osmanli haritasi
Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Sevr Antlaşması’nın Özellikleri Maddeler Halinde

Sevr Antlaşması’nın Bazı Maddeleri

 1. İstanbul ve çevresi ile Anadolu’nun bir bölümü Osmanlı Devleti’nde kalacak, azınlık hakları gözetilmez ise İstanbul Türklerin elinden alınacak.
 2. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, bu komisyonda Türk üye bulunmayacak.
 3. Osmanlı ordusu, jandarma gücü dâhil 50.700 kişi ile sınırlı olacak. Osmanlı kara kuvveti, gönüllü olarak askere yazılanlardan oluşacak.
 4. Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek
 5. Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak
 6. Osmanlı Devleti kaynaklarını korumak ve artırmak için bir mali komisyon kurulacak bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek.
 7. Antalya, Konya, İç Batı Anadolu ve On İki Ada İtalya’ya bırakılacak.
 8. Ege Bölgesi, Doğu Trakya ve diğer Ege adaları Yunanistan’a verilecek.
 9. Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Lübnan’da Fransızlar manda himaye yönetimi kuracak.
 10. Irak ve Ürdün başta olmak üzere Arap topraklarında İngilizler manda ve himaye yönetimi kuracak.
 11. Suriye, Irak ve Türkiye arasındaki bölgede bir Kürt devleti kurulacak.
 12. Türkiye, Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıyacak, bu devletin sınırlarını ABD Başkanı Wilson çizecek.
 13. Osmanlı Hükümeti geçerli neden olmaksızın hiçbir ulusun bilginlerini kazı yapmaktan yoksun bırakamayacak.

Uyarı: Kanun-i Esasi’ye göre uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması şarttır. Mebusan Meclisi’nin kapalı olması ve antlaşmayı onaylayamaması Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olduğunu gösterir.

osmanli haritasi
Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Sevr Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

 • BMM, Sevr’i kabul eden, imzalayan ve onaylayanları vatan haini saymıştır.
 • Sevr kâğıt üzerinde kalmış ve hiçbir zaman uygulanmamış bir antlaşmadır.
 • Sevr’in bu ağır şartları Türk milletinin mücadele azminin artmasını sağlamıştır.
 • Mustafa Kemal; bağımsızlık, ülke bütünlüğü ve egemen devlet anlayışına aykırı olması nedeniyle Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmıştır.

Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık Arasındaki Fark

 • Milli Egemenlik: Halkın kendi kendisini yönetmesi ve yöneticilerini seçmesidir.
 • Milli Bağımsızlık: Bir milletin ya da devletin başka ülkelerin kontrolü ve işgali altında olmamasıdır.
 • Bir ülkede halk yönetime katılamadığı ve yöneticilerini seçemediği için milli egemenlik yoktur. Ancak devlet başka devlete bağlı olmadığı ve kendi kararlarını uygulayabildiği için milli bağımsızlık vardır.

Aynı Anlamda Kullanılabilecek Bazı Kavramlar

 1. Milli Egemenlik= Milli irade
 2. Ekonomik= Mali= İktisadi
 3. Kapitülasyon = Ayrıcalık= İmtiyaz
 4. Ulusal= Milli
 5. Topyekûn= Toplu olarak= Hep birlikte
 6. Bağımsız= Özgür= Güdümlü olmayan
 7. Diplomasi= Dış politika= Uluslararası politika
 8. Osmanlı Hükümeti= İstanbul Hükümeti

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir