mufredat sosyal bilgiler e1502966584123
yeni müfredat değerlendirmesi

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM POGRAMI TASLAĞI DEĞERLENDİRME RAPORU

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM POGRAMI TASLAĞI

DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Karacabey İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Dersi zümresi olarak, yeni açıklanan Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı Taslağı incelenmiş ve aşağıda belirtilen görüş ve önerilere karar verilmiştir.

 

  1. PROGRAMIN OLUMLU YANLARI
Sınıf Ünite Kazanım Olumlu Yanı
Program geneli 1. İşlenen konularla ilgili Türk âlimlerine yer verilmesi ve bundan bahsedilmesi, öğrencilerin millî değerlerimizi öğrenmesi ve kendilerine güven duymaları açısından olumlu görülmüştür.

2.  9 ve 10.sınıflarda genel olarak konuların sadeleştirilmesi.

3.  Konuların güncel yaşamla daha çok ilişkilendirilmesi.

9 Madde ve Özelikleri 9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar Kütle birimlerinin dönüşümlerinde ayrıntıya girilmemesi
9.2.4.1. Plazmaların genel özelliklerini açıklar Sıcak-soğuk plazma sınıflandırmasına girilmemesi
Isı ve Sıcaklık 9.5.1.1. Isı ve sıcaklık kavramlarını örneklerle açıklar Birimler arası dönüşümlerde sadece ⁰C, ⁰F ve ⁰K birimlerinin alınması
9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar. Finans bilincinin geliştirilmesi için yapılacak tasarımlarda bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği
10 Elektrik Akımı ve Manyetizma 10.1.1. Elektrik akımı potansiyel fark ve direnç Ohm yasasının ön plana çıkarılması ve iletkenin direncini etkileyen diğer etmenlerle ilgili matematiksel işlemlere girilmemesi
10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenler Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerinin açıklanması
10.1.4.2. Dünya’nın oluşturduğu manyetik alanın sebeplerini ve sonuçlarını açıklar. Öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları durumlardan örnekler verilmesi
Dalgalar 10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. Dairesel su dalgalarının parabolik engelden yansımasının dikkate alınmaması
10.3.3.3. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. Dairesel su dalgalarının kırılmasına girilmemesi
Optik 10.4.4.1 Düz aynada görüntü oluşumunu açıklar Kesişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmemesi
104.5.2.Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özeliklerini açıklar. Küresel aynalarda görüntünün özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmemesi
10.4.9.2 Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. Merceklerde görüntü olumuna dair çizimlerin yaptırılmaması

 

  1. PROGRAMIN OLUMSUZ YANLARI
  2. Sınıflarda konu yoğunluğu çok fazla olup hareketle ilgili bütün konuların ve matematiksel işlemlerin bu sınıfta toplanması.
  3. Sınıflarda konu sayısının fazla olması.

 

  1. ÖNERİLER
  2. Sınıflarda konu yoğunluğunun fazla olması nedeniyle ders saatinin arttırılması.
  3. Sınıflarda konu sayısının azaltılması, ders saatinin arttırılması ve Üniversite sınavlarına yönelik çalışmalara zaman ayrılması.

 

 

egitimhane

Nurcan KÖSEOĞLU

Fizik Öğretmeni

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

MILLI EGITIM TEMEL KANUNU 1739 KISA OZETI

657 Devlet Memurları Kanunu Konu Özeti

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olanlar; 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 2) İl Özel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir