Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

ortadoguSEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) :

–     İtilâf Devletleri, l. Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı Devletine kabul ettirmeyi düşün­dükleri esasları İtalya’nın San-Remo ken­tinde belirlemişlerdi. Bu esaslar meclis kapatıldığı için  “Osmanlı Saltanat Şurası’nda” incelendi ve onaylandı.

 Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Maddeleri: 1. İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti ola­rak kalacak, fakat Osmanlı Devleti  azınlık­ların haklarını   gözetmezse   İstanbul, Türklerin elinden alınacaktı.

  1. Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık   bulundurulacak   ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak.
  2. Doğu Anadolu’da Kürdistan ve Ermenistan devletleri kurulacak.
  3. İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bö­lümü ile Midye – Büyük çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılar’a verilecek.
  4. Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara veri­lecek.

6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını bir­leştiren bölgeler ile Suriye Fransızlar’a veri­lecek.

  1. Arabistan ve Irak, İngilizlere verilecek.

8.Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Elli

bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordu­nun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.

  1. Azınlıklara geniş haklar   verilecek. Müslüman milletlerden de azınlık ihdas edilecek.
  2. 10. Kapütilâsyonlardan da bütün devletler yarar­lanacak

Sevr antlaşmasının Türk Milleti için önemi nedir

Önemi:

– Türk Milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını öngören bir antlaşmadır.

 

–  TBMM bu antlaşmayı tanımadı., Antlaşmayı  kendisi  değil,  İstanbul Hükümeti imzalamıştı.  Mustafa Kemal Türk mil­letini yok sayan, Türk vatanının parçalan­masını öngören bu antlaşma kabul et­medi.

–  İmzalayan ve onaylayanlar vatan haini ka­bul edildi.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir