yeni müfredat değerlendirmesi

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROĞRAMI

 DEĞERLENDİRME RAPORU

1.Taslak öğretim programı temel felsefesi, genel amaçları ve kazanımları incelendiğinde amaca uygun geliştirilebilir bir program olarak görülmüştür. Programın sarmal bir program olması7. Ve 8. Sınıf konularının birbirini tamamlayıcılığı açısından önemlidir.

Bu programda en önemli sıkıntı kazanımların 7. ve 8. Sınıflara sıkıştırılmış olmasıdır.

Dersin felsefesi, genel amaçları incelendiği zaman Teknoloji ve Tasarım dersi kesinlikle 5.6.7. ve 8. Sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

5.sınıflarda buluş hikâyeleri, mucitlerin hayatları ve buluş çabaları görseller ile anlatılmalıdır. İcat ve inovasyonun gerekliliği ve gelişmişlik üzerine etkisi 5.sınıfla birlikte öğrencilere öğretilmelidir. İki boyutlu basit tasarım çizimlerine 5. Sınıflarda başlanmalıdır. Aynı zamanda bilgisayar destekli tasarım hakkında ön bilgiler de bu seviyede verilmelidir.

  1. sınıflarda temel çizim teknikleri, malzeme bilgisi ve tasarımın öğeleri konuları verilmelidir.

Öğrenci tasarım yaparken malzeme bilgisi ve birleştirme çeşitlerini de bilmelidir.

 

  1. Programın esaslarına göre sınıf mevcudu 25’i geçen sınıflar iki ayrı gruba bölünebilmektedir. Bu sayının 20’nin üzerindeki sınıflar olarak düzenlenmesi hem öğrencilerin rahat bir çalışma ortamına sahip olması açısından hem de öğretmenlerin norm kadro sorunun çözümü açısından yerinde olabilir. Türkiye Eğitim Sistemi’nde yer alan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programında yer alan etkinlikler öğrenci merkezli çalışmalara uygun olarak tasarlanmıştır bununla beraber bir atölye uygulama dersi olmasından dolayı öğretmen çoğu zaman öğrenci ile birebir çalışma yapmak durumundadırlar ve 20nin üzerindeki bir sınıfta bu durum çok da mümkün görünmemektedir.
    Ayrıca Teknoloji ve Tasarım işlikleri kavramı atölye olarak kabul edilmeli Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin teknik öğretmen olduğu onaylanmalı ve hakları teslim edilmelidir.

Böylece atölyeler; gerekli malzeme ve araç gereç donanımı ile donatılmalıdır. Atölyeler tasarım ve üretim yapmaya yeterli hale getirilmelidir.

 

  1. Teknoloji ve tasarım dersine birçok farklı branştan öğretmen atanmaktadır. Yenilenen müfredatla birlikte kendi alanları dışında derse girmek durumunda kalan öğretmenler programı işlerken izlenecek yol konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bu durum için konu ile ilgili uzman eğitimcilerin hazırlayabileceği kılavuz bir kitabın bulunması yerinde olacaktır.
  2. 4. Birçok farklı branştan eğitimci derse girdiği için müfredat ile ilgili öğretmenler ciddi bir eğitim sürecinden geçmelidir. Unutulmamalıdır ki ancak bilgiyi tam özümseyen bir öğretmen öğrencilere doğru yol gösterici olabilir.
  3. Bütün teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin ortak kullanabileceği ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde ölçme ve değerlendirme nesnellikten uzaklaşarak öznel hataları barındırabilir. Bu da adaletsiz bir not sistemine yol açabilir.
  4. Öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları arasına teknoloji ve tasarım dersi de alınmalıdır. Eğer öğrenci bu dersten kurs almak istiyorsa alabilmelidir. Özellikle bu kurslar TUBİTAK 4006 projelerinin üretimi tasarımı ve geliştirilmesi noktasında verimli kullanılacaktır.

7.Proğram incelendiğinde öğrenme alanları, üniteler ve kazanım sayıları net olarak görülmektedir. Fakat ünitelerin işleniş saatleri hakkında bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Ünitelerin işleneceği ders saati belirlenmeli özellikle Tasarım Ve Teknolojik Çözüm öğrenme alanı altındaki ünitelere(Özgün Ürünümü Tasarlıyorum-Bunu Ben Yaptım) daha fazla süre ayrılmalıdır.

 

8.5.ve 6.sınıfları da kapsayan mutlaka bir ders kitabı basılmalıdır. Kitap; tasarım,inovasyon,icat, patent ve buluş hikâyelerini de kapsayan temel kavramları mutlaka anlatmalıdır.

Proje hazırlama metotları, proje özeti nasıl yazılır? Proje raporları nasıl yazılır? Gibi konulara kitaplarda sınıf seviyesine uygun olarak yer verilmelidir.

9.Proğramın bilgisayar destekli tasarım kısmı ile ilgili üniteleri zaman olarak ve içerik olarak genişletilmelidir.

Günümüzde tasarım artık masaüstü yayıncılık yazılımları ile yapılmaktadır.

Bu yazılımların basite indirgenmiş programları ile öğrencilere iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımlar yapabilecekleri beceriler mutlaka kazandırılmalıdır.

BT sınıfları bu amaçla kullanılabilecek bilgisayarlar ile donatılmalı, BT sınıfı olamayan okullarda en azından Teknoloji Ve Tasarım Atölyelerine bilgisayarlar konulmalıdır.

 

10.Teknoloji Ve Tasarım dersi okullarda TUBİTAK PROJELERİ ile uyumlu çalışabilecek veya okul proje çalışmalarını destekleyecek bir program içeriğine dönüştürülmelidir.

 Kaynak:egitimhane-Ömer akşahin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir