YURDUMUZDA NÜFUS KAYBININ SEBEPLERİ Ve SONUÇLARI

Yurdumuzda nüfus kaybını yaratan etmenlerin en başında ,
bir.Kır kesimlerinde ana ve çocuk ölümlerinin dik olması,
2. – ilçelerinin çokluğu,
üç.Salgın hastalıklar ve naturel afetlerin fazlalığıyla
dört.Savaş ve harici göçler gelmektedir.

Nüfus kaybının mühim etmenlerinden olan – ilçeleri da yurdumuzda son zamanlarda yükseliş göstermiştir. Bu kazalar sonucu olarak birçok yurttaşımız hayatını yitirmekte, pek çoğu sakat kalmakta bununla birlikte kocaman parasal zararlar meydana gelmektedir. Bu ilçelerin oluşumunda bilhassa şoför , yaya ve seyahat olarak birey etmeninin çok kocaman hissesi vardır. Bir Takım siyah yollarımızın, yükselen trafiğe yanıt verememesi de mühim bir etkendir.
Tifo, tifüs, dizanteri, kızıl, kızamık, salgın menenjit, verem, difteri, bulaşıcı sarılık, kolera vb. birçok salgın rahatsızlık da nüfus kaybına ne sebeple olmaktadır . Tüm bu bulaşıcı hastalıklar, insana bazı yöntemlerle bulaşır ve ölümlere ne sebeple olur . Bulaşıcı hastalıkların başkalarına geçmeden ortaya çıktığı anda önlenmesi ve birey kaybına ne sebeple olmaması alınacak bir takım tıbbi önlemlerle olasıdır .
Doğal afetlerden olan depremler, su baskın baskınları, çığ düşmeleri ve yer kaymalarıyla yangınlar da yurdumuzda az da olsa nüfus kaybına ne sebeple olan etmenlerdendir. Ülkemiz zelzele kuşağı üstünde bulunan bir ülkedir. Bu nedenle yurdumuzda yer yer farklı şiddetlerde depremler olmaktadır.
Nüfus kaybına ne sebeple olan öbür bir faktör de savaştır. Savaşlar farklı sebeplerle meydana gelir . Arbede sonucu olarak birçok insanın hayatını kaybetmesi, o ülkede nüfus kaybına ne sebeple olmaktadır . Ülkemiz Cumhuriyeti Devleti, Ulu Lider Atatürk’ün “Yurtta bariş , cihanda bariş .” ilkesine ilişkili kalarak mecburi olmadıkça rastgele bir savaşa girmemektedir. Benzer sürede savaşa ne sebeple olacak durumlardan kaçınmaktadır.
Daha çok uygun fiyat sebeplerle gerçekleşen harici göçler de yurdumuzda nüfus kaybına kapı aralamaktadır. Ülkemiz nüfusunun artışına paralel olarak uygun fiyat imkânlarımızın ve iş imkanlarının artırılmasıyla bu vaziyet önlenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir