YGS İÇİN MÜFREDATI TAKİP EDİN

YGS İÇİN MÜFREDATI TAKİP EDİN

                ygsKısa adı YGS olan Yükseköğretim Geçiş Sınavına girecek adayların çalışacağı derslerin konuları hakkında bilgi almaları ve müfredatı takip etmeleri gerekmektedir. Sınava girecek adayların ders konularına dikkat etmeleri ve YGS sınavı dersleri konusunda iyi bilgi alarak girecekleri senenin müfredatına göre güncellenmiş olmasına dikkat etmemeliler.

Biyoloji dersinin içeriğinde olan konuları 1-Biyoloji bilimi-bilimsel çalışma, 2-Bitkiler, 3-Canlıların temel bileşenleri, 4-Hücrenin yapısı.  5-Enzimler, 6-Nükleik asitler, 7-Protein sentezi, 8- Hücre zarında madde alışverişleri, 9-Canlıların sınıflandırılması, 10- Hayatımızdaki kimya, 11-Solunum-fotosentez, 12-Mitoz-mayoz hücre bölünmeleri, 13-Duyu organları.  14- Canlıların ortak özellikleri, 15-Vücudumuzdaki sistemler, 16-Kalıtım-evrimdir. Kimya dersinin içeriği 1-Kimyanın temel kanunları, 2- Karışımlar, 3-Kimyasal değişimler, 4-Bileşikler, 5-Ekoloji, 6-Madde ve özellikleri, 7-Atomun yapısı, 8-Periyodik cetvel, 9-Kimyanın gelişimidir. YGS sınavı dersleri fizik konuları 1-Basit makineler, 2-Vektör-kuvvet-denge, 3- Fiziğin doğası, 4-İş-enerji, 5-Doğrusal hareket, 6- Ağırlık merkezi, maddenin özellikleri( kütle-hacim-özkütle).  7-Isı-sıcaklık, 8-Basınç, 9-Sıvıların kaldırma kuvveti, 10-Katı ve sıvılarda genleşme, 11 Basınç, sıvıların kaldırma kuvveti -, 12-Elektrostatik, 13-Elektrik akımı, 14-Ses-uzay, 15-Işık bilgisi, 16-Mercekler-aynalar, 17-Manyetizma’dır.  Geometri konuları ise 1-Üçgende açı, 2- Temel kavramlar-doğruda açı , 3-Özel üçgenler( dik üçgen-eşkenar üçgen-ikizkenar üçgen), 4- Üçgende alan, 5-Üçgende benzerlik, 6- Açıortay-kenarortay, 7- Üçgende açı-kenar bağlantıları, 8- çokgenler, 9- Çember-daire, 10- Katı cisimler, 11-Doğrunun analitiği, 12-Noktanın analitiği, 13-Simetri-döndürmedir. Matematik konuları ise 1-Sayılar, 2-Basamak kavramı, 3-Taban aritmetiği, 4-Bölme-bölünebilme, 5-Obeb-okek, 6-Rasyonel sayılar, 7- Sıralama-basit eşitsizlikler, 8-Mutlak değer, 9-Üslü ifadeler, 10-Köklü ifadeler, 11-Oran-orantı, 12-Denklem çözme, 13-Problemler, 14-Mantık, 15-Kümeler, 16-Bağıntı-fonksiyon, 17-İşlem-modüler aritmetik , 18-Permütasyon-kombinasyon-olasılık dır. Felsefe ders konuları ise 1-Din felsefesi, 2-Felsefeye giriş, 3-Estetik, 4-Bilgi felsefesi, 5-Siyaset felsefesi, 7-Varlık felsefesi, 8-Ahlak felsefesidir.  Coğrafya dersinin konuları 1-İklim bilgisi, 2-Dünyanın hareketleri, 3-Ekonomik faaliyet türleri, 4-Dünyanın şekli ve coğrafi konumu, 5-Beşeri coğrafya, 6-Harita bilgisi, 7-İç ve dış kuvvetlerdir. Tarih dersinin konuları 1-Türkiye-Anadolu tarihi, 2-Tarih bilimi ve uygarlığın doğuşu, 3-Türk İslam devletleri, 4-İlk uygarlıklar, 5-İlk Türk devletleri, 6-İslam tarihi ve uygarlığı, 7-Beylikten devlete1300-1453, 8-Mondros ateşkes antlaşması ve sonrasındaki gelişmeler.  9-Dünya gücü Osmanlı devleti 1453-1600, 10-En uzun yıllar 1800-1922, 11-Arayış yılları XVII. yüzyıl, 12-Diplomasi ve değişim XVIII. Yüzyıl. 13-Erzurum ve Sivas kongreleri, 14-Mustafa Kemal’in çalışmaları ve Amasya genelgesi, 15-Misak-ı milli ve İstanbul’un işgali, 16-Amasya görüşmesi son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması.  17- Cumhuriyetin ilanı halifeliğin kaldırılması, 18-I. Dönem TBMM TBMM’ye karşı ayaklanmalar, Sevr antlaşması, 19-Lozan antlaşması, 20-Kurtuluş savaşı muharebeleri, 21-Atatürk dönemi Türk dış politikası. 22-Çok partili siyasal sisteme geçiş denemeleri, 23-Atatürkçü düşünce sistemi ve ilkeler, Atatürk devrimleridir. Türkçe ders konuları 1-Sözcükte anlam, 2-Dil kültür, 3-Yazım kuralları, 4-Dillerin sınıflandırılması, 5-İletişim, 6- Noktalama işaretleri, 7- Cümlede anlam, 8-Ses bilgisi, 9-Paragraf, 10-Cümle çeşitleri.  11-Sözcük türleri(isim-fiil-zarf-zamir-edat-bağlaç-ünlem), 12-Fiil çatısı, 13-Sözcüğün yapısı, 14-Cümlenin öğeleri, 15-Anlatım bozukluklarıdır. Ayrıca Din kültürü ve ahlak dersleri işlenmektedir.

YGS sınav dersleri konuları geniş kapsamlı olarak bu konulardan oluşmaktadır yinede sınava girmeden önce müfredatların değişip değişmediği konusunda takip edilmeli ve bilgi alınmalıdır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir