Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine bağlayan İnsanlık tarihinin en eski ve en işlek ticaret yollarındandır. Bu yol ticari fayda sağlamasının yanında üç kıtanın yani eski dünya insanlarının aralarında kültür ve medeniyet alışverişi yapmasını da sağlamıştır. Bu yönüyle İpek Yolu yüz yıllarca farklı dinden, milletten insanların kültürel alışveriş için köprü görevi ...

Devamını Oku »

2024 Yaz Döneminde Öğretmen Seminer Dönemi

Öğretmenler, 20-28 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma programlarını kendi illerinde gerçekleştirebilecekler. Bu 7 günlük yüz yüze mesleki çalışma sürecinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan yeni müfredatı inceleyecekler ve Bakanlığa rapor sunacaklar. Eğer idari bir tatil olursa, program 5 gün olarak uygulanacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar ...

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi Osmanlı İmparatorluğu’nun idari ve ekonomik yapısını anlamak için tımar sistemini incelemek oldukça önemlidir. Bu sistem, Osmanlı’nın askeri ve ekonomik gücünün temel taşlarından biriydi ve devletin toprak düzenini belirlemede büyük rol oynadı. Tımar Sisteminin Temelleri Tımar sistemi, fethedilen toprakların verimli bir şekilde yönetilmesi ve devletin mali ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulmuştu. Bu sistemde, devlet toprakları “tımar” adı verilen ...

Devamını Oku »

Haçlı Seferleri Maddeler Halinde Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ 1096 yılında başlayan 1270 yılına kadar devam eden Hıristiyan dünyasının İslam alemi üzerine yaptığı seferlerin ad HAÇLI SEFERLERİ NEDENLERİ Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Türk ilerleyişi karşısında Bizans’ın yardım istemesi İslamiyetin yayılmasını engelleme düşüncesi Hıristiyanlığı yayma düşüncesi. Kutsal yerleri geri alma düşüncesi. Papa’nın siyasi etkinliğini artırmak istemesi Kluni tarikatının çalışmaları. Derebeylerin yeni topraklar elde etmek istemesi Kralların yetkilerini artırmak ...

Devamını Oku »

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi Malazgirt Zaferi’nden sonra; Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı, Bizans İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlardan memnun olmaması Anadolu Türk beyliklerinin kurulması Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah, İznik’i ele geçirerek bağımsızlığını ilan etti (1077). Kılıç ...

Devamını Oku »

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Özet

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ Türklerin en eski dini Gök Tengri’dir. Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyet’i de kabul ettiler. İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ 1. Karahanlı Devleti (840-1212) – Kurucusu Bilge Kül Kadir Han, başkenti Balasagun’dur. – Satuk Buğra Han’ın İslamiyet’i kabul edip Abdülke­rim adını almasıyla Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk devleti oldular. 2. Gazneli Devleti (963-1187) – Kurucusu Alp Tigin, başkenti ...

Devamını Oku »

Tarih Dersi Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Ders Notu

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DEVLET YÖNETİMİ : Padişah : Osmanlı kültür ve uygarlığı Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir devamıdır. En önemli farkı merkezi yönetiminin kuvvetli olmasıdır. Yönetimin başında padişah vardır. Ülkenin mutlak hakimidir. İslami kanunlar ve töre ile yetkileri sınırlanmıştır. Şehzade : Hanedanın erkek üyelerine verilen addır. Fatih’ten itibaren eyaletlere vali olarak gönderilmiştir. I. Ahmet zamanında ekber ve erşed usülü getirilmiş ...

Devamını Oku »

2024 Tüm Dersler MEB Yeni Müfredat – Öğretim Programı

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Yeni Müfredat Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı Millî Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat taslağını “https://gorusoneri.meb.gov.tr” adresinden kamuoyunun görüşüne sundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Müfredat hazırlık sürecinde, uzun görüş alışverişleri ve kamuoyu yansımaları ...

Devamını Oku »

MEB 2024 Bursluluk Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı

  Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (5. Sınıf)  A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (5. Sınıf)  B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ...

Devamını Oku »

Osmanlı – Safevi ve Memmük İlişkileri Ders Notu Kısa

İSLAM DÜNYASINDA HÂKİMİYET KURULMASI (I. Selim) Yavuz Sultan Selim (1512-1520) 8 Yıl Osmanlı-Safevi İlişkileri – Safevi Devleti, rakip gördüğü Osmanlıyı Şiilik propagandasıyla yıpratmak istiyordu. – Çaldıran Savaşı (1514): Doğu’da siyasi otoriteyi sağlamak isteyen Yavuz, Çaldıran Ovası’nda Türk Safevi ordusunu bozguna uğrattı. Şah İsmail, savaş meydanından kaçtı. Çaldıran Savaşı Sonuçları – Van, Tebriz, Musul, Erbil ve Kerkük ele geçirildi. – İpek ...

Devamını Oku »