7.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER

7.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER

Adı:

Soyadı:

No:

Sınıf:

1.Aşağıda verilen cümlelerin yanına (Sen dili mi, ben dili mi )olduğunu yazınız.(5*2)

 1. Sen hatalısın! Çok yanlış davranıyorsun!( )

2.Senin bu davranışın beni incitti, üzüldüm!(                         )

 1. Bir şey söylemeye başlayıp ta bir türlü sonunu getiremediğim zaman çok rahatsız oluyorum.( )
 2. Baba: Bu akşam çok yorgun hissediyorum canım. İstersen oyun oynamayı başka bir akşama erteleyelim.( )
 3. Her akşam aynı şey, tutturuyorsun oyun oynayalım diye! Benim yorgun olabileceğim hiç aklına gelmiyor değil mi? Yaramaz ve şımarık bir çocuk gibi davranıyorsun!( )

2.Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(5*2)

 1. Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişime …………………………………denir.

2.Yazı yoluyla sağlanan iletişime……………………………denir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki

yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir.

 1. Olumsuz duygularını dile getirmek, eleştirmek ve hoşnutsuzluğunu belirten, çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğuran dil……………. dilidir. Kişinin direnmesine, karşı gelmesine kızmasına ve öz dinlememesine yol açar.
 2. Çatışma halinin sona erip iletişimin sağlanmasına……………………..denir.
 3. Çevremizdeki insanlarla iletişim kurmakta zorlandığımız ya da kurulan iletişimden istenilen sonuç alınamadığı durumda kendini ifade edememenin verdiğigerginlikhâline…………………….denir.

3.Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D)yanlış olanlarına ise (Y)yazınız.(5*4)

1.Bir kişi bize çarptığında onu sen dili ile uyarmalıyız.

2.Atatürk’ün açılmasına öncülük ettiği ilk gazete hakimiyeti milliye gazetesidir.

3.Basın özgürlüğü diye bir şey yoktur.

4.İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

5.Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız.

4.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(10*6)

1.Sabah kalktığımız zaman çevremizdeki insanlara “Günaydın” deriz. Okulda arkadaşlarımızı gördüğümüzde” Merhaba, nasılsın?” diyerek selam veririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunlarımızı dile getirerek çözüm buluruz.
Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?
A) İnsanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
B) İletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
C) Her insan etkili iletişim kurmalıdır.
D) İletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.

 1. Anayasamızın 20. maddesinde “Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” denilmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinden söz edilmesi doğru olmaz?
  A) İnsanların özel bilgilerine ulaşmak istemenin kanunen yasak olduğu
  B) Herkesin kendi dışındaki insanların özel bir hayatı olduğunu kabullenmesi
  C) Özel hayatın aile hayatından daha önemli olduğu
  D) Özel hayatın ve aile hayatının kanunlarla güvence altına alındığı

3.ŞOK! ŞOK! ŞOK! Kameramanımız, ünlü şarkıcı Okşan Lokumses’in evini gizli kamerayla nasıl görüntüledi? Evde kimler vardı? Birazdan… Televizyon kanalının yaptığı bu haberde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmemiştir?
A) İfade Özgürlüğü
B) Özel Yaşamın Gizliliği
C) Tarafsız Habercilik
D) Kamu Güvenliği

4.“Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kullandığımız kelimeler ilişkilerimizin nasıl olacağı üzerinde etkilidir
B) Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer
C) Tatlı söz kullanmayanlar iletişim kuramaz
D) İletişimin ilk amacı kötü insanları iyi yapmaktır

5.Milli Mücadele’nin haklılığını ve sesini ülkemiz halkına ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) İrade-i Milliye
B) Hakimiyet-i Milliye
C) Anadolu Ajansı
D) TRT

6.Anayasanın 28. maddesi ile güvence altına alınan basın özgürlüğü, bazı durumlarda kısıtlanabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanan durumlar arasında yer almaz?
A) Genel ahlakın korunması
B) Devletin iç ve dış güvenliğinin tehdit edilmesi
C) Sisteme yönelik ayaklanmaların teşvik edilmesi
D) Toplumu ilgilendiren haberlerin açıklanması

 1. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir?

 

 1. a) Sıkı yönetim           b) Savaş hali
 2. c) Seferberlik hali       d) Seçim

 

8.8-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A-Dinlemeyi bilme

B-Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme

C-Eleştirilere karşı açık olma

D-Empati kurabilme

9.Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür ?

A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama

10.İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

 1. a) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek

b)Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek

c)Başkalarının fikirlerini önemsememek

d)İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Resim5

LGS Sonuçları için Uzman Desteği Tonguç’ta

Okul hayatınız boyunca gireceğiniz önemli sınavlardan biri olan LGS yani Liselere Geçiş Sistemi sınavı her …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir