YURUDUMUZDA NÜFUS ARTIŞININ SEBEPLERİ ve SONUÇLARI

YURUDUMUZDA NÜFUS ARTIŞININ SEBEPLERİ ve SONUÇLARI

Nüfus artışı, hudutları belli bir bölgede , tespit edecek bir müddet içinde insan sayısında ortaya gelen artıştır. Yurdumuzda nüfus artışının temel sebebi doğum oranının vefat oranından aşırı olmasıdır. Bunun yanı sıra tıp sahasındaki ilerlemeler, sıhhat hizmetlerinin gelişmesi ve az da olsa dışarıdan ülkemize uygulanan göçler nüfus artışını imkan sunan öteki etkenlerdir.
Yurdumuzda önce itinalı nüfus sayımı 1927 senesinde inşa edilmiş , bu senede nüfusumuz 13,6 – olarak belirlemiştir . 1990 senesinde uygulanan sayımda ise nüfusumuz 56,4 – olarak belirlenmiştir. En son 2000 senesinde uygulanan sayımda ise nüfusumuz 67 milyonu geçmiştir. Bunun Açısından yönelik , geçtiğimiz müddet içinde nüfusumuz 4 katından aşırı artmıştır. Bunun Açısından dayalı olarak ülkemizdeki nüfus yoğunluğu da 18 kişiden 88 kişiye yükselmiştir. Şu anda nüfusumuz 70 milyonun üzerindedir.
Ülkemizdeki nüfus artışı, sayım dönemlerine yönelik değişiklikler işaret etmektedir . En düşük nüfus artışı 1940-1945 döneminde yaşanmıştır. Bu düşüşün nedenini, bu dönemin II. – Savaşı senelerine rastlamasıyla açıklayabiliriz. Yurdumuz bu savaşa girmemiştir. Fakat bir saldırı ihtimaline yönelik adam nüfusun birçok çoğu tabanca altına alınmış, bu hal evlenmeleri azaltmış, buna bağlı olarak doğum olayını yavaşlatmıştır. Ek Olarak sıhhat ve beslenme koşullarındaki bozulmaya paralel olarak ölümlerin artması da nüfusumuzdaki artış hızını azaltmıştır.
Savaş sonrasında dönemde, ülkemizdeki nüfus artış hızı tekrar yükselmiştir. Bunun sebepleri , sıhhat koşullarındaki düzelme, salgın hastalıkların hatrı sayılır büyüklükte ölçüde önlenmesi ve yaşam düzeyinin yükselmesidir. Bu Sabah vasati nüfus artış hızımız %bir,8 civarındadır.
Nüfus Artış Hızı Ülkemizi Ne Türlü Etkiler: Yurdumuzda nüfus artış hızının birçok düşük yada birçok fazla olması, mühim sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Nüfus artış hızının düşük olması; yaşlı nüfusun aşırı , faaliyet dönemindeki nüfusun az meydana gelmesine sebep olur . Yurdumuzdaki nüfus artış hızı yüksektir. Bu hıza ayak uydurup yatırım yapamadığımız açısından kalkınma hızımız düşüktür. Personel nüfusun yükü de genç nüfusun aşırı olması amacıyla ağırlaştırmaktadır. Nüfus artışı hızımıza paralel bir yatırım ve kalkınma gerçekleştiremediğimiz açısından işsizlik artmakta, gelecek dağılımında dengesizlik ortaya çıkmaktadır.
Nüfus artış hızının balansta tutulması açısından yükselen nüfusa paralel yatırımlar yapamıyoruz. Yurdumuzda aile planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Bu Şekilde herkesin bakabileceği dek genç sahibi meydana gelmesine çalışılmaktadır. Bunun Açısından dayalı olarak nüfusumuz, ek olarak sıhhatli , ek olarak sıkı eğitilmiş ve ek olarak sıkı imkanlara – fertlerden oluşacaktır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir