Ana Sayfa / Ders Notları / sosyal bilgiler 6.sınıf deneme sınavı

sosyal bilgiler 6.sınıf deneme sınavı

SOSYAL BİLGİLER 6 DENEME SINAVI SORULARI

 1. Atatürk Sosyal Bilimlerin gelişmesine çok önem vermiştir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz.?

A) Türk Tarih Kurumunun açılması                    B)Türk Dil Kurumunun kurulması

C) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı                D)Türkiye Taşkömürü kurumu açıldı

 1. Aşağıda Paralellerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 180 adet paralel vardır                                   B)Bütün paralellerin uzunlukları aynıdır

C) Her paralel arası 111 km dir                           D)Başlangıç paraleli Ekvatordur.

 1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin sağladığı yararlardan değildir?

A) İyi bir vatandaş olmamızı sağlar                    B)Geçmişimiz hakkında bilgi sahibi oluruz

C) Büyümemize yardımcı olur.                           D)Yaşadığımız çevre hakkında bilgi verir.

 1. Alinin babası  oğluna karne hediyesi olarak Bilgisayar almıştı eve geldiklerinde bilgisayarın bozuk olduğu anlaşıldı.Bunun üzerine Ali ve Babası doğru Bilgisayarı aldıkları dükkana gittiler.Fakat dükkan sahibi onlara yardımcı olmadı.Ali ve babası bu durum karşısında  haklı olduklarını ispat edebilmek için ilk yapmaları gereken şey ne olabilirdi ?

A) Pazarlık yapmaları gerekirdi.                          B)Fiş veya fatura almaları gerekirdi

C) Tanıdık bir dükkandan almaları gerekirdi.     D) Polis çağırmak

 1. Eski çağlarla  ilgili bir araştırma yapan bir Tarihçi yaptığı kazılarda önce Aşağıdakilerden hangisine ulaşır

A)Sümerlilere ait  yazı örneklerine                             B)Firigli çiftçiye ait  Sabana

C)Yontma taş devrinden kalan balta’ya                     D)Bizans Parasına

 1. Ekvator ve Tropikal iklimin etkili olduğu yerlerde genelde sürekli yağmur yağar bu özelliği ile Ekvator ve çevresi  ülkemizdeki yerlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

A)Antalya                    B)Rize                                               C) Konya                                D)Diyarbakır

 1. Atatürk ülkemizde çıkarılan madenlerin  işlenmesi için aşağıdakilerden hangisini kurdurmuştur?

A)Türk Tarih Kurumu                       B)Ziraat Bankası         C)Türk Dil Kurumu                D)Etibank

 1. Geçtiğimiz günlerde Komşu ülke İran’ın satışını durdurduğu ve Her yıl kış aylarında aynı  problemi yaşadığımız fakat çevreyi kirletmediği  için özellikle konutlarda kullanılan ama  ülkemizde yeterince bulunmadığı için başka ülkelerden aldığımız maden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğalgaz                             B)Bor                          C) Petrol                                 D)Kömür

Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. En çok çıkarıp dışarıya en çok sattığımız maden kromdur

 1. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz

A)Önemli madenlere sahip olduğuna                         B)Maden ticareti yaptığına

C)Maden kazalarının çok olduğuna                           D)Maden araştırmalarının devam ettiğine

 1. Aşağıda bazı madenlerin işlendiği yerler gösterilmiştir hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)Aliağa                                 B)Erdemir                   C)Ataş                                    D)Tüpraş

 1. Mehmet rüyasında önce ticaretin çok geliştiği,sonra bilimsel çalışmaların yoğun olduğu,ve son olarak ta saban kırmanın ağır cezalara çarptırıldığı Anadolu uygarlıklarını görmüş. Acaba Mehmet sırası ile Hangi uygarlıkları rüyasında görmüştür?

A)HİTİT-LİDYA-FRİG                                        B)LİDYA-URARTU-HİTİT

C)İYON-FRİG-LİDYA                                        D)LİDYA-İYON-FRİG

 1. 12.    Yandaki grafiğe bakarak aşağıdaki bilgilerden

hangisine ulaşamayız?

A)Yağış en fazla kış mevsiminde

B)Don olayı görülmez

C)Yaz mevsimi kurak

D)Bitki örtüsü Orman

13.  Aşağıdaki Devletlerden Hangisi Orta Asya’da kurulan Türk Devletlerinden değildir

A)Köktürk                                   B)Osmanlı                  C)Büyük Hun                        D)Uygur

14.  “Örs üzerinde demir dövmek” hangi destanın sonrasında Türkler arasında gelenek olarak yıllardır kutlanmaktadır?

A)Oğuz kağan Destanı    B)Göç Destanı           C)Ergenekon Destanı             D)Türeyiş Destanı

15. Hun Türklerinin saldırılarına karşı korunmak için sed (Duvar) ören devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Moğolistan                   B)Bizans                     C)Rusya                                 D)Çin

16. Orta Asya’da  kurulan ilk  Türk devletlerinde halkın önde gelen kişilerinden kurulan“Kurultay” isimli bir meclisin olması aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A)Kağanların Ülkenin tek sahibi olduklarını                  B)Kağanların  yetkilerinin sınırsız olmadığını

C)Kurultay üyelerinin kağan tarafından seçildiğini        D)Kağanları halkın seçtiğini

17. Tarihi İpek yolu’nun eski önemini tekrar kazanması için başlatılan kampanya sonucu düzenlenen “İpek Yolu Tireni” İstanbul’dan yola çıktı acaba aşağıdaki ülkelerden hangisine uğramaz?

A)Arabistan                     B)İran                         C)Özbekistan                         D)Çin

18. Hunlarla ilgili araştırma yapan bir kişi Orta Asya’da yaptığı kazılarda aşağıdakilerden hangisine ulaşmaz?

A)Altın süs eşyası                        B)Ev kalıntısı             C)Ok                                      D)deri elbise

19. H.z Muhammed (s.a.v) öncesinde Arap yarım adası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Ticaret ile uğraşırlar                             B)Putperestlik inancı yaygındır

C)İnsan haklarına saygı vardı                  D)Şairlik meşhurdur

20. Orta Asya’da  kurulan ilk  Türk devletlerinde “ kurgan” ismi verilen mezarlarda ölen kişi ile birlikte hayatta iken kullandığı eşyaları ve Atı da gömülürdü. Atalarımızın bu uygulaması aşağıdakilerden hangisini destekler?

A)Ölümden sonra hayat olduğuna inanış                       B)Göktanrı inancına sahip olmaları

C)Atları çok sevmeleri                                                    D)Göçebe yaşam sürmeleri

21. Aşağıdaki tarihler ve kaçıncı yüzyila ait olduğu birlikte verilmiştir hangi şık yanlıştır?

A) 1326→14.yy          B) 1923→20.yy           C) 2008→20.yy              D)571→6.yy

I                                            II

22. Haritaların, ölçek paydası küçüldükçe, yani ölçek büyüdükçe haritanın gösterdiği ayrıntı artmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritaları ölçeklerine bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. haritanın ayrıntı gösterme gücü daha fazladır.             B) II. No lu harita I. göre hata payı azdır.

C) II. No lu harita “Küçük Ölçekli” haritadır.                      D)I. No lu harita “Büyük Ölçekli” haritadır.

23. Aşağıda ki olaylardan hangisi Tarih öncesi dönemde olmamıştır ?

A)İnsanlar mağaralarda yaşıyor                                       B)İlk defa ateşi bulmaları

C)Hayvanları evcilleştirmeleri                                         D)İlk yazılı antlaşma imzalandı

24. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü makidir. Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasal İklim     B) Muson İklimi           C) Karadeniz İklimi       D) Akdeniz İklimi

25. Bursa 1326 yılında Orhangazi tarafından alınmıştır. Buna göre Bursa kaçıncı yüzyılda alınmıştır?

A)15.yy                    B)12.yy                      C)13.yy                      D)14.yy

26.  Aşağıdakilerden hangisi Sıcak iklim kuşağında görülmez?(ekvator ve dönenceler)

A)Her zaman yağmur           B)Koyu renkli elbiseler          C)Tropikal ürünler      D)Yağmur ormanları

27.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde turistlerin gezdiği Doğal güzelliklerden değildir?

A)Pamukkale              B)Peribacaları             C)Ağrı dağı                D)Ayasofya

28.  Aşağıda Evimizde bulunan bazı eşyalar ve yapıldıkları maddeler(hammadde) birlikte verilmiştir yanlış olan hangisidir?

A)Halı=Yün         B)Büfe=Ağaç             C)Perde=Plastik                                 D)Sandalye=Demir

29. Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin geliştiği bir ülkede olması beklenemez?

A)Halk yöneticileri seçer                               B)Halk isterse yönetici olabilir

C)İdare Babadan Oğula geçer                       D)İdareciler belli süreliğine görev yaparlar

Milyon $

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

İHRACAT

27.775 $

31.334 $

36.059 $

47.253 $

63.167 $

73.476 $

85.309 $

İTHALAT

54.503 $

41.399 $

51.554 $

69.340 $

97.540 $

116.774 $

137.449 $

30.  Yukarıda 2000 ile 2006 yılları arası Türkiye’nin ihracat ve İthalat rakamları verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz

A)İhracatımız sürekli artış göstermiştir

B)İhracatımız arttıkça İthalatımız azalmaktadır

C)İhracat ile İthalat arasındaki en az fark 2001 yılında olmuştur

D)2005 ithalatı 2001 ithalatının 3 katından fazladır

31. Aşağıdakilerden hangisi 4 Halife dönemi ile ilgili değildir?

A) Hicri Takvim Kullanılmaya başlandı.        B) Kuran-ı Kerim Kitap haline getirildi ve çoğaltıldı

C) Halifelik saltanat şeklini aldı.                    D) Müslümanlar arasında ayrılıklar çıktı

32. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomiyi etkileyen faktörlerden değildir?

A) Teknolojik gelişmeler                          B) Doğal Kaynaklar

C) Coğrafi Etmenler                                 D) Gelenek görenek

33. Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Karahanlı                     B) Hun                                    C) Gazneli                              D) Selçuklu

34. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Düz ve geniş verimli ovalar                                 B) Üç tarafı denizlerle çevrilmiş olması

C) Üç ayrı iklim görülmesi                            D) Elektrik Elektronik

I – Uludağ Bursa ili sınırları içerisindedir.

II– Burası ülkemizin en güzel kayak yapılan yeridir.

III – Uludağ Marmara Bölgesinin en yüksek dağıdır.

IV – Uludağ sönmüş eski bir yanardağdır.

V – Uludağ kayak severlerin mutlaka görmeleri gereken bir yerdir.

35. Yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri “görüş” ifade eden bir cümledir

A)I-II                         B)II-III                       C)YALNIZ II                        D)II-V

36. Aşağıdakilerden hangisinde Bilimsel bir araştırma yaparken faydalandığımız kaynakları niçin belirtmek zorunda olduğumuz yazılıdır?

A)Kaynak sahipleri arkadaşımız olduğu için            B)Araştırmamızın daha uzun olması için

C)Bilgi Hırsızlığı yapmamak için                                          D)Onların da iyi not alması için

Konunun Tespiti→Konunun sınırlandırılması→Araştırma yapılması→Kaynak belirtilmesi →………….

37. Yukarıda Bilimsel araştırma basamakları sırasıyla yazılmıştır en son boş bırakılan Basamağa aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Kütüphaneye gidilmesi                                        B)Konunun yazılması

C) Konunun başlığının konması                                D)Görev dağılımı yapılması

Bursa Ulucami Yıldırım bayezıd tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmıştır. Ulucami Bursa’nın en güzel yerine inşa edilmiştir.Caminin 20 kubbesi ve 2 minaresi vardır.Günümüzde Ulu Cami’de 21 hattat tarafından yapılmış 45 levha, 87 duvar yazısı bulunmaktadır.Hepsi birer şaheser olan bu yazılara paha biçilemiyor.

38. Yukarıdaki paragrafta Kaç tane görüş bildiren cümle vardır?

A) 2                            B) 3                                        C) 4                            D)1

39. Aşağıdaki olaylardan hangisi Sebep-Sonuç yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Ali’nin Camı kırması                                            B)Erol’un Attan düşmesi

C) Mert’in Oyuncaklarını kaybetmesi                       D)Mehmet’in grip olması

40. Aşağıdakilerden hangisi ülkeleri birbirlerine yaklaştıran olaylardan  değildir?

A)Spor olayları                 B)Sanat faaliyetleri                C)Savaşlar                  D)Yardımlaşma

İsmail UĞRAŞKAN

Yusuf köstem İ.Ö.O

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

1-Cemal Atatürk dönemini bizzat Atatürk’ün yazdığı bir eserden öğrenmek istiyor.Acaba bu dönemi aşağıdakilerden hangisini okursa öğrenmiş olur?

A)Nutuk

B)Çankaya

C)Tarihe Tanıklık Edenler

D)Sarı Paşa

Cevap:A

2-Ali:Coğrafya

Zeynep:Psikoloji

Esra:tarih

Emre:Matematik

Yukarırıda Ali,Zeynep,Esra,Emre değişik kitaplardan ders çalışıyorlar.

Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisinin sosyal bilgilere ait bir ders çalıştığı söylenemez?

A)Ali                    B)Esra                C)Emre              D)Zeynep

Cevap:C

3-Türkiye’de Antalya’dan sürekli güneye doğru giden  Recep aşağıda verilen hangi kıtaya ulaşır?

A) Avustralya           B) Güney Amerika         C) Asya          D) Afrika

Cevap:C

4-Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?

A)180 tanedirler.

B)Kutuplara gidildikçe boyları küçülür.

C)Kuzey  güney  yönlüdürler.

D)Başlangıç paraleli ekvatordur.

Cevap:C

5- Aşağıda verilen harita ölçeklerinden hangisi diğerlerinden daha büyük bir ölçeği gösterir?

A) 1/100.000         B) 1/500.000        C)1/200.000         D)1/ 2.000.000

Cevap: A

6- Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) Yerşekilleri

B) Çöl alanlarının dağılımı

C) Eksenle ekvator arasındaki açı

D) Dünyanın şekli

Cevap: D

7-Aşağıda Uygarlık-Başkent eşleştirmeleri verilmiştir.Hangisi doğru değildir?

A) Frig – Gordion

B) Lidya-Sard

C) Hitit-Hattuşaş

D)Urartu-Sart

Cevap: D

8-Tarihin ilk bilinen resmi antlaşması olan Kadeş Barışı aşağıdaki uygarlıklardan hangileri arasında yapılmıştır?

A) Asurlular- İyonyalılar

B) Frigler-Lidyalılar

C)Hititler-Mısırlılar

D)Urartular-Sümerler

Cevap:C

9-M.S. 1473 yılı kaçıncı yüzyılın,kaçıncı çeyreğidir?

A) 15.yüzyılın 3.çeyreği

B) 14. yüzyılın 3.çeyreği

C) 13.yüzyılın  2.çeyreği

D) 15.yüzyılın 2.çeyreği

Cevap: A

10-Öğretmenin,”Düz geniş ve verimli ovalarda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha çok yapılır?”sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğru olur?

A) Madencilik          B) Sanayi

C) Hayvancılk          D) Tarım

Cevap: D

11-Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan biri değildir?

A)Petrol          B)Taşkömürü

C)Doğalgaz    D)Jeotermal

Cevap:D

12-Bir girişimci dokuma fabrikası kurmak istemektedir.Fabrikayı kurarken de hammaddeye  yakın olmasını istemektedir.

Buna göre girişimcinin aşağıda verilen illerden hangisine fabrikayı kurması daha uygun olacaktır?

A) Kayseri      B)Şanlıurfa

C)Bursa           D)Trabzon

Cevap:B

13-Lastik,deterjan,boya,ilaç üretimi aşağıda verilen hangi sanayi koluna örnektir?

A) Orman   B)Gıda   C)Kimya  D)İnşaat

Cevap:C

14-Ülkemizde seracılığın en fazla geliştiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akdeniz kıyıları

B)Karadeniz kıyıları

C)Marmara kıyıları

D)Ege kıyıları

Cevap:A

15-Bataklık alanlar,çöller,kutuplar aşağıdakilerden hangisi yönünden benzer özellik taşırlar?

A)Yükseltilerinin az olması

B)İklim şartları

C)İklim şartları

D)Yerleşmenin olmaması

Cevap:D

16-Aşağıda verilen ürünlerden hangisi ülkemizin ihraç ettiği(dış satım) ürünlerden biri değildir?

A)Tekstil ürünleri

B)Petrol

C)Tarım ürünleri

D)Madenler

Cevap:B

17-Orhun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde dikilmiştir?

A)Köktürkler     B)Hunlar

C)Kırgızlar         D)Uygurlar

Cevap:A

18-İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişinin kahramanlıklarını,onun ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirler aşağıdakilerden hangisidir?

A)İlahi      B)Sagu

C)Koşuk    D)Türkü

Cevap:B

19-Aşağıdakilerden hangisi  Büyük Selçuklular Dönemi’nde açılan medreselere verilen genel isimdir?

A)Sahn-ı Sahman     B)Medrese

C)Nizamiye               D)Enderun

Cevap:C

20-1215 yılında İngiltere’de ortaya çıkan Manga Charta ile aşağıdakilerden hangisinin yetkisinin kısıtlandığı söylenebilir?

A)Kralın       B)Soylularının

C)Din adamlarının    D)Kölelerin

Cevap:A

Hakkında Sosyal Bilgiler

3 Yorumlar

 1. Gerçekten çok güzel bir site ödewime çok yardımcı oldu

 2. arkadaşlar gerçekten dönem ödevime çok yaradı allah sizden ve sizin gibilerden razı olsun

 3. I bookmarked your site, this is very useful, thank you.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir