2.Meşrutiyet Dönemi Özellikleri

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında ağır bir yenilgiye uğranılmıştır. Meclisi fesheden II. Abdülhamit yetkileri kendisinde toplamış,                        1897 Osmanlı-Yunanistan Savaşı hariç, devleti bir daha savaşa sokmamıştır. Devletler arasındaki anlaşmazlıklardan diplomatça yararlanmış, devletin dağılmasını bir süre için önlemiştir. Ancak, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan istifade ile Fransızlar Tunus’u, İngilizler Mısır’ı işgal ettiler.

1889 yılında Tıbbiye talebelerinden Abdullah Cevdet, İshak Sükuti, İbrahim Temo ve İbrahim Reşid, “İttihad-i Osmani” adında bir gizli örgüt kurdular. Daha sonra “İttihad Ve Terakki” adını alan bu cemiyet, II.Abdülhamit’in yönetimini tasvip etmiyor, meşruti yönetimi tekrar kurmak istiyordu. Bu sebeple II.Abdülhamit aleyhine propaganda yapmaya başladılar. 1895 yılında cemiyetin faaliyetleri ortaya çıkarılmış, Avrupa’ya kaçan cemiyet ileri gelenleri, yayın yoluyla propagandalarına devam etmişlerdir.

İttihad Ve Terakki Cemiyeti, Makedonya’daki genç subayları etkilediler. İttihad Ve Terakki Cemiyetinin atak subaylarından Binbaşı Enver Bey ve Kolağası Resneli Niyazi ve Eyüp Sabri Bey, II. Abdülhamit’in yönetimine isyan ettiler. Balkanlar yeniden hareketlenmeye başladı. Birbiri ardına suikastler gerçekleşti. Olayların büyümesi üzerine 23 Temmuz 1908’de Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe konduğuna dair irade ilan edildi. Ertesi gün de Mebuslar Meclisinin toplantıya çağrıldığı duyuruldu. Böylece II. Meşrutiyet dönemi başladı.

İttihad Ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden Talat Bey, Cemal Paşa, Cavit Bey’in de bulunduğu bir grup İstanbul’a geldi. Bu tarihten itibaren İttihad Ve Terakki dönemi fiilen başlamış oldu.

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşında İttihad Ve Terakki taraftarlarının tercihi doğrultusunda Almanlar safında girdi. Savaştan mağlup olarak çıkılınca, cemiyetin devleti yöneten üyeleri yurt dışına kaçtı. Talat ve Cemal Paşa’lar Ermeni suikastçıları tarafından öldürüldü, Enver Paşa Ruslara karşı mücadele sırasında vuruldu. Cemiyetin ideolojisinin fikri önderlerinden Doktor Nazım ve Cavit Beyler, İstiklal Mahkemelerinin kararı ile asıldı.

KAynak:egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir