mufredat sosyal bilgiler e1502966584123
yeni müfredat değerlendirmesi

Matematik Yeni Öğretim Programı Öğretmen Görüş Raporu

ZÜLEYHA KARADAŞLI’NIN (Ortaöğretim Matematik öğretmeni)

YENİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI GÖRÜŞ RAPORUDUR.

 

 

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI

 

TESPİT

 

ÖNERİ

 

 

9.SINIF MATEMATİK

(6 SAAT)

 

Ø  Veri , sayma ve konusunun ilk konu olarak alınması ve kazanımlar arasından Olasılık konusu ile ilgili olanların II.dönem sonuna alınması eğitsel açıdan kolaydan zora ilkesine hizmet etmektedir.

 

Ø  Sayı grupları arasında mod medyan aritmetik ortalama gibi ilişkileri anlamak eğitsel açıdan hayatilik ilkesi uyarınca Kümeler konusundan daha önceliklidir.Bu açıdan Kümeler konusunun 2. sırada alınması daha olumlu olmuştur.

 

Ø  Fonksiyon konusu 2013 öğretim programında Üçgenler konusundan önce verilmekteydi.Bu durum somuttan soyuta eğitsel yararlılık ilkesiyle bir takım kopukluklar oluşturmaktaydı.Fonksiyon gibi Üçgenler konusundan daha fazla soyut kavramsal Cebirsel ifadeler içeren bir konunun Üçgenlerden sonraya alınması gayet olumlu bir adımdır.

 

Ø  Son iki ünite olan Fonksiyonlar ve Basit olayların olasılıkları konuları 9.sınıfın en soyut konular olarak belli bir olgunluk seviyesine erişmiş öğrenci için kavrama olarak daha yüksek ihtimal oluşturmaktadır.

 

Ø  Köklü ifade konusunun 12.temel düzey müfretatına alınması ve tekrar üslü sayı bilgisiyle birleşimi 9.sınıf öğrencisinin hazır bulunuşluluk düzeyine hitap etmesi açısından elzemdir.

 

.

 

 

 

 

 

Yanda tarafımca naçizane yapılmış tespitler siz değerli program geliştirme ekibinin kolaydan zora ,somuttan soyuta ve hayatiden daha uzağa doğru uzanması gereken eğitsel ilkelere daha yüksek oranda hizmet ettiğini göstermiştir.Bu olumlu değişikler için 9.sınıf öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***bu tespitlerin kaynağı 2013 Ortaöğretim Matematik programı syf.3 ve Taslak 2017 Ortaöğretim Matematik programı syf. 13 kıyaslama analizidir.

10.SINIF MATEMATİK

(6 SAAT)

 

Ø  Bölünebilme ilk konu olarak alınması eğitsel açıdan hayatilik ilkesine hizmet etmektedir.

 

Ø  9.sınıfın son 2 ünitesinden biri olan Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi kazanımını edinen öğrenciler için artık 10.sınıf 2.ünite olan İki fonksiyonun Bileşkesi ve Bir fonksiyonun tersi konusunu kavramak daha kolay olacaktır.

 

Ø  Esasında üssü doğal sayı olarak sınırlanmış özel bir fonksiyon türü olan polinomların ve temel polinomik işlemlerin varlığı iki ünitenin ardından öğrencinin fonksiyon bilgisini de pekiştirmiş olacaktır.

 

Ø  Trigonometri gibi bir çok kazanımın olduğu bir konuya 10.sınıfta 4 kazanımla temel trigonometrik oranlarla bir giriş yapmak ardından ilerleyen sınıflardan detaylandırmak çok olumlu bir yaklaşımdır ve genelden özele eğitsel ilkesine hizmet etmektedir.

 

Ø  Dörtgenler ve çokgenler konusunun ve Katı Cisim hesaplarının 2.döneme alınması 2.dönem Geometriye büyük bir yoğunlaşma sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanda tarafımca naçizane yapılmış tespitler siz değerli program geliştirme ekibinin kolaydan zora ,somuttan soyuta ve hayatiden daha uzağa doğru uzanması gereken eğitsel ilkelere daha yüksek oranda hizmet ettiğini göstermiştir.Bu olumlu değişikler için 10.sınıf öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***bu tespitlerin kaynağı 2013 Ortaöğretim Matematik programı syf.18 ve Taslak 2017 Ortaöğretim Matematik programı syf. 14 kıyaslama analizidir.

11.SINIF TEMEL MATEMATİK  

Ø  2013  oratöğretim müfredatında 11.sınıf temel düzey Matematikte 1.dereceden denklem ve eşitsizliklere yer verilmemişti.Bu konunun Cebirin temeli olan önemli bir konu olması sebebiyle 11.sınıf Temel Matematik müfredatında tekrar vurgulanması gayet olumludur.

 

 

 

 

 

***bu tespitlerin kaynağı 2013 Ortaöğretim Matematik programı syf.53 ve Taslak 2017 Ortaöğretim Matematik programı syf.17 kıyaslama analizidir.

12.SINIF TEMEL MATEMATİK  

Ø  Köklü ifade konusunun 12.temel düzey müfretatına alınması ve tekrar üslü sayı bilgisiyle birleşimi 12.sınıf öğrencisinin hazır bulunuşluluk düzeyine hitap etmesi açısından elzemdir.

 

Ø  Grafik ve tablo yorumu  dik üçgen ve katı cisim hesaplamalarına devam edilmesi Meslek lisesi öğrencilerinin YGS ye yönelik başarılarını arttırmak için olumu birer pekiştireçtir.

 

 

 

 

 

***bu tespitlerin kaynağı 2013 Ortaöğretim Matematik programı syf.57 ve Taslak 2017 Ortaöğretim Matematik programı syf.17 kıyaslama analizidir.

PROGRAMIN

UYGULAMA ESASLARI

 

Ø   Yaklaşık 2-3 aylık bir zaman dilimde 6 saatlik Matematik dersi Cebirsel düşünmeye ağırlık vermekte şekil -uzay zeka algısını temel alan Geometri dersinden uzaklaştırmaktadır.Öğrenci Geometrik şekli içerikli soruları ayrı bir ders gözlemlerime göre özellikle Meslek liseleri öğrencileri bunu zamanı gelince değinilecek ayrı bir durumsallık olarak düşünmektedir.

 

Ø  Ardından benzer yaklaşık 2 aylık zaman döngüsü Geometriye yoğunlaşırken Cebirsel durumlardan uzaklaşmak olarak kendini göstermektedir.YGS benzeri sınavlarda aynı anda bu tür sorularla karşılaşan meslek lisesi öğrencileri cebir ve geometride  dengeli bir başarı göstermekte zorlanmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuda 6 saatlik Matematik dersinin Cebir ve Geometri olarak sırasıyla 4&2 ve ya 3&3 ssat olarak ayrılmasının çözüm olabileceğini düşünüyorum.

 

Başarılı çalışmalarınızın devamını diler

ve

Gereğini arz ederim.

 

ZÜLEYHA KARADAŞLI

Eğitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ataturk ve basortusu

Yabancı Ünlülerin Atatürk ile İlgili Sözleri

ATATÜRK İÇİN SÖYLENELER Yabancı Ünlülerin Atatürk ile İlgili Sözleri “Istırap çeken dünyada barış ve esenliği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir