımı alarak Kuvay-ı İnzibatiye adıyla silahlı bir birlik kurmuştur.Hilafet ordusu da denilen Kuvay-ı İnzibatiye birlikleri Geyve’deki Kuvay-ı Milliye birliklerine saldırmış fakat yenilerek dağılmışlardır.Kuvay-ı İnzibatiye askerlerinin bir çoğu gönüllü olarak Kuvay-ı Milli birliklerine katılmışlardır.
Anzavur isyanı ve Kuvay-ı İnzibatiye olayları Boğazlara yakın olan bölgelerde ortaya çıkarılmıştır.İtilaf Devletlerinin de bu isyanları desteklemesinin nedeni Boğazlar çevresinde Kuvay-ı Milli birliklerinin teşkilatlanmasını önlemekti.Fakat bunu başaramamışlardır.

2)İstanbul Hükümeti ve İşgalci Devletlerin Kışkırtmaları İle Çıkan Ayaklanmalar

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.
İtilaf devletleri işgalleri kolaylaştırmak ve Sevr antlaşmasını daha kolay bir şekilde uygulayabilmek amacıyla TBMM’nin Anadoludaki otoritesini yok etmek için isyanları desteklemişlerdir.
Bolu ,Düzce, Hendek ,Adapazarı Ayaklanmaları:
Boğazlara yakın olan bu bölgelerde TBMM’nin otoritesini yok etmek için İngilizlerin desteğiyle 13 Nisan 1920’de başlayan bu isyanlar Kuvay-ı Milliye birlikleri tarafından 23 Eylül 1920’de kesin olarak sona erdirilmiştir.
Yozgat-Boğazlıyan Ayaklanmaları:
Çapanoğulları ve Aynacıoğulları adlı aileler tarafından yönlendirilen bu isyanlar Çerkez Ethem birliklerinin de yardımıyla 1920 yılının sonlarında bastırılmıştır.
Afyon ayaklanması
Yozgat isyanı sürdüğü sırada Afyon’da ayaklanan Çopur Musa kısa bir süre sonra Kuvay-ı Milliye’nin baskısı karşısında tutunamayarak Yunan ordusuna sığınmış böylece isyan sona ermiştir.
Konya Ayaklanması
Konya’da çıkan ayaklanmaların en önemlisi delibaş Mehmet isyanıdır. Kuvay-ı Milliye birliklerine karşı tutunamayan Delibaş’ın Mersin’deki Fransız birliklerine sığınmasıyla isyan sona ermiştir.
Milli Aşireti Ayaklanması
Urfa Siverek Viranşehir bölgelerinde Fransızların desteği ile ayaklanan Milli Aşireti Kuvay-ı Milliye birlikleri karşısında başarılı olamayarak Fransızlara sığınmak zorunda kalmıştır.
Bu isyanlardan başka;
Mardin,Nusaybin’de Ali batı isyanı
Bayburt’ta Şeyh Eşref isyanı
Erzincan Zara ve Koçhisar’da Koçkiri isyanı
gibi pek çok isyan TBMM’ye karşı çıkmış fakat hepsi de bastırılmıştır.


3)Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.İtilaf devletlerinden de destek alan Rum ve
Ermeniler Wilson ilkelerine dayanarak bağımsız devletler kurmak amacıyla ayaklanmışlardır.
Doğu Anadolu’da Rusya’dan gelmiş olan Ermeni ordularının desteğiyle ayaklanan Ermeniler çok sayıda müslümanı öldürmüşlerdir.Fakat Kazım Karabekir Komutasındaki XV.Kolordu bu bölgedeki ermeni ordularını sınırlarımızın dışına atarak Gümrü antlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır.Böylece Doğu Anadolu’daki ermeni sorunu sona ermiştir.
Adana Urfa Antep ve Maraş bölgelerindeki Ermeniler ise Fransızların desteğiyle ayaklanmışlardır.Bölgesel Kuvay-ı Milliye birliklerinin üstün gayretleri sonucunda hem isyancı Ermeniler hem de işgalci Fransızlar bölgeden atılmışlardır.
Doğu Karadeniz’de ise Rusya’dan deniz yoluyla gelen Rumlarında katılımıyla Samsun Ordu Giresun ve Trabzon’daki Rum azınlıklar Aralık 1920’de ayaklanmışlardır.İsyancılar Wilson ilkelerinden de yararlanarak Pontus Rum İmparatorluğunu yeniden kurmayı hedeflemişlerdir.İngilizlerden de destek alan isyan Şubat 1923’te kesin olarak bastırılmıştır.TBMM’yi en uzun süre uğraştıran isyan böylece sona ermiştir.
Batı Anadolu’da ise işgalci Yunan ordusundan aldıkları destekle isyan etmiş olan Rumların bu isyanları Büyük Taarruz sonucu sona ermiştir.

ilk tbmm ozellikleri
1. TBMM Özellikleri

4)Kuvay-ı Milliye Birliklerini ayaklanması

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.İzmir’in işgal edilmesinden sonra kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri kısa zamanda yurdun her tarafında silahlı direnişin sembolü haline gelmişlerdir.Ancak düzenli hareket edememeleri ve tek bir merkezden yönetilememeleri nedeniyle düzenli Yunan ordularını durduramıyorlardı.TBMM bu amaçla düzenli birlik kurmak için Albay ismet bey(İnönü) i Batı cephesi komutanı olarak görevlendirmiştir.10 Kasım 1920’de Bilecik’e giden İsmet bey Kuvay-ı Milliye birliklerinin yeni kurulan düzenli orduya katılmalarını istemiştir.Bu emre uymak istemeyenlerle de mücadele edilmiştir.
Manisa bölgesindeki demirci Mehmet efe ve Kütahya’daki Çerkez Ethem yeni kurulan düzenli birliklere katılmak istememişlerdir.Bu nedenle düzenli ordu bu gruplarla savaşmak zorunda kalmıştır.Demirci Mehmet Efe’nin birliklerini dağıtmayı başaran düzenli ordunun Çerkez Ethem’le çarpışması Yunan ordusunun bu durumdan yararlanarak Eskişehir-Afyon istikametine doğru ilerlemesine neden olmuştur.Bunun üzerine Albay İsmet bey komutasındaki düzenli ordu Yunan ordusunun ilerleyişini durdurmak için İnönü bölgesinde mevzilenmiş ve I.İnönü savaşını kazandıktan sonra Çerkez Ethem isyanına kesin olarak son vermiştir.Özellikle Çerkez Ethem isyanı düzenli orduyu çok zor durumda bırakmış Yunan ordusunun yeni işgaller yapmasına neden olmuştur.


TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

TBMM’nin açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar.• 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye kanunu kabul edilmiştir.Böylece TBMM’nin otoritesine karşı isyan edenler vatan haini ilan edilmiştir.
• 11 Eylül 1920’de kabul edilen bir kanunla “İstiklal mahkemeleri” kuruldu.Üyeleri TBMM içinden seçilen İstiklal mahkemeleri isyancıları yargılayıp cezalandırarak TBMM adına yargı yetkisini kullanmışlardır.
• İstanbul Hükümetinin yayınladığı fetvalara karşılık Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den alınan fetvalarla TBMM’ye karşı gelenlerin vatan haini oldukları ilan edilmiştir.
• Otoriteyi daha iyi sağlayabilmek amacıyla düzenli birlikler kurulmuştur.
• İsyanları destekleyen İstanbul Hükümeti ile resmi haberleşmeler kesilmiştir.

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmaların Sonuçları

• Kurtuluş Savaşının uzamasına neden oldu.
• İşgallerin genişlemesine ortam hazırladı.
I.İnönü Savaşına neden oldu.
• Milli kuvvetlerin birbirine karşı kullanılmasına ve milli kaynakların boş yere harcanmasına neden oldu.
• Düzenli ordunun kurulmasının gerekliliği görüldü.
• Yeni kanunlar çıkmasını ve TBMM’nin teşkilatlanmasını hızlandırdı.
• TBMM tarafından ayaklanmaların bastırılması TBMM’nin Anadolu’daki otoritesini artırdı.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

66 Yorumlarınız

 1. bunu yazana kadar ömrüm biter bana kolay gelsin

 2. Cok Tesekkürler Cok yardımcı oldu :) Bu arada biraz uzun ama 100 almaya deger gencler :)

 3. . I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan en son ant.
  2. I.Dünya Savaşı sonunda imzalandığı halde uygulanamayan tek ant. ( Ayastefanos gibi)
  3. Misak-ı Milli kararlarına uygun değildir.
  4. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en son antlaşmadır.
  5. Milli Mücadele azmini arttırmıştır.
  6. M. Kemal’in haklılığı ortaya çıkmış, Milli Mücadele azmi güçlenmiştir.

 4. Sevr Antlaşması’nın şartları yokkkk…

 5. çok güzel çok yardımcı oldu bu bana

 6. çok güzel allah razı olsun

 7. bunu kim hazırladıysa thank you çok işime yaradı performans ödevimi bunun sayesinde yaptım thanks :)

 8. çok uzun

 9. çok teşekkür ederim saolun ödevimi burdan yaptım herkeze tavsiyeler

 10. milllet TBMM ye karsıcıkan ayaklanmaların fotolarını nerden cıkara bilirim

 11. la olum bu kadar yazı olurmu ben bunu yazana kadar 5 saat sürer ama yinede sağolun Allah razı olsun :D

 12. ama çook güzel ders çooook beğeniyorum bu dersi

 13. ya güzel ders beğeniyorum bu dersi ama çok zor ya

 14. İnkılap tarihi tbmm ye karşı çıkıan isyanlar

 15. off gercete süper cok tşk ederm :)

 16. Bahtiyar Güven Alpyürür

  Ekleyenden allah razı olsun proje ödevimi için fayadalı olcak inşallah :)

 17. çok muhteşem teşekkür edermm çok soğolunnnnn

 18. Ya bune be. Çok kısaymiş yazınca 2 dakikada bitti

 19. ya nie bu kadar çok edmiyorum yazım ya

 20. ya çok uzun bunun özeti yokmuydu?????????:P

 21. tesk çokk işime yaradı :D bide alındığı önlemler olsaydı iyi olurdu ama :D. .d

 22. aLiş GÜNVAR

  kim hazırLadıysa thanks bu sayede ödevim bitti ;D xd

 23. çok güzel olmus performans ödevime iyi oldu süper aferin

 24. ismimi kimseye sölemem

  aradığım ödevi bulamamak bni deli edio yaaa yardım edin çok önemli bu bir PERFORMANS ÖDEVİ
  ödevimin konusu şöyle:
  yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren bir tablo olacak acil ya lütfen 2 haftam var !!!!!!!!!!

 25. fırat ışıktaş

  milet taşekür ediyorum herkese 0/12

 26. bencede süperdi ama öok kısa bana göre bana uymaz ki bu:)))))

 27. ya ama bune ya bu çok çok kısa böylede olmazki ama benim ödev tam tamına 45 sayfa olucaktı

 28. walla çok güzel olmuş ama resim leri az dı yha ama genede süüperr di

 29. mükemmel ama çok uzuuuuuuuun.

 30. çooooooook güzeeeeellllllll.

 31. Sivaslıyızz dedikyaa

  Süper ötesi olmuş arkadaşlar kim hazırladıysa ellerine sağlık…

 32. sosyal performans ödevime çok yararlı oldu tşk

 33. ellerinize sağlık Saolunn

 34. adanalıyız_01

  yaa çok güzelmiş saolun varolun ama nasil kısaltacağımı düsünüyorum:))

 35. çok tşk

 36. yha bana düzce isyanı lazımdı çok karşık var mı bilemiormm

 37. ya tbmmye karşı itilaf devletlerinin çıkardığı ayklanmalar nerde yha bilen varsa lütfen yazsın şimdiden tşkrlr

 38. güzel ama bn sonuçlarını istiyodum vardır içinde belki ama bn okuyamadım genede teşekkürler ellerşnşze saplık:):):D

 39. çok uzun olanları tercih etmiyorum

 40. walla elinize sağlık bunu bulana kadar canım çıktı :-)

 41. çok spr uzun ya ben bunu nası yazacagım

 42. saolun işimigördüm

 43. yaaa çok süper çok işime yaradı mekanımız kırveli plakamız 45 bize manisalı derler

 44. yaaaaaaa biladerler nasıl yaaaa bu mubarek 50 sayfa varrrrrr loooo

 45. benim güner emre hocam 1 taneeeeee ayşe gül msn ver çetleşekbeeee

 46. ya bu benim dönem ödevi konusu ya bana ayaklanma tbmm karşı çıkan yani bilenler varsa sölesin paylaşım için tşk

 47. yaaa bu çok kısa ama benim ödew 35 sayfa olcak offffffffffff

 48. gerçekten güzel çalışma kıymetini bilenlere

 49. cok sagolun iyi geldi akşam yatmadan önce alırım

 50. süpersiniz millet başka böle yararlı siteler bilen varmı acaba? tşkrler bu arada çok işime yaradı :)

 51. sağolun çok güzel olmuş tam istediğim gibi birşiy

 52. ellerinize sağlık valla çok işime yaradı çok sağolun

 53. ya çok uzun ben bunu nasıl yazcam

 54. ya bunun tablo şeklinde olanı olsaydı acaip işime yarardı..nse yinede saolun :p

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir