Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

ortadoguSEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :

–     İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün­dükleri esasları İtalya’nın San-Remo ken­tinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için  “Osmanlı Saltanat Şurası’nda” incelendi ve onaylandı.

 Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Maddeleri: 1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola­rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti  azınlık­ların haklarını   gözetmezse   İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.

  1. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık   bulundurulacak   ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak.
  2. Doğu Anadolu’da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
  3. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö­lümü ile Midye – Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar’a verilecek.
  4. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.

6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir­leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar’a veri­lecek.

  1. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.

8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Elli

bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu­nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.

  1. Azınlıklara geniş haklar   verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.
  2. 10. Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yarar­lanacak

Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Önemi:

– Türk Milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.

 

–  TBMM bu antlaşmayı tanımadı., Antlaşmayı  kendisi  değil,  İstanbul Hükümeti imzalamıştı.  Mustafa Kemal Türk mil­letini yok sayan, Türk vatanının parçalan­masını öngören bu antlaşma kabul et­medi.

–  İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini ka­bul edildi.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.