image editor output image 1948656046 170801069852590818052382158659

LGS MERKEZÎ SINAV ÖRNEK SORULAR MEB

2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilere sunuldu. Bu kitapçıklar Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarında toplam 45 soru içeriyor. Sorular, ilgili derslerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımlara dayanarak hazırlandı ve öğrencilerin çeşitli bilimsel süreç becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Hazırlık sürecinde ders …

Daha Fazla Oku
tımar sistemi 3

Osmanlı’da Tımar Sistemi ve Tımarlı Sipahi Nedir

TIMAR SİSTEMİ VE TIMARLI SİPAHİLER Tımar Sistemi: Devlet, kendisine hizmet etmiş kişilere arazilerini dirlik olarak verip, karşılığında bu kişilerin, arazilerden toplanan vergilerin bir kısmı ile atlı asker yetiştirip, devlet memurlarının maaşlarını karşılayıp, kalan vergiyi de devlet hazinesine göndermelerini istedikleri sisteme denir. * Tımar sistemi uygulamasına ilk kez Orhan Bey Dönemi’nde başlandı. * Tımar sistemi içerisindeki dirlikler(arazi) gelir durumuna göre Has, …

Daha Fazla Oku
Ekran Alintisi

2024-2025 Seçmeli Ders Listesi

2024-2025_Eitim_yoretim_Ylnda_Okutulacak_Seymeli_Dersler_30.01.2024- Resmi Yazıyı Görmek için tıkla 2024-2025 Seçmeli Ders Listesi Millî Eğitim Bakanlığımızca öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarının miktarı, her yıl MEBBİS ortamında oluşturulan “Kitap Seçim Modülü”ne okul/kurum müdürlükleri tarafından girilen verilere göre belirlenmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında, ders kitapları ve öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilere zamanında eksiksiz bir şekilde sunulabilmesi ve okullardaki öğretmen norm kadrolarıyla ilgili sorunların …

Daha Fazla Oku
osmanlıda toprak yönetimi

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi

Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi Osmanlı Devleti’nde topraklar, Miri topraklar, Mülk topraklar ve Vakıf topraklar olmak üzere temelde üç ana kategoriye ayrılırdı. A-Miri Topraklar: Miri topraklar, fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen arazileri temsil eder. Bu topraklar, fetih edilen bölgeler Nişancı tarafından devlet malı olarak kaydedilerek belirlenirdi. Ancak, bu topraklar ekilmek şartıyla eski sahiplerine bırakılırdı. Miri topraklar devlete ait olduğu için devredilemez …

Daha Fazla Oku
sosyal bilimler

Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler “Sosyal bilimler bilgi kategorisi ve Sosyal Bilgiler program kategorisi olarak sınıflandırılabilir. Bu ayrım içinde sosyal bilimler, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih, siyasal bilgiler, iktisat gibi bilim dallarını içerirken; Sosyal Bilgiler kapsamında ise tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi önemli bir yer tutar. Ayrıca felsefe, hukuk, mantık ve ahlak bilgisi gibi alanlara da temas edilmektedir. Aslında Sosyal Bilgiler, sosyal …

Daha Fazla Oku
ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zengin toprak sahibi Lortlara(Senyör) sığınan halkın oluşturduğu şehir devlet sistemine denir. Lortlar kendi içinde özgür olup, Krallara bağlıdırlar. Feodalitede toplum asiller, rahipler, burjuvalar ve köylüler şeklinde gruplara ayrıldı. Kast Sistemi: Hint toplumu Brahmanlar, kşatriyalar, vaisyalar ve sudralar adıyla dört gruba ayrılırdı. Kast sisteminde meslekler ve …

Daha Fazla Oku

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümü’’  olarak tanımlanır. 2- Türk kültürünü etkileyen faktörler nelerdir? Cevap: ► Bulunduğu coğrafi konum. ► Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler (tarım ve  hayvancılık). ► Türklerin kendilerine has karakter ve özellikleri. ► Göçebe ve yerleşik yaşam. ► Din ve İnanışlar ► İklim özellikleri ve bitki örtüsü. ► Yeryüzü …

Daha Fazla Oku
Osmanli Devleti 1

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Özet

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ XIII. Yüzyıl Sonlarında Anadolu ve Çevresi Balkanlar ve Avrupa: Siyasi birlik yoktu. Batı Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi vardı. İstanbul’a Bizans İmparatorluğu, Avrupa’ya Kutsal Roma Germen İmparatorluğu hâkimdi. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Özet Altın Orda Devleti: Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuş Türk devletidir. Türkiye Selçuklu Devleti: Kösedağ Savaşı sonrasında yıkılma sürecine girdiler. Memlûk Devleti: …

Daha Fazla Oku