Meb

Tanzimat Fermanının İçeriğine Neler Vardı

Tanzimat Fermanının İçeriğine Neler Vardı

1- Osmanlı ülkesinde ırk , din, mezhep ayrımı olmaksızın herkesin can, mal ve ırk güvenliği sağlanacaktır.

2- herkes mülkiyet hakkına sahip olacak ve bu hak kişi yararına devlet tarafından korunacaktır.

3-Vergiler adaletli ve belirli ölçüler dahilinde alınacak ve vergi yükümlülüğü eşit olacaktır.

4-Devlet gelirleri belirli bir bütçe ile sınırlandırılacaktır.

5- Askerlik görevi için belirli bir süre konulacaktır ve o yerin nüfusuna göre asker alınacaktır.

6-Suçlular hakkında kovuşturma yapılacak ve bunlar açık mahkemelerde yargılanacaktır.

7-Kimse hakkında mahkeme kararı olmadan idam cezası uygulanmayacaktır.

8-Hüküm almış suçluların mirasçıları miras hakkından yoksun bırakılmayacaktır.

9-Devlet memurlarına maaş bağlanacaktır.

10-Rüşvet ve kayırma cezalandırılacaktır.

11-Başta padişah olmak üzere bu ilkelere bağlı kalacaklarını belirtmek için tüm devlet ileri gelenleri ve ulema yemin edecektir.

www.sosyalbilgiler.org

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir