I. Açılış ve yoklama

II. İlçe zümre Başkanlarının seçimi

III. 2007-2008 Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi

a) Başarı durumunun değerlendirilmesi.Öss ve Oks sınavında ilçe bazında okullarının başarı durumu.

b) Programının uygulanmasının değerlendirilmesi.(Konu,zaman, seviye,vb.bakımından)

c) Öğrenci velileriyle ilişkiler

d) Öğretim metot ve teknikler (Öğrenci merkezli eğitim, tam öğrenme, çoklu zeka juramı)

e) Mahalli hizmet içi gereksinimler.

IV . 2008-2009 Eğitim öğretim yılı hazırlıkları

a)Yeni programının ve ders kitabının değerlendirilmesi

b)2008 2009 Eğitim ve Öğretim yılında yapılması düşünülen ve tavsiye edilen kararlar.

IV. Gündeme alınacak diğer konular.

a)Zümre öğretmenleri arsından bilgi alışverişi ortak sınav

VI. Dilek ve temenniler

VII Kapanış

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER SENE BAŞI YENİCE İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

1.İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından toplantı açılışı yapıldı ve üyelerin tam olduğu görüldü.

2. İlçe sosyal bilgiler zümre başkanlığına İsmetpaşa İlköğretim Okulu sosyal bilgiler öğretmeni Veli KUZU oy birliği ile seçildi.

3.2007-2008 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi

a) Öğrencilerimizin genel anlamda sbs ve oks sınavında başarılı olduğu görüldü.Sosyal bilgiler dersi için bu sınavlarda büyük bir sorul olmadığı soruların bilgi yerine yoruma dönük olmasından dolayı bir kez daha yeni eğitim sisteminin yararını göstermiş oldu.Fakat öğrencilerin bu sbs sınavına yeni girmelerinden dolayı sınavın önemini tam olarak kavrayamadıkları gözlenmiştir.Ayrıca öğrencilerin test çözme becerilerinde de yeteri kadar gelişmiş olmadığı test, deneme sınavlarında öğrencilerin zaman, pratik konusunda sıkıntı yaşadıkları bir gerçektir.Ayrıca öğrencilerin bir kısmının da sbs sınavında çok fazla heyecanlandığı yani sınava yakın dönemlerde stres yaşadığı gözlenmişti.

Bu sorunların giderilmesi için öncelikle sbs sınavı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmış.Öğrencilerin test becerisinin ve pratik kazanması için sık sık deneme sınavının yapılması ve kişilik olarak çok heyecanlı bir özeliğe sahip olan öğrencilerimizle aile öğretmen rehber öğretmenin iş birliği içinde çalışması bu sorunlarının büyük oranda gidereceği sanılmaktadır.Bu doğrultuda çalışma yapılması gerektiği konusunda sosyal bilgiler öğretmenleri görüş birliğine vardı.Sık sık bu konuda yardımlaşmanın sağlanması görüşüne varıldı.

Ayrıca Sosyal Bilgiler Dersi programı okullarımızda geçen sene planlı, programlı ve düzenli bir şekilde yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. Ancak, çocuklarımızın başarı çıtasını daha da yükseklere çıkartmamızın gerekli olduğu belirtilmiştir. Başarı çıtasını daha da yükseltebilmemiz için ise, daha titizlikle çalışmalar yapılması gereği üzerinde durulmuştur.

b)Programın birkaç nokta dışında öğrenci seviyesine gayet uygun olduğu fakat süre bakımından büyük sorun yaşandığı, bazı etkinlerin yetiştirilemediği göürülmüş.Bazı etkinlerinde amacında uzak olduğu kazanımı vermede yetersiz olduğu görüşünde uzlaşılmıştır.Kitaplardaki bilinmeyen kelimelerin olduğu öğrencilerinde bunu anlamakta zorluklar yaşadığı ayrıca konuların veriliş sırasından dolayı öğrencilerin konu bütünlüğünü anlamada zorlandıkları olayları kavramakta büyük güçlükler çektiği görülmüştür. Performans ödevlerinin yapılmasında taşımalı gelen öğrencilerin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması,

Sınıf Mevcutlarımızın öğrencilerimizle birebir ilgilenilmesi açısından fazla olması,

Araç ve gereç bakımından bazı okullarımızın yetersiz olması,

Açılarından bazı sıkıntılar yaşamakla birlikte, alabildiğimiz bazı tedbirler sayesinde bu sıkıntıların giderilmesine çalışıldığı vurgulanmıştır.

Yeni program Öğretmenin, sınıfta öğrenci ile daha çok bire bir ilgilenmesini gerektirmektedir.

Ancak sınıf mevcutlarının fazla olmasının, birebir ilgilenmede zaman sıkıntısı yaşanmasına yol açtığı vurgulanmıştır .

Bunun yanında yeni eğitim sisteminin öğrenci merkezli olması öğrenciyi öğrenmenin içine sokmuş yaşayarak, araştırarak öğrenmeyi sağlamıştır. Geçen yıl uyguladığımız 6. Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Programı, Müfredat konularını daha somutlaştırması,

Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencileri sınıfta daha aktif hale getirmesi,

Çoklu zeka kuramına uygun olması,

Öğrencilerin eksik yanlarını görerek tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunmuştur.Öğrenciye öz güven sağlamış ve öğrenciler eğitim sisteminde pasif öge olmaktan çıkmış araştıran tartışan bir öğe olmaya başlamıştır.

7. sınıf kitabının öğrenci seviyesinde ağır olduğu bilhassa taşrada yaşan öğrenciler için bilinmeyen kelimelerin çokluğu göze çarpmıştır.Ayrıca konuların verilme tarzı öğrencilerin konu bütünlüğünü sağlamada zorlandığını sosyal bilgiler öğretmenleri olarak görmüş bulunmaktayız.Osmanlı devletinin öğrencilerin anlaya bileceği tarzda kazanımları kavratabilecek düzeyde konuların ve etkinlerin kitaba konulması gerektiği üzerinde durulmuştur.Kısaca kazanımların son derece yerinde olması fakat konuların ve etkinlerin bu kazanımları vermede yersiz olduğu görülmüştür.Bütün bu olumsuzların yanında öğrenci merkezli eğitim, kitabın görsel yönden zengin olması bazı etkinlikleri güzel olması , öğrencinin öğretmeye sevk edilmesi olayların güncel olaylarla ilişkilendirilmesi birincil kaynakların kullanılması gibi iyi yönleri ağır basmaktadır.Yeni eğitim sistemine yeni geçmemizden dolayı bu tür aksaklıkların eksiklerin görülmesi doğal karşılanmaktadır.Sosyal bilgiler öğretmenleri olarak kitabın eksik hissettiğimiz konularda ekstra bir çalışma, etkinlik, çalışma kağıdı gibi faaliyetlerde bulunması gerektiği kararına varıldı.

c) Sık sık öğrenci velileri ile işbirliği içinde bulunması gerektiği öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumunun velilerle paylaşılması gerektiği unsuru üzerinde duruldu.Sosyal bilgiler öğretmenleri velilerle iş birliği sonucunda nasıl bir fayda gördüklerini paylaştılar.Velilerle nasıl daha fazla iş birliği yapılabileceğini veliyi eğitim öğretim içine daha nasıl fazla katabileceğimiz konunda görül alış verişinde bulunuldu. Problemlerinin çözümünde öğrencilerimize rehberlik ederken, Okulumuz Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi ve Velilerimiz ile işbirliği içinde hareket etmemizin daha faydalı ve motive edici olacağı konusu vurgulandı. Aynı yöntemin Çocuklarımızın takdiri sırasında da izlenilebilineceği vurgulandı.

d )Dün anlatımdan uzak öğrenci merkezli eğitim siteminin uygulanması gerektiği.bilhassa probleme dayalı öğretmen yönteminin uygulanmasının üzerinde durulmuştur.Öğretmenlerin ise bu süreçte sadece rehberlik konumunda kalması gerektiği belirilmiştir.Ayrıca sınıftaki farklı öğrenci özeliklerini göz önüne alarak derslerde çoklu zeka kuramına uygun dersin işlenilmesinde daha fazla dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.Gezerek görerek öğrenmenin önemi üzerinde durulmuş öğrencilerin ve okul imkanları ölçüsünde yakın tarihi turistlik yada müze ziyaretlerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.Öğrenci merkezli eğitim sistemi konusunda sosyal bilgiler öğretmenleri arasında görüş alış verişi olmuş yıl boyunca tecrübe ve bilgi alış verişinin olmasının önemi üzerinde durulmuş ve imkanlar çerçevesinde sık sık bir arya gelinip istişarenin yapılması kararlaştırıldı.

e) Hizmet içi konusunda imkanların son derece yetersiz olduğu bilgisayar ve yeni eğitim sitemi konusunda kursların seminerlerin azlığı ve kısıtlı sayıda öğretmenlerin bu seminerlere alındığı Yenice olarak bu imkanlardan yaralanmakta zorluk yaşandığı üzerinde karara varılmıştır.

IV . Yeni eğitim sistemi yıl geçtikçe daha verimli uygulanmaya başlamıştır.Bu konuda zaman geçtikçe tecrübe kazanılmakta ve eksiklerimizi giderme yolunda devam etmekteyiz.Yapılandırmacı eğitim sistemi ile öğrencilerde zamanla sorgulayıcı araştırıcı becerilerin gelişti görülmüştür.Öğrencilerin özgüvenlerin geliştiği öğrenmeyi öğrenmeği öğrendiği gözlemeye başlamıştır.Tarihi olayları sorguladıkları olayları neden sonuç çerçevesinde yaklaşmaları biz sosyal bilgiler öğretmenlerini umutlandırmış ve mutlu etmiştir.

Yeni kitapların görsel olması öğrencileri derse karşı motive etmiş sıkılmalarını engellemiştir.Konuya uygun gazete kupürleri resimler konuyu görselleştirmiştir.Bilhassa birinci elden kaynakların resimlerinin konulması kitaba daha bir değer katmıştır.Kitabın sonundaki değerlendirme soruları ve etkinlerin proje performansların bulunmasının da ayrı bir önemi vardır.Öğrenmen kılavuz kitabının çok kapsamlı hazırlamış olmasının yararları konuşuldu.

Eksiklik olarak etkinlerin bazıların kazanımlardan ve öğrenci seviyesinden uzak bulunması

Konu bütünlüğünün sağlamasında zorlular yaşanması bilhassa 7.sınıf müfredatında

Bazı konuların daha kapsamlı verilmesi gerektiği gibi konulara değinildi

b) Derslerin İşlenişinde ;

Öğrenci Merkezli bir yöntem izlenilmesi,

Konuların işlenişinde aktif öğrenme stratejileri ile çoklu zeka kuramına yer verilmesi,

Konuların akıcı ve anlaşılır olması için güncel olaylarla örneklendirilmesi yolu ile pekiştirilmesi,

Ders işlenirken konu bütünlüğünün sağlanması,

Öğrencilerin derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması,

Yöntem ve tekniklerinin uygulanması gereği kararlaştırıldı.

Öğrencilerin dersleri daha iyi anlayabilmeleri ve konuların kalıcı olması açısından ders araç ve gereçlerinin kullanılmasının çok gerekli olduğu kararlaştırıldı.

Ders işlenirken Atlas, Yer küre, Harita, Tepegöz, vb. araç ve gereçlerin kullanılmasının gerekliliği

Konusunda anlaşıldı.

Öğrencilerimize atlas, yerküre, harita, tepegöz, vb araç ve gereçleri doğru, temiz ve zarar vermeden kullanma alışkanlığı kazandırılması gerektiği kararlaştırıldı.

Bilişim sınıflarının daha aktif kullanılmasının gereği kararlaştırıldı.

Velilerimizle, zaman zaman öğrencilerimizin eksik ve aksayan yönleri ile veya takdir ettiğimiz yönleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmamızın eğitim ve öğretimin daha başarılı ve verimli geçmesi açısından çok önemli olduğu kararlaştırıldı

Problemlerinin çözümünde öğrencilerimize rehberlik ederken, Okulumuz Rehberlik Servisleri, Sınıf Öğretmeni, Okul İdaresi ve Velilerimiz ile işbirliği içinde hareket etmemizin daha faydalı ve motive edici olacağı kararlaştırıldı. Aynı yöntemin Çocuklarımızın takdiri sırasında da izlenilebilineceği konusunda da karar birliği görüldü.

Yazılılar, Ders içi Performans, Performans Ödevleri ve Proje Çalışmalarının Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sayıda uygulanması kararlaştırıldı. Proje çalışmaları yapılırken, projenin metin kısmının hazır metin olmaması, öğrencilerimizin yazmalarının daha faydalı olacağı kararlaştırıldı.

Gerekli durumlarda öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer Zümre Öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi konusunda anlaşıldı

Çocuklarımızın derslere ön hazırlık yaparak gelmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

İmkanı olan okullarımızın öğretmenlerinin, öğrencilerimizi müzeye götürmesinin, öğrenciler açısından faydalı olacağı belirtildi

Uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrencilerimizi sınıfta daha aktif hale getirmesi

Çoklu Zeka kuramına uygun olması

Öğrencilerin eksik yanlarını görerek, tamamlamasına fırsat vermesi açılarından olumlu bulunduğu kararlaştırılmıştır.

Ancak,

Etkinliklerin önerilen ders saatinde yetişmemesi,

Performans Ödevlerinin yapılmasında taşımalı olarak gelen öğrencilerimizin araştırma yapma konusunda sıkıntılar yaşaması

Sınıf mevcutlarımızın öğrencilerimizle bire bir ilgilenilmesi açısından fazla olması

Bazı okullarımızın araç ve gereç bakımından yetersiz olması

5)Sosyal bilgiler zümre öğretmenleri arasında bilgi alışverişinin olmasına gerekirse ortak deneme sınavların yapılmasına karar verildi.

6)Toplantı Sosyal bilgiler Yenice ilçe başkanı başkanı Veli KUZU ‘nun iyi dilek ve temennileri ile 15.45 sona erdi.

One thought on “2008-2009 sosyal bilgiler ilçe zümre toplantı tutanağı”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir