Anasayfa / Sınavlara Hazırlık / Sosyal Bilgiler Ortaokul 1.sınıf 2.dönem 1.yazılı

Sosyal Bilgiler Ortaokul 1.sınıf 2.dönem 1.yazılı

Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1-)Cumhuriyet döneminde eğitim kurumları aşağıdaki kanunlardan hangisi ile birleştirilmiştir?(5P)

A)     Medeni Kanun    B) Borçlar Kanunu   C) Tevhid- i Tedrisat Kanunu   D) Kabotaj Kanunu

2-) ‘ Yer kabuğu üzerinde bulunan kabarık ve çukur şekillere genel olarak yeryüzü şekli denir.’

     Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir yeryüzü şekli değildir? (5P)

A)     Dağ         B)  Baraj gölleri      C) Plato     D)    Vadi

3-) Marmara Bölgesi’nde değişik iklimlerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler? (5P)

A)     Ürün çeşidinin artmasını

B)      Enerji tüketiminin artmasını

C)      Endüstri ve ticaretin gelişmesini

D)     Dış göçlerle nüfusun artmasını

4-)Buğday tarımının önemli olduğu bir yerde aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin kurulmasına öncelik verilmelidir ? (5P)

A)Yağ sanayi       B) Kağıt sanayi    C) Un sanayi     D) Yem sanayi

5-) Başarılı bir girişimcinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez? (5P)

A)     Kendine olan güveni yüksektir.                  B)  Hayal kurma gücü düşüktür.

C)    Yenilikleri deneme cesaretine sahiptir.       D) Kararlı ve çalışkandır.

6-) Türkiye petrol üretiminin tamamına yakınının çıkarıldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? (5P)

     A)Marmara Bölgesi                                                B) İç Anadolu Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi                              D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

7-) Aşağıdakilerden hangisi ilgili bölgenin  önemli bir ekonomik faaliyetidir ? (5P)

A) İç  Anadolu Bölgesi – Balıkçılık          B) İç Anadolu Bölgesi – Ormancılık

C) Karadeniz Bölgesi –Hayvancılık         D) Akdeniz Bölgesi – Turizm

8-)Tarihte uçağı ilk kez kim uçurmuştur? (5P)

      A) Hazerfen Ahmet Çelebi              B) Wright Kardeşler

C) Lumiere Kardeşler                       D) Johannes Gutenberg

9-)Üzüm ve incir hangi bölgemizde daha fazla üretilir? (5P)

A) Ege  Bölgesi       B) Karadeniz  Bölgesi   C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   D) Marmara Bölgesi

10-)Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerindendir?(5P)

A) Sadece kendileri için çalışmaları                 B) Sabırsız olmaları

C) Araştırmayı sevmemeleri                             D) Çalışmaları olmaları

Aşağıdaki verilen her kavramı bir kez kullanarak cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(2’şer P)

                           Ov

a          kahverengi           maki            laiklik         Pastör  

11-) Haritalarda yüksek alanlar ………………………ile gösterilir.

12-)Çevresine göre alçakta olan akarsular tarafından yarılmamış verimli düzlüklere ……………… denir.

13-)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi …………………………tir.

14-)Akdeniz ikliminin bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüne …………………… denir.

15-)Şarbon ve kuduz aşısı………………………….. tarafından bulunmuştur  .

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne  D ,yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.(2’şer p)

16-)…….    Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

17-)…….    Karadeniz Bölgesi’nde en sık görülen doğal afet heyelandır.

18-)…….    Pamuk en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir.

19-)…….    Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması bir yerdeki nüfus yoğunluğunu azaltır.

20-)…….    Batı Karadeniz Bölgesi zengin taş kömürü yataklarına sahiptir.

21-)…….   Telefonu icat eden kişi  Alexander  Graham  Bell’dir.

22-)…….   İcat yapan kişiye mucit denir.

23-)…….   Matbaayı  Türkler icat etti.

Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.(10P)

24-)   a-        Kıl keçisi                                                                       …..  Doğu Anadolu Bölgesi

b-        Bir malın başka bir ülkeye satılması                      ……    sismograf

c-        Ahşap evler                                                                 ……   Akdeniz Bölgesi

d-       Büyükbaş hayvancılık                                                 ……  İhracat

e-       Depremi ölçmeye yarayan alet                                ……  Sümerler

f-        Çivi yazısı                                                                      ……  Karadeniz Bölgesi

g-        Üretiminin gerçekleşmesi için gereklidir.              …….  Radyo

h-       Wright  Kardeşler                                                        ……  İş gücü

ı-        Marconi                                                                        …….  Uçak

i-        Mısırlılar                                                                      …….  Takvim

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

25-) Türkiye’de kaç iklim tipi görülmektedir? Adlarını yazınız. (5P)

 

 

 

 

26-) Teknolojinin olumsuz etkilerinden beş (5) tanesini yazınız(5P)

         1-

         2-

         3-

         4-

         5-

27-)Bilim insanlarına ait ortak özelliklerden beş tanesini yazınız.(5p)

        1-             

        2-

        3-    

        4- 

        5-

                                                                                                                                 Başarılar dilerim….

                                                                                                                                             Nesrin RÜSTEMOĞLU

                                                                                                                                                        Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kaynak:egitimhane

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

MEB 2024 Bursluluk Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı

  Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (5. Sınıf)  A soru kitapçığı ve cevap anahtarı ...