ogretmenler kurulu toplantisi 1
Öğretmenler kurulu

2016-2017 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

       TÜM OKUL ÖĞRETMENLERİMİZE

2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 08.02.2017 Çarşamba günü saat : 15:15’ de okulumuz Öğretmenler odasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya hazırlıklı olarak katılmanızı ve gereğini  rica ederim.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1. Açılış ve Yoklama

Madde 2.Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi.

Madde 3.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;

Madde 4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları ile ilgili genel   değerlendirme yapılması,
a1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı oranları ve görüşler.

 1. Devam-devamsızlık durumları
 2. Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve disiplin kurulu başkanının kurula bilgi vermesi -Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları Onur Belgesi alan öğrenci sayıları:
 3. Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi .Onur Kurulu başkanı tarafından kurula bilgi verilmesi.
 4. Yazılı ve performans değerlendirmeleri, projeler ile ilgili açıklamalar.(OÖKY 45,47,48,49,50.maddeler) Sorumluluk sınavları  (OÖKY madde)
 5. Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılan çalışmalar.
 6. Sosyal faaliyetlerin değerlendirilmesi
 7. Dönem başarıyı artırıcı önlemler.
 8. Okulumuzun tertip ve temizliğinde izlenecek ortak
 9. Laboratuvarların planlı ve daha verimli kullanılması.
ogretmenler kurulu toplantisi
Öğretmenler kurulu

Madde 5.İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi

a)Derslerin işleniş yöntemleri, öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri hususlarının görüşülmesi.

Madde 6.Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirler,

Madde 7.Boşalan Kurul ve Komisyonlara seçimlerin yapılması.

Madde 8.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel faaliyetler

Madde 9. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi

 1. Bayrak törenlerinin itina ile yapılması ( M.E.B Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:5)
 2. Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi
 3. Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler. Sene başı kurulda alınan kararın uygulanması (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde: 35)
 4. Kütüphanenin aktif olarak kullanılması
 5. Okulumuz TKY çalışmaları ve Okul Gelişim Yönetim Ekiplerinin çalışma ve planlamaları hakkında açıklamalar
 • Madde 10.2016-2017 Eğitim öğretim yılı (Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1.Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi) Dönem yapılması planlanan Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
 • Madde 11. Eğitsel Kulüpler tarafından 2016-2017 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan, 2.Dönem yapılması planlanan faaliyetler ve toplum hizmeti çalışmaları ile sosyal etkinlikler kapsamında
 • Madde 12. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile yarışmalara katılım durumu,
 • Madde 13.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve ikinci dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi,(Veli tanımı: OÖKY 34)
 • Madde 14.Şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi. (OÖKY Madde 110),
 • Madde 15. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler (Öğrenci ve Öğretmen).
 • Öğretmen okul nöbetleri ( OÖKY Madde 91) – Öğrenci okul nöbetleri (OÖKY madde 33)
 • Madde 16. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi
 • Personel Kılık kıyafet durumu -Öğrenci Kılık-kıyafet durumu
 • Madde 17. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi (OÖKY Madde 111) 13-17 Şubat 2017
 • Zümre Başkanlar Kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi (O.K.Y.Madde 112),(17 Şubat 2017)
 • Madde 19. Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri. Telafi programı (OÖKY madde 61)
 • Madde 20. Sömestri tatilinde gelen resmi yazılar.
 • Madde 21. Dilek ve Temenniler
 • Madde 22. Kapanış.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir