YURDUMUZDA NÜFUSUN DAĞILIŞI

Atlaslarınızdaki Türkiye’de Nüfusun Dağılış haritalarına bakarak aşağıdaki verileri karşılaştırınız.
Nüfusumuz ülkemizin her mahaline eşit dağılmamıştır. Tek Takım yerler çok kalabalık, tek takım yerler tenhadır.
Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Hangi Etmenler Etkiliyor: Ekime, dikime, yerleşmeye ve erişime elverişli alanlar, nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. Bununla Birlikte madenciliğin, endüstrinin ve ticaretin geliştiği yerler ile kıyılarımızın tek takım kesimleri de nüfusun yüklü meydana geldiği alanlardır. Buna cevap yerleşmeye ve tarıma elverişli olmayan dağlarla kaplı alanlar, yurdumuzun seyrek nüfuslu yerleridir. Bundan yabancı , denizin ılıtıcı tesirinden uzakta olan ve yeteri kadar yağış alamayan yerler de yurdumuzun seyrek nüfuslu alanlarını oluşturur. Buralarda kış mevsimi uzunca ve kuvvetli geçmekte, buna ilişkili olarak üründe farklılık ve randıman azalmaktadır.
Bölgelerimizde Nüfusun Dağılışı: Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en pek meydana geldiği yerler, Marmara Bölgesi’ndedir. Bunun başlıca nedenleri; enbaşta endüstri – üzere, bölgenin erişim , ticaret ve hizmet sektörleri ile tarım imalatında kocaman gelişim göstermesidir.
Ege Bölgesi’nde sahil ovaları ve akarsular süresince içeriye gerçek uzanan çukur alanlarda da nüfus yoğundur. Buna cevap bölgenin iç kesimlerindeki dağlarla kaplı yerler seyrek nüfusludur.
Akdeniz Bölgesi’nde nüfusun yoğunlaştığı yerler, fazladan sahil kesimindeki ovalardır. Çukurova bunların en önemlisidir. Sahil kesiminden daha sonra bölgeyi baştan başa kaplayan Toros Dağları, iç kesimlerde nüfusun tenha meydana gelmesine yol açmıştır. Toroslar tarıma, yerleşmeye ve erişime elverişli değildir.
Karadeniz Bölgesi’nde nüfus dağılışı çok düzensizdir. Bölgenin sahil şeridi, bilhassa – kesimi, Türkiye’nin yüklü nüfuslu yerlerindendir. Bunun başlıca nedeni, tarıma elverişli toprakların sahil şeridinde yoğunlaşmış olmasıdır. Bununla Birlikte , her mevsim yeteri kadar yağış alması ve elverişli abuhavası de bu ovalardan bol ürün elde edilmesini sağlamıştır. Buna cevap sahil şeridinin anında gerisinde uzanan dağlarla kaplı kesimde nüfus seyrektir. Fakat bölgenin ortada kesiminin sahil gerisi yüklü nüfusludur. Nedeni Ise , buradaki dağlar pek fazla yüksek değildir. Yeşilırmak süresince uzanan randımanlı ovalar kapsamlı yer meblağ . Karadeniz Bölgesi’nin – kesiminde tarım kutlamalarının pek meydana geldiği iç ovalar ile endüstrinin geliştiği sahil kesimleri nüfus durumundan yüklü yerlerdir.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, karasallık ( uzunca soğuklar, az yağış, – vakaları vb) amacıyla seyrek nüfuslanmıştır. İç Anadolu’da, Konya Ovası, Tuz Gölü etrafı ile dağlarla kaplı alanlar, nüfusun en tenha meydana geldiği yerlerdir. Buna cevap , başkentimiz Ankara ve etrafı ile tek takım kocaman şehirlerin (Konya, Kayseri, Eskişehir vb.) etrafı iş imkanlarının elverişli olması nedeni ile yüklü nüfusludur. Güneydoğu Anadolu’da ise nüfus fazladan – ve dikime elverişli alanların yer aldığı Diyarbakır Havzası, Mardin Eşiği ve dağların eteklerinde toplanmıştır.
Doğu Anadolu nüfus yoğunluğu az olan bölgemizdir. Yurdumuzun en kapsamlı bölgesi olan – Anadolu’da nüfus, fazladan çukur ovalarda toplanmıştır. Bölgenin, fazla yüksek ve engebeli arazi ile kuvvetli karasal iklime – olması, bu neticesi meydana koyan en mühim etkenlerdir.
Kdz Ereğli’de Nüfus Yoğunluğu: Kdz Ereğli’de nüfus yoğundur. Bu hale sebep olan özel etkenler:
bir.Türkiye’nin kaya kömürü havzası içerisinde Ereğli mühim tek yer tutmaktadır. Kaya kömürü yapımı madencilik ve buna ilişkili sanayiyi geliştirmiştir.
2.Erdemir Fabrikası Türkiye’nin en kocaman demir – sert fabrikasıdır. Binlerce kişiye direk ve endirekt iş imkânı olanağı sağlar .
üç. Naturel liman ile sonradan yapılmış olan limanlar – ulaşımını tarihten beri kolaylaştırır.
dört.Düzce yöntemiyle Türkiye’nin her yanına karadan ulaşabilirsiniz…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir