1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar

1.Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Olaylar
Trablusgarp Savaşı : Fransa ve İngiltere, Dünyanın en önemli kısımlarını paylaşmışlar ve İtalya’yı düşünmemişlerdi. İtalya da, Trablusgarp ve Bingazi’yi hedeflemişti. Osmanlı Devleti’ne , bu iki yerin kendisine terk edilmesini isteyen bir ültimatom verdi. Buna cevap verilmeyince İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. İtalyan Donanması Trablusgarp şehrini bombaladı. İtalyan askerleri, sahilleri işgal etti. Bu nedenle İtalya Ordusu, hemen hemen savunmasız kalan bu yerleri kontrol altına alamadı. Özellikle gönüllü olarak Trablusgarp ve Bingazi’ye giden Osmanlı subayları, İtalyanlara fırsat vermediler. Bu subaylar arasında o zamanlar Kolağası olan Mustafa Kemal’de vardı. Askeri açıdan başarılı olamayan İtalya, meselenin hali için büyük devletlere başvurmayı uygun görmüştü. Osmanlı Devleti de zor durumda idi. Balkan Savaşı’nın da başlaması üzerine 18 Ekim 1912’de Uşi Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi’yi bazı şartlar dahilinde İtalya’ya terk etmiştir.

Balkan Savaşı : Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarını paylaşmak istiyor fakat aralarında anlaşamıyorlardı. Balkan devletlerinin, birlikte hareket etmek üzere anlaşmalarını kilise gerçekleştirmiş, bu sırada Osmanlı ordusunda görevli subayların aralarında ayrılıkların olması da Balkan devletlerinin istediği uygun ortamı yaratmıştır. 8 Ekim 1912’de önce Karadağ, sonra da Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

Kasım ayı içinde Osmanlı orduları, her tarafta mağlup edilmişti. Bulgarlar, Çatalca önlerine kadar gelmişti. Kahramanca direnen Edirne, Bulgarların eline geçti. İttihatçı ve halaskar zabitan olmak üzere ikiye bölünmüş ordu, başarılı olamıyordu. Tarihin kaydettiği en sıkıntılı bu dönemde İttihatçı subaylar Bab-ı Ali’yi basarak, Sadrazam Kamil Paşa’nın istifa etmesini sağladılar. Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu. Ancak Balkan Savaşı tamamen kaybedilmişti. 30 Mayıs 1913’te Osmanlı Devleti, tarihin en feci antlaşmalarından biri olan Londra Antlaşmasını imzalayarak, Balkanlardaki toprakların büyük bölümünü kaybetti. Edirne ancak Balkan devletlerinin aralarındaki anlaşmazlık sonucu geri alınabildi.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Türkiye Sınır Kapılarının İsimleri

Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı : Bulgaristan Sınır Kapıları Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir