TEST

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI

1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı hangisidir?

a) Çanakkale Savaşı           b)Trablusgarp Savaşı c) Sakarya Savaşı c) I. İnönü Savaşı

2-Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir?

a) İstanbul – Samsun b) Erzurum – Sivas c)Samsun – Ankara            d) Ankara – İstanbul

3-Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

a) Mondros Ateşkes Antlaşması c) Uşi Antlaşması b) Sevr Barış Antlaşması d) Lozan Antlaşması

5- I. Amasya Genelgesi

II.TBMM’nin açılışı

III.Cumhuriyetin ilanı

Sakarya Meydan Muharebesi

Yukarıdaki olayların kronoloji sıralaması hangisidir?

a) I – II – IV – III b) I – II – III – IV

c) I – III – II – IV d) II – I – IV – III

6-Kurtuluş Savaşı sırasında doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır?

a) İngilizlerle b) Fransızlarla c) İtalyanlarla d) Ermenilerle

7- Milli Mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

a) Amasya Genelgesi           b)TBMM’nin açılması c) Sivas Kongresi  d)M. Kemal’in Samsun’ a çıkması

8-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır?

a) Sakarya Savaşı b) I. İnönü Savaşı c) Çanakkale Savaşı d)Başkumandanlık Meydan Savaş

9-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yaptığı antlaşmadan biri değildir?a) Mondros Ateşkes Antlaşması    b) Lozan Barış Antlaşması  c) Gümrü Antlaşması  d) Ankara Antlaşması

10-Yunanlılar İzmir’i işgal ederken düşmana ilk kurşunu sıkan kimdir?

a)Sütçü İmam                b) Şahin Bey

c)Hasan Tahsin              d) İsmet İnönü

11-Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi’nde kimlerle savaşılmıştır?

a) İngilizlerle b) Fransızlarlac) İtalyanlarla c)Yunanlılarla

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?

a)Amasya – Sivas – Erzurum – Ankara

b) Amasya – Sivas – Ankara – İstanbul

c) Amasya – Erzurum – Sivas – Ankara

d) Amasya – Ankara – Erzurum – Sivas

13-“Doğu Cephesi’nde …………komutasında Ermenilerle savaşıldı.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

a)Kazım Karabekir         b) İsmet İnönü   c) Fevzi Çakmak d) Mustafa Kemal

14-Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

a) Trablusgarp Savaşı            b)Çanakkale Savaşı

b) Sakarya Savaşı                   c) Balkan Savaşı

15-“23 Nisan 1920” de ne olmuştur?

a) Cumhuriyet ilan edildi. b) Çanakkale Zaferi  c) TBMM açıldı d) Atatürk Samsun’a çıktı

3 thoughts on “4.SINIF SOSYAL BİLGİLER MİLLİ MÜCADELE YILLARI TEST”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir