test
TEST

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI TEST

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI

1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?

a) Çanakkale Savaşı           b)Trablusgarp Savaşı c) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı

2-Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir?

a) İstanbul – Samsun b) Erzurum – Sivas c)Samsun – Ankara            d) Ankara – İstanbul

3-Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

a) Mondros Ateşkes Antlaşması c) Uşi Antlaşması b) Sevr Barış Antlaşması d) Lozan Antlaşması

5- I. Amasya Genelgesi

II.TBMM’nin açılışı

III.Cumhuriyetin ilanı

Sakarya Meydan Muharebesi

Yukarıdaki olayların kronoloji sıralaması hangisidir?

a) I – II – IV – III b) I – II – III – IV

c) I – III – II – IV d) II – I – IV – III

6-Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır?

a) İngilizlerle b) Fransızlarla c) İtalyanlarla d) Ermenilerle

7- Milli Mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

a) Amasya Genelgesi           b)TBMM’nin açılması c) Sivas Kongresi  d)M. Kemal’in Samsun’ a çıkması

8-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır?

a) Sakarya Savaşı b) I. İnönü Savaşı c) Çanakkale Savaşı d)Başkumandanlık Meydan Savaş

9-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yaptığı antlaşmadan biri değildir?a) Mondros Ateşkes Antlaşması    b) Lozan Barış Antlaşması  c) Gümrü Antlaşması  d) Ankara Antlaşması

10-Yunanlılar İzmir’i işgal ederken düşmana ilk kurşunu sıkan kimdir?

a)Sütçü İmam                b) Şahin Bey

c)Hasan Tahsin              d) İsmet İnönü

11-Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?

a) İngilizlerle b) Fransızlarlac) İtalyanlarla c)Yunanlılarla

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?

a)Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara

b) Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul

c) Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara

d) Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas

13-“Doğu Cephesi’nde …………komutasında Ermenilerle savaşıldı.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

a)Kazım Karabekir         b) İsmet İnönü   c) Fevzi Çakmak d) Mustafa Kemal

14-Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

a) Trablusgarp Savaşı            b)Çanakkale Savaşı

b) Sakarya Savaşı                   c) Balkan Savaşı

15-“23 Nisan 1920” de ne olmuştur?

a) Cumhuriyet ilan edildi. b) Çanakkale Zaferi  c) TBMM açıldı d) Atatürk Samsun’a çıktı

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Resim5

LGS Sonuçları için Uzman Desteği Tonguç’ta

Okul hayatınız boyunca gireceğiniz önemli sınavlardan biri olan LGS yani Liselere Geçiş Sistemi sınavı her …

3 Yorumlarınız

  1. Cevapları gönderirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir