İngilizce 2-8.Sınıf Yeni Müfredat Değerlendirme Raporu

………………. İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ

…………………… DERSİ ZÜMRESİ TASLAK PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU

(Formun sonunda bulunan açıklamalar bölümünü mutlaka okuyunuz.)

 

 

SIRA NO

 

 

PROGRAMIN

YAPISI

 

DEĞİŞİKLİK TÜRÜ

(Değiştirme, Çıkarma, Ekleme, Diğer) seçeneklerinden uygun olanı seçiniz.

 

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

1  

Kazanımlarla İlgili Görüş ve Öneriler

Değiştirme Kazanım sayısı azaltılmalı, kazanımların pratikte kullanımı ile ilgili daha fazla zaman ayırabilecek şekilde ya  ünite sayısı azaltılarak aynı kazanımdan etkinlik sayıları artırılmalıdır ya da aynı kazanım birden fazla ünitede verilerek öğrencilere daha fazla uygulama, kullanma imkanı verilmeli, bolca 4 temel beceri olan listening, reading,writing,speaking aktivitelerinin olduğu kitaplar hazırlatılmalı.
2  

Programın Felsefesine Yönelik Görüş ve Öneriler

Diğer Öğretim programında tablo yaparak hangi beceri kaç saat verilecek gibi bir yaklaşım gerçekçilikten tamamen uzaktır.

Ülkenin sosyo-ekonomik, demografik yapısını göz ardı ederek 8. Sınıfın sonuna gelmiş her öğrencinin A2 seviyesine ulaşabileceğini öngörmekle defakto durum arasındaki farkı TEOG sınav ortalamaları somut göstermektedir.

3  

Programın Genel Amaçlarına Yönelik Görüş ve Öneriler

Değiştirme Nihai amaç iletişim olmalı. Dinlediğini anlayan ve derdini doğru şekilde anlatabilen öğrenci. Bunun için de  İngilizce dersi puanla, notla değerlendirilen, zorunlu bir ders olmaktan çıkartılmalı.

 

4  

Programın Uygulanma Esaslarına İlişkin Görüş ve Öneriler

Ekleme – Her kitabın mutlaka içinde oyunlar, aktiviteler, uygulama örnekleri olan interaktif uygulama programı olmalı. (2012 yılında 2. Sınıflardaki TED yayınları kitabında olduğu gibi)

– oyun, şarkı, drama gibi etkinliklerin rahatlıkla uygulanabilmesi için standart sınıf düzeninden farklılaştırılmış, öğrenci sayısının optimum seviyeye çekildiği fiziki ortamlar yaratılması için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Uygulamaların hedefine ulaşması için sınıflar daha küçük gruplar haline getirilmeli.

5  

Programın Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüş ve Öneriler

Ekleme Listening ve speaking becerilerinin de ölçme ve değerlendirmeye katılması sağlanmalı, kazanımlar sadece yazılı sınavlarla ölçülmemeli.
6  

Programın Öğrenci Seviyesine Uygunluğu ile İlgili Görüş ve Öneriler

Değiştirme 5. sınıflarda “My Daily Routine” ünitesi ile 6. Sınıflarda “Occupations ünitelerinde programın hedeflerinin öğrencilerin hazırbulunuşluluk seviyesinin üstünde olmasından dolayı öğrencilerin İngilizce dersine karşı negatif tutum takınmalarına sebep olmaktadır. Bu ünitelerdeki geniş zaman ve geçmiş zaman yapıları vurgu yapılmadan, sadece anlam düzeyinde  verilmeli.

 

7  

Programın Kazanım Sayısının Yeterliliği ile İlgili Görüş ve Öneriler

Çıkarma Kazanım sayısı azaltılmalı; bununla birlikte kitaplardaki etkinlik çeşitliliği ve sayısı artırılmalı. Aynı kazanım birden fazla ünitede verilerek etkinlik çeşitliliği sağlanmalı.
8  

Diğer

 

Uygulama Dil öğretimi kanaatimizce standart sınıf -sıra düzeninde 30 kişilik sınıflarda yapılabilecek bir öğretim değildir. Teknoloji ve Tasarım dersi örneğinde olduğu gibi sınıflar bölünerek ve dönüşümlü olarak listening, reading, writing, speaking grupları oluşturularak ve rahat oturma düzeninin ve görsel materyalleri sergilenebileceği, öğrencinin kendini özel hissedebileceği dersliklerde yapılmadır. Bunun için gerekli yasal ve fiziki şartlar sağlanmalıdır

İlkokul düzeyinde İngilizce öğretmeni normunun özellikle şehir merkezleri dışında kırsal bölgelerde önemsenmediğinin ki İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin de sınıf öğretmenlerine İngilizce dersine girebilmesine imkan verdiği yasal bir ortamda , 5. Sınıfa kadar gelen öğrencilerden azımsanmayacak bir oranının İngilizce öğretmenini ilk defa 5. Sınıfta gördüğüne şahit olmaktayız. Özellikle bu sebepten dolayı 5. Sınıf düzeyinde kazanımların geriden alınarak 4. Sınıf kazanımları da gözardı edilmeden yeniden tasarlanması gerekir.

 

Açıklamalar:

 1. Bu form, http://mufredat.meb.gov.tr adresinde bulunan ilgili derslerin taslak programları incelendikten sonra o dersin zümresini oluşturan tüm öğretmenlerce doldurulacak ve birleştirilip okul zümresi haline getirilmek üzere okul idaresine gönderilecektir.
 2. Okulun o dersin zümre başkanı tarafından diğer zümre öğretmenlerince doldurulan formlar, birleştirilerek okul zümre raporu haline getirilecek ve formatı bozulmadan word belgesi olarak okul idaresine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme kriterleri çerçevesinde istenilen hacim ve uzunlukta değerlendirme yapılabilecektir.
 4. Programların incelenmesinde Talim Terbiye Kurulunun öğretmenlik alanları ile Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 9 nolu karar eki çizelgesi esas alınacaktır.
 5. İLKOKUL: sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilecek programlar:
 • sınıfı okutan sınıf öğretmenleri: İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, İlkokul Sosyal Bilgiler ile İlkokul Trafik Güvenliği derslerin programını inceleyeceklerdir.
 • 3 ve 4.sınıfı okutan sınıf öğretmenleri: İlkokul Fen Bilimleri derslerinin programını inceleyeceklerdir.
 • İlkokullara ait ve sınıf öğretmenlerince okutulan diğer dersler okul müdürlüklerince paylaştırılmak üzere okulun sınıf öğretmenlerince incelenmesi sağlanacaktır.
 1. ORTAOKUL: zümre öğretmenlerince dikkat edilecek hususlar:
 • İlgili zümre öğretmenleri, branşları ile ilgili dersin programını bütün olarak inceleyeceklerdir. (Örnek: Türkçe dersi için 1-8.sınıfa kadar)
 1. LİSE: zümre öğretmenlerince dikkat edilecek hususlar:
 • Fen lisesi ve And. İHL programları, ilgili okulların öğretmenlerince incelenecektir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir