Etiket Arşivi

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı • Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyamayacak durumda olması • Coğrafi konumu itibariyle İtalya’ya yakın olan Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin petrol kaynaklarına sahip olması gibi nedenler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarının başlaması üzerine İtalya ile Ouchy (Uşi) Antlaşması’nı imzaladı (18 …

Daha Fazla Oku
Seyyahların Gözüyle Osmanlı özet

Seyyahların Gözüyle Osmanlı özet

Seyyahların Gözünden Osmanlı * Seyyah ne demektir? En ünlü seyyahımız kimdir? Eski çağlarda ülke ülke gezen, gördüklerini duyduklarını seyahatname denilen eserlerine yazan gezginlere verilen ad. Evliya Çelebi, yazdığı 10 ciltlik Seyahatnamesi ile; bilinen en ünlü seyyahtır. Seyyahların Gözüyle Osmanlı özet Bir toplumun kültürünü anlamanın en önemli yollarından biri de seyahatnamelerdir. Bu seyahatnamelerde Türklerin inançlarından musikilerine, giyim tarzlarından yemeklerine, gelenek göreneklerinden …

Daha Fazla Oku
Osmanlı Islahatları Özet

Osmanlı Islahatları Özet

Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri * Islahat ne demektir? Osmanlılar neden ıslahat yapmışlardır?   Düzeltme, yenilik anlamlarına gelir. Osmanlılar, 17. yy.da Avrupa karşısında askeri, ekonomik, eğitim.. birçok alanda geri kalmış, işte bu yenilik-düzeltme hareketi ile devleti eski güçlü-zengin haline kavuşturmak amaçlanmıştır. Osmanlı Islahatları Özet * İlk olarak hangi alanda ıslahat yapılacaktır? Neden? Askeri, çünkü orduda bozulma ve disiplinsizlik nedeniyle savaşlar kaybedilmeye, toprakların …

Daha Fazla Oku
son osmanlı mebusan meclisi

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler

Osmanlı Devleti Yükselme, Duraklama ve Gerileme Dönemlerindeki Önemli Gelişmeler YÜKSELME DÖNEMİ  Kara Ve Deniz Ticaretini Kontrol Altına Alma; Bu amaçla Karadeniz kıyısındaki liman kentlerine yöneldi. 1460 ta Cenevizlilerin elindeki Amasra’yı aldı. 1461’de Sinop’u alarak Candaroğulları’na son verdi. Aynı yıl Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine yürüdü ve Trabzonu karadan ve denizden kuşatarak teslim aldı. Böylece Kuzey Anadolu kıyıları bütünüyle Osmanlı Devleti’nin kontrolüne …

Daha Fazla Oku
osmanli ic isyanlari

20 YY Osmanlı Devletinin Genel Durumu

20 YY. OSMANLI DEVLETİ 20 yy başında Osmanlı devletinde kötü gidişi durdurmak için, birlik ve bütünlüğü sağlamak için iki türlü kurtuluş çaresine baş vurmuştur: a) Islahat hareketleri b) Fikir akımları I. ISLAHAT HAREKETLERİ: Osmanlı Devletinde 16. yüzyılın sonlarında başlayan bozulma zamanla iç bütünlüğü tehdit etmeye başladı, iç ayaklanmalar artmış savaşlarda istenilen sonuçlara ulaşılamamıştı. Bütün bu olumsuz gelişmeler Osmanlı Devleti’nde 17. …

Daha Fazla Oku

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar Trablusgarp Savaşı : Fransa ve İngiltere, Dünyanın en önemli kısımlarını paylaşmışlar ve İtalya’yı düşünmemişlerdi. İtalya da, Trablusgarp ve Bingazi’yi hedeflemişti. Osmanlı Devleti’ne , bu iki yerin kendisine terk edilmesini isteyen bir ültimatom verdi. Buna cevap verilmeyince İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. İtalyan Donanması Trablusgarp şehrini bombaladı. İtalyan askerleri, sahilleri işgal etti. Bu …

Daha Fazla Oku

Osmanlı Devleti Toplumsal Yapı

Osmanlı devletinde halkın yüzde doksana yakınının Müslüman olması Osmanlı devletinin toplum yapısının da o yönde ilerlemesine neden olmuştur. Sosyal yaşantının her yerinde İslami bakış açısının varlığını görmek mümkündür. Devlet şeriat ile idame ettirilir. Şeriatın devamlılığını sağlayan ise hükümdardır. Devletin varlığını devam ettirmesi ve askerini güçlü tutması ancak huzurlu bir ortam ile olur. Bu sebeple Osmanlı devletinde huzur ve refaha oldukça …

Daha Fazla Oku

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim(1512-1520) Fatih döneminde beliginleşen kara ve deniz ticaret yollarını kontrol altına alma siyaseti II.Bayezid’den sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim döneminde de devam etti. Yavuz döneminde en önemli gelişme “Mısır’ın” Osmanlı topraklarına katılması oldu.(1517) Suriye’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Hindistan’dan başlayıp Doğu Akdeniz limanlarına ulaşan ünlü Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti. Mısır’ın alınmasıyla birlikte İstanbul ile Mısır arasındaki …

Daha Fazla Oku

Kaabız Olayı

Padişah Kanuni Sultan Süleyman İstanbul’a döndüğünde İranlı bir molla ile karşı karşıya kalır.Mollanın adı Kaabız’dır.Kaabız  Peygamberimizi küçültücü sözler söylüyor bunda kendince ayetler hadislerle kanıtlamaya çalışıyordu. Hz İsa’nın Peygamberimizden üstün olduğunu savunan bu adamın ağzı çok iyi laf yapıyordu. Kimse onun tezlerini çürütemiyordu. Bir gün yakalanır ve kadılarla yapılan mahkeme sonucunda asılması karar verilir. Fakat tezleri karşısında bizim kadılar söyleyecek söz …

Daha Fazla Oku
1.murat donemi kisaca

1.Murat Dönemi

1.murat dönemi kısaca (1359-1389) Orhan Beyin ölümünden sonra oğlu I.Murat tahta çıktı ve İstanbul’a kadar uzanan Trakya topraklarını aldı. İstanbul ile bağlantısı kesilen Edirne’yi fethetti. Edirne’yi de alan Osmanlı Balkanlarda Filibe ve Gümülcineyide alarak yoluna devam etti. Buralara Anadolu’dan gelen Türkler yerleştirildi ve buraların Türkleşmesi başladı. Bu durum Anadolu’daki diğer beyliklerin hoşuna gidiyor ve Osmanlı’ya katılmaya karar vermelerini sağlıyordu. 1389 …

Daha Fazla Oku