PARİS BARIŞ KONFERANSI(18 OCAK 1919)

I.Dünya savaşının askeri safhası ateşkes antlaşmalarıyla sona erdikten sonra galip devletler imzalanacak olan barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve kendi aralarındaki problemleri çözümlemek amacıyla 18 Ocak 1919’da Paris’te bir araya geldiler.

Konferansa sadece ittifak devletlerine savaş açmış olan 32 devlet katılmıştı.Fakat her birinin kendi çıkarını gözetmesi nedeniyle önemli sorunlar yaşandıysa da bazı önemli kararlar da alındı.

Görüşmelere katılan devletlerin üye olmalarıyla oluşturulan “Milletler Cemiyeti” kuruldu.Bu cemiyet bütün dünya devletlerinin haklarını eşit olarak korumayı amaçlamış olmasına rağmen sadece itilaf devletleri tarafından kurulmuş olması daha başlangıcından itibaren taraflı davranmasına neden olmuştur.

İtilaf devletleri konferansta savaştan galip ayrılmalarının verdikleri rahatlıkla Wilson İlkelerini göz ardı ederek yenilen devletlere imzalatmak amacıyla çok ağır şartlar taşıyan antlaşma taslakları hazırladılar.ABD ise bu konferanstan sonra Avrupa ile olan ilişkilerini en alt düzeye indirdi.

Konferansa katılan Ermeni temsilcileri Doğu Anadolu’ da bağımsız Ermenistan kurulması fikrini ilk kez bir uluslar arası konferansta dile getirdiler.Bu istekleri İtilaf Devletleri tarafından destek gördü.

İngiltere ve Fransa daha önce İtalya’ya vermeyi tasarladıkları İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından işgal edilmesini kabul ettiler.Bu kararın alınmasında “Yunanistan’ın İzmir çevresindeki Rumların Müslüman-Türkler tarafından öldürüldüğü” şeklinde propagandası etkili oldu.Fakat asıl neden Boğazlara çok yakın olan bu bölgede İtalya’nın İngiliz çıkarlarını tehdit edebilecek bir güç olmasından çekinilmesiydi.Bu nedenle İtalya ile itilaf devletleri arasında Paris konferansı sırasında ilk görüş ayrılıkları ortaya çıkmış oldu.

Savaş sırasında imzalanmış olan gizli antlaşmaların uygulanması karara bağlandı.İngiltere ve Fransa Wilson İlkelerine tamamen ters düşmemek için “savaş tazminatı” yerine “savaş onarımı” “sömürgeciliğin” yerine ise “manda-himaye sistemini “ gündeme getirerek uygulanmasını sağladılar.

Bu konferansta Almanya,Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile imzalanacak olan barış antlaşmalarının taslakları hazırlanmasına rağmen Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşmanın esaslarının daha sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.Daha önce Rusya’ya verilmesi planlanan bölgelerin Rusya’nın savaştan çekilmesi nedeniyle yeniden paylaşımı gerekiyordu.

I.Dünya savaşına müdahale ederek savaşın gidişatının büyük ölçüde değişmesine neden olan ABD savaştan sonra Avrupa’daki olaylara aktif olarak katılmama politikası izlemeye başladı.”Monroe Doktrini” olarak adlandırılan bu politika İngiltere ve Fransa’nın II.Dünya savaşına kadar

One thought on “Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir