SÜREKLİ GÜNCELLENEN MÜFREDATI TAKİP EDİN

SÜREKLİ GÜNCELLENEN MÜFREDATI TAKİP EDİN

                Kısaca adına LYS olan Lisans Yerleştirme Sınavı ÖSYM tarafından 2010 yılından beri uygulanan test türü bir sınavdır. Bu sınav her yıl haziran ayında yapılmaktadır. Lys sınavına girmeden önce çalışmanız gereken lys sınavı dersleri ve konuları hakkında müfredatı takip edip gerekli bilgileri edinmelisiniz.                                                                                                                                                                                   Lys sınavına girmeden çalışmanız gereken dersler ve konuları Edebiyat dersi konuları 1-Türk edebiyatı tarihi (I)(İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi Türk edebiyatı-halk edebiyatı-divan edebiyatı-Tanzimat öncesi karma), 2-Nazım-nesir bilgileri, 3-Söz sanatları, 4-Batı edebiyatı (sanat akımları-batı edebiyatı) 5-Türk edebiyatı(II)( Tanzimat edebiyatı-servet-i fünun edebiyatı-Tanzimat-servet-i fünun-fecr-i ati edebiyatı, 6-Türk edebiyatı tarihi(III)(Milli edebiyat-cumhuriyet dönemi edebiyatı-Tanzimat sonrası karma) Tarih dersi konuları 1-Osmanlı tarihi (beylikten devlete-dünya gücü; Osmanlı devleti-Arayış yılları(XVII: yüzyıl)-diplomasi ve değişim(XVIII. yüzyıl)-en uzun yüzyıl), 2-Genel Türk tarihi (ilk Türk devletler-Türk İslam devletleri-Türkiye(Anadolu)tarihi ), 3-Çağdaş Türk ve dünya tarihi (küreselleşen dünya-yumuşama dönemi ve sonrası-soğuk savaş dönemi-II. dünya savaşı-XX. Yüzyıl başlarında dünya)  Sosyoloji ders konuları 1-Sosyal yapı ve ilişkileri, 2-Kültür ve toplumsal kurumlar, 3-Sosyolojinin alanı, 4- Sosyal değişme ve gelişme. Lys sınavı dersleri Mantık ders konuları 1-Sembolik mantık, 2-Mantığın uygulamaları, 3- Klasik mantıktır. Coğrafya ders konuları 1- Beşeri sistemler, 2-Doğal sistemler,  3- Çevre ve toplum, 4- Ekonomik faaliyetler, 5-Mekânsal bir sentez; Türkiye, 6- Küresel ortam; bölgeler ülkeler. Psikoloji ders konuları 1-Zekâ ve kişilik, 2-Öğrenme, 3-psikolojinin alanı, 4-Organizma ve çevresi, 5-Bireyin davranışında sosyal etkiler, 6-Ruh sağlığıdır. Matematik ders konuları 1-Trigonometri, 2-Polinomlar-özdeşlikler, 3-Permütasyon-kombinasyon-binom –olasılık, 4- ikinci dereceden denklemler-eşitsizlikler ve parabol, 5- Karmaşık sayılar, 6-Toplam ve çarpım sembolleri-diziler, 7-Logaritma, 8-Fonksiyonlar, 9-Matris ve determinant, 10-Fonksiyonlarda limit ve süreklilik, 11-Türev, 12-İntegraldır. Geometri ders konuları 1-Çemberler, 2-Benzerlik, 2-Üçgenler, 4-Çokgenler ve dörtgenler, 5-Analitik geometridir. Fizik ders konuları 1-İtme ve momentum, 2-Kuvvet ve denge, 3-Dairesel hareket-basit harmonik hareket-genel çekim, 4-Moment-denge-kütle merkezi,  5-Atışlar, 6-Doğrusal hareket, 7-İş-güç-enerji, 8-Dinamik, 9-Işığın kırılması.  10-Elektrostatik, 11-Küresel aynalar, 12-Elektrik akımı, 13-İndiksiyon akımı-alternatif akım, 14-Işık bilgisi, 15-Elektrik akımının magnetik etkisi, 16-0 yüklü parçaların hareketleri, 17-Mercekler, 18-Atom teorisi, 19-Dalgalar, 20-Işık teorileridir. Kimya ders konuları 1-Çözünürlük dengeleri, 2-Kimyasal hesaplamalar, 3-Kimyasal tepkimelerde denge, 4-Gazlar, 5-Kimyasal tepkimelerde hız, 6-Çözeltiler, 7-Kimyasal tepkimelerde enerji, 8-Çekirdek kimyası, 9-Fonksiyonlu organik bileşikler, 10-Hidrokarbonlar, 11-Kimyasal bağlar, 12-0 indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri, 13-Sulu çözeltilerde asit ve baz dengeleridir. Biyoloji ders konuları 1-Kalıtım, 2-Üreme ve gelişme, 3-Fotosentez ve kemosentez, 4-Hücre bölünmeleri, 5- Hücre solunumları, 6- Nükleik asitler ve protein sentezi.  7- Dokular, 8-Sindirim sistemleri, 9-Taşıma ve dolaşım sistemleri, 10-0 solunum sistemleri, 11-Boşaltım sistemleri, 12-Destek ve hareket sistemleri, 13-Denetleyici ve düzenleyici sistemler. 14-Yaşamın başlangıcı ve evrim ile ilgili görüşmeler, 15-Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği, canlılarda davranıştır.                                                   Lys sınavı dersleri ve konuları bu şekilde olup her yıl güncellenen müfredatı takip ederek daha net ve detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir