Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Test

1- Elif öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Ali’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.
• Ali, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
• Ali, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
• Ali, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
• Ali, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.
Buna göre Ali’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2- Atahan Sosyal Bilgiler dersinde ” Konuşmak gümüşse sükut altındır. ” atasözünü öğreniyor.
Buna göre bu atasözünde temel kavramın anahtar kelimesi nedir?
A. Altın B. Sükut C. Gümüş D. Konuşmak

3- Aşağıda iki arkadaşın diyalogu verilmiştir.
Pelinsu: Erdemin sınavı hiç iyi geçmemiş.
Doruk: Neden iyi geçmemiş ki, Sorular gayet basitti?
Pelinsu: Ama birde onun bakış açısından bakmamız gerek, kendini onun yerine koymalısın. İşte buna ………………. denir.
Doruk: Haklısın Pelinsu.
Buna göre Pelinsu’nun bahsettiği tanımda noktalı yere hangi kelime gelmelidir?
A. Anlayış B. Empati C. Uzlaşma D. Haklılık

 

Uzlaşma, Aralarındaki düşünce veya çıkar ayrılığını, karşılıklı ödünlerle kaldırarak uyuşmak, karşılıklı anlaşmak
Çatışma, Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.
Yukarıda verilen tanımlara göre 4 ve 5. soruları cevaplayınız.
4- Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir uzlaşma örneğidir?
A. Eda’nın arkadaşı ile iyi anlaşmaması
B. Furkan’ın arkadaşlarına hakaret etmemesi
C. Ahmet’in oyuncaklarını kardeşi ile paylaşmaması
D. Hilal’in arkadaşlarına vurması

5- Buna göre hangisi yukarıdaki tanıma uygun bir çatışma örneğidir?
A. Deniz’in arkadaşı ile aynı görüşte olmaması fakat fikirlerine saygı gösterilmesi.
B. Polislerin hırsızlar ile çatışması.
C. Utku’nun iş arkadaşı ile aynı görüşte olmaması ve kavga çıkması.
D. Burak Bey ile Afet Hanım’ın aynı görüşte olmaması ve kaba bir münazara göstermeleri.

6- Mustafa Kemal Atatürk hangi gazete kuruluşu için ” Benim gazetem. ” ifadesini kullanmıştır?
A. İrade-i Milliye Gazetesi
B. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
C. Albayrak Gazetesi
D. Açıksöz Gazetesi

7- Aşağıdaki kişilerden hangisi Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşuna öncülük eden isimlerden değildir?
A. Mustafa Kemal Atatürk
B. Halide Edip Adıvar
C. Yusuf Nadi Abalıoğlu
D. İsmet İnönü

Ali: Dinlemek konuşmaktan da önemlidir.
Mehmet: İletişimde en etkili yol konuşmaktır
Arda: Son sözü söylemek çok önemlidir.
Cemil: Konuşmacı ile göz odağı kurmak daima önemsizdir.
8- Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin veya hangisinin cümlesi doğrudur.
A. Hepsinin B. Sadece Cemil’in C. Ali, Mehmet ve Arda’nın D. Hiçbirinin

I- Telgraf
II- Gazete
III- Dergi
IV- Akıllı Telefon
9- Yukarıda verilen kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralamaları şıklarda verilmiştir. Buna göre hangi sırlama doğrudur? (en önce çıkandan en son çıkana şeklinde sıralama yapınız.)
A. I-II-III-IV
B. IV-I-II-III
C. III-II-I-IV
D. II-III-I-IV

10- Afrika kıtasına yiyecek göndermek için bağış toplayan Didem Hanım hangi kitle iletişim aracını seçer ise duyuru daha çabuk öğrenilir?
A. İnternet
B. Televizyon
C. Radyo
D. Dergi

Cevap Anahtarı
1- C
2- B
3- B
4- B
5- A
6- A
7- D
8- D
9- D
10- B

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.