7.Sınıf Sosyal Bilgiler Test – İletişim ve İnsan İlişkileri

iletisim

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ TEST

İletişim, insanlar arasında anlaşılmayı sağlayan etkili bir yoldur. Ayrıca anlaşılabilir mesajların alınması ve yollanması sanatıdır. Duygu, düşünce ve bilgiler, farklı yollarla başkalarına anlatılabilir.

1-Yukarıdaki açıklamaları dikkate aldığımızda iletişim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İnsanlar arasında anlam köprüsüdür.
 • Bilgi alış verişi söz konusudur.
 • Söz ile gerçekleştirilir.
 • Bir sanattır

  Emel arkadaşı Ayşe’ye bir şeyler anlatırken onu iyi tanıdığı için kendini onun yerine koymuştur.

2- Emel bu hareketiyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olur?

          A- Empati                      B- Saydamlık  

          C- Sessizlik                    D- Kabul edilirlik

3- Aşağıdakilerden hangisi, iletişim engellerinden biri değildir?

   A-Yargılamak   

    B- İfade etmekten kaçınmak  

    C- Kendi kişisel algımızı gerçekleşmiş gibi     görmek.

    D- Yumuşak bir sesle konuşmak

4- Sözlü haber yayma aracı olarak tanıdığımız radyonun ilk aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?    

   A- İnternet          B- Mektup       C- Televizyon       D- Telsiz

 

Kurtuluş savaşı sırasında Türk halkının tümüne yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan ihtiyaçtan dolayı Mustafa Kemal Atatürk;

  5-Aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

 • Anadolu Ajansını kurmuştur.
 • Anayasa hazırlamıştır.
 • Kongreler yapmıştır.
 • TBMM’ yi açmıştır.

İletişimin sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için etkin dinleme gereklidir. Böylece konuya odaklanma, sonuçlar çıkarma ve geri bildirim gerçekleşmiş olur.

6- Yukarıdaki değerlendirmede, etkili iletişim için aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır.

A- Etkili konuşama             B- Etkili dinleme

C- Empatik olma                 D- Cevap verme

 

7- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A- İnternet       B- Telefon       C- Mektup  D- Televizyon

                Konuşmalarında;

 • “Kahvaltını yarıda bırakma” yerine, “kahvaltını bitirmezsen tekrar acıkırsın.”
 • “Oyunu yarıda bırakıyorsun” yerine, “Böyle yaptığın zaman üzülüyorum.”
 • “Bu sabah işe geç geldin” yerine “seni göremeyince çok merak ettim.”

8- Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Hayırsever biridir.
 • Sen dilini kullanmıştır.
 • Arkadaşını düşünmemektedir.
 • Ben dilini kullanarak etkili olmuştur.

 

Öğrenmede veya iletişimde etkili olmak önemli bir etkendir. Aktif olmayan kişiler etkili iletişim kuramazlar, etkili öğrenemezler.

9-Yukarıdaki paragrafa göre aktif olmak, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A- Not tutma     B- Araştırma     C- Katılım    D-Dinleme

 

Dinlemek bir sanattır. Bu sanatın pek az kuralları vardır. Önemli olan dikkatimizi karşımızdaki kişiye vermektir.

10- Yukarıdaki paragrafa göre nasıl daha iyi dinleyebiliriz?

A- Sanatla uğraşarak          B- Dikkatimizi vererek

C- Açıklayıcı olarak            D- Kurallara uymayarak

 

 

         Karşımızdaki kişinin anlattıkları karşısında; “ Bu seni mutlu etmiş” veya “Kim bilir ne düşündün” gibi cevaplar vermemiz,

11- Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A- Onun duygularını özetlemek.            B-İletişimi engellemek

C- Dinlemediğimizi ifade etmek             D-Sorularına cevap vermek

                İletişim de konuşmanın ayrı bir yeri vardır.

12- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin bu anlayışa zıt olduğu söylenebilir?

A- Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

B- Onların anladıkları kadar söyleriz.

C- Söz gümüşse, sükut altındır.

D- Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz.

                İlkçağ filozoflarından Aristo, başarılı insanlar için şöyle demiştir. “Düşündüklerinin hepsini söylemezler, fakat söylediklerini düşünüpte söylerler.

13-Buna göre Aristo, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya çalışmıştır?

 A-Susmayı                                         B- Düşünmeyi

 C- Düşünerek konuşmayı                D- Her aklına geleni söylemeyi

14-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Ajansı haberciliğinin ilkelerinden biri değildir?

A-Güvenilir olmak                     B-Tarafsız olmak

C-En hızlı şekilde iletmek         D-Olasılıkları haber yapmak

 

        İletişimde etkin dinlemenin önemli bir rolü vardır.Etkin dinleme alışkanlığı ise uygulama ile kazanılır.

15- Aşağıdakilerden hangisi, etkin dinlemenin uygulanmasına örnektir?

A-Ahmet’in, arkadaşının konuşmalarını anlamaya gayret göstermesi

B-Ali’nin arkadaşlarıyla top oynaması

C-Öğretmen ders anlatırken Ayşe’nin hikaye kitabı okuması

D-Kemal’in; abisinin hareketlerini örnek alması.

 

         TC Anayasası’nın 21. maddesinin birinci bendinde;”Kimsenin konutuna girilemez.” İfadesi yer almaktadır.

16-Yukarıdaki anayasa maddesi ile aşağıdaki haklardan hangisi, güvence altına alınmıştır?

A-Siyasi haklar                         B-Basın özgürlüğü

C-Özel yaşamın gizliliği           D-Toplantı hakkı

 

           Söz ola kese savaşı

           Söz ola kestire başı

           Söz ola ağulu aşı

           Bal ile yağ ede bir söz           (Yunus Emre)

17-Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A-İnsan sevgisi                 B-Etkin Konuşma

C-Yaşama sevgisi             D- Etkin dinleme

 

18-Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı öncesi Atatürk’ ün İstanbul hükümeti ve Anadolu’nun durumunu halka duyurmak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A-Anadolu Ajansının kurulması

B-İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması

C-Genelgelerin yayınlanması

D-İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kesmesi

 

       “Sana laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor”

19- diyen bir kişinin şikayetini,  aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?

A-İyi konuşamadığı

B-Karşısındakinin kendisini anlamadığı

C-Etkili iletişim kurduğu

D-Karşısındakinin iyi bir dinleyici olduğu

 

          Bir babanın çocuğuna;

         “Bu matematik sorusunu çözmenin  imkanı yok”

 • demesi, nasıl bir iletişim çatışmasıdır?

A-Emir verme                      B-Öğüt verme

C-Eleştirme, yargılama      D-Uyarma

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

MEB ve İllerin Örnek LGS Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları

MEB Örnek LGS Deneme Sınavı Soruları ve Cevapları Meb lgs sınavı öncesi bizzat MEB ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir