Osmanlı Devletini Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa
Osmanlı Devleti'ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

OSMANLICILIK

Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön-Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi.

Bir grup Jön Türk lideri, (soldan sağa: Ahmet Rıza Bey, Nazım Efendi, M. Ali Paşa, Sezayi Bey, Ahmet Saib Bey)

Osmanlıcılık fikrinin etkisi ile Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi kabul edilerek Meşrutiyet yönetimine geçildi. Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

osmanlı devletini kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları
osmanlı devletini kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları

İSLAMCILIK

Kimi Osmanlı aydınları ise Müslüman milletler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalıştılar.

İslamcılık adı verilen bu düşünce ile Müslüman milletleri Osmanlı Halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu. Mehmet Akif ve Padişah II. Abdülhamit tarafından da desteklenen İslamcılık düşüncesi I. Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti’ne isyan etmesi sonucu geçerliğini kaybetti. Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

Osmanlı Devleti'ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa
Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikirler

BATICILIK

Avrupa’da bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bazı Osmanlı aydınlarının yönünü Batı’ya dönmesine neden oldu. Bu aydınlar devletin kurtuluşunu Batılılaşma fikrinde aradılar. Batıcılık adı verilen bu fikrin savunucuları, Avrupa’daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu düşünce Atatürk Dönemi’nde inkılaplar yapılırken de etkili oldu. Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

Osmanlı Devletini Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa
Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

TÜRKÇÜLÜK

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikri, bir yan- dan azınlık isyanlarına diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğması- na zemin hazırladı. Bu fikri savunan aydınlar, Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı.

Mehmet Emin (Yurdakul), Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir, azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri, Millî Mücadele’nin. kazanılmasında da etkili oldu. Osmanlı Devleti’ni Kurtarmak için Ortaya Atılan Fikir Akımları Kısa

Kaynak: Mehmet ÖZDURAK

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.