yeni müfredat değerlendirmesi
  1. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARIYLA İLGİLİ İNCELEME RAPORU

Öğretim programları her bir ders için öğrencilerin ulaşması beklenilen genel amaçları, bu amaçlar doğrultusunda öğrencinin edinmesi hedeflenen bilgi, beceri ve tutumları ifade eden kazanımlar ile bunların öğrencilere aktarılması sürecinde kullanılacak öğretim ve değerlendirme yöntem, teknik ve stratejilerine ilişkin açıklama, yönlendirme ve uyarıları kapsamaktadır.

Öğretim programları öğrencilerin her bir sınıf seviyesinde ulaşmaları gereken bilgi ve beceri düzeyini belirten öğrenme hedeflerini de ortaya koymalı ve böylece öğretmene eğitsel liderliğinde yol gösterirken, velilere de çocuklarından neler beklemeleri gerektiği konusunda rehberlik yapmalıdır.

13 Ocak 2017 Cuma günü tanıtılan, mufredat.meb.gov.tr internet sitesinden de incelenmek ve katkı sunmak üzere yayınlanan müfredat taslaklarından biri de ilkokul 3. sınıf düzeyinde okutulan derslere aittir. Bu raporumuzda müfredat taslağına ilişkin tespitlerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz yer almaktadır.

 

DERS TESPİT ÖNERİ
HAYAT BİLGİSİ Kazanım sayısı  ve ders saati sayısı düşürülmüş. Kazanımlar aynı, ama daha anlaşılır ünite  başlıkları altında toplamış. Ünite sayısının artması (6 tema) ayrıca ölçme değerlendirme çalışmaları açısından da bana göre taslağın olumlu bir yönü. -Atatürk konuları ve milli bayramlar 5. ünite Ülkemizde Hayat konusuna konulmuş.

-Ünitelere yayılmamış, yayılmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

-Atatürk’ün Hayatı da sonlarda 5. Üniteye bırakılmış.

-Atatürk Haftasında işlenmesi daha uygun olur.

MATEMATİK Kazanımlar aynı. Farklı olarak ‘Cebire Giriş’ konusu eklenmiş.

Örüntü konusu sadece geometrik örüntü olarak alınmış, örüntü ve sayı örüntüleri de Cebire Giriş konusu içine alınmış.

 

-Örüntü konusunu ayrıca Cebire Giriş olarak ayrılmasına uygun düşmemiş.

 

TÜRKÇE  

Türkçe kazanımları  sadeleştirilmiş ve 4 ana başlık altında toplanmış.

Sözlü ve yazılı anlatıma ağırlık verilmiş.

-İşlenecek olan dilbilgisi kurallarının daha net belirtilmesi.

-Ünite sonlarındaki dilbilgisi konuları ile ilgili etkinlikler eklenmeli.

-Metnin sorularına verilecek cevaplar için ayrılan yerlerde  yeterli  boşluklar bırakılmalı.

-El yazısı öğrencileri oldukça zorlamakta. Mutlak surette el yazısına devam edilecekse; El yazısının sol el ile yazılabilmesi bunun mümkün olmaması durumunda sağ el ile yazılması ancak sağ el tutuş şeklinin yukarıdan aşağıya defter çizgisine doğru bakacak şekilde olarak öğretilmesi.

MÜZİK Kazanımlar aynı. Birkaç tanesinin üniteler arası yeri değiştirilmiş. -Müzik kitaplarının içine CD veya usb bellek konulmalı.

-Müzikal oyun alanlarına gidilebilmeli.

GÖRSEL SANATLAR 29/11/2013 tarihli ve 134 sayılı İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Görsel Sanatlar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programındaki 1.sınıf kazanımları ile taslak programdaki kazanımlar arasında fark yok. -Sınıflara göre öğretmen kılavuzu ve öğrencilerin seviyesine uygun olan ve uygulamalar içeren ders kitabının hazırlanması.

– Öğrencilerin sorgulama yoluyla öğrenmeleri üzerine yoğunlaşmak, görsel sanat çalışmasını oluşturma sürecinde fikir üretmeleri, uygulama ve değerlendirme yapmaları sağlamak için  Görsel Sanatlar ders saatinin 2’ye çıkarılması ve bu derslerin blok şeklinde işlenmesi.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER Aynı kazanımlar iki farklı alan başlığı altında toplanması çok isabetli bir karar olmuş.

Değerlerin yaşayarak öğrenilmesi hedeflenmiş.

Etkinlikler adı altında, kültürümüzün ve toplumsal ahlaki değerlerimizin uygulamalı olarak öğretilmesi.

 

Okuma yazma faaliyetleri 1. Sınıfın 2. Döneminden itibaren veya tamamemn 2. Sınıftan itibaren verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Çarşamba ve Cuma günleri öğlene kadar derslerin devam etmesi ve öğleden sonra tatil olması. Ancak öğle sonrasında ise isteyen  öğrencilerin seçmeli derslerine okulda devam etme imkanlarının sağlanması yerinde olur diye düşünmekteyiz.

Ayrıca; ne kadar yeni program hazırlarsak hazırlayalım, zemin, zaman ve kaliteli öğretmen desteği yeterli düzeyde sağlanmaz ise,  bize göre  programın bir gözü kör, bir ayağı sakat ve üstelik yürüdüğü yol çakıl ve diken olacağı kanısıyla yeni müfredatın, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ

Eleştiri:Atatürkçülük  ünitesi işlenirken  görseller yeterli sayıda  bulundurulmuyor.

Öneri:  Atatürkçülük ünitesi işlenirken öğrencilerin seviyelerine uygun görsellere metinlerden daha fazla yer verilmeli, öğrencilerin ilgisini çekecek animasyonlarla konunun işlenmesi somutlanmalıdır.

TÜRKÇE DERSİ

Eleştiri:Taslak programda okuma ve dinleme/izleme metinlerinin dağılımlarına bakıldığında bir önceki programa göre metin sayısının fazla olduğunu görünüyor.

Öneri:Sınıf seviyesine uygun; konuşma, beden dili, dinleme kuralları net olarak verilmeli.metin sayılarının artırılmasının okuma yazma çalışmalarına çok fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Öğrenciler var olan ses grupları üzerinden yapılan çalışmalar ve metinler üzerinden gerekli ilk okuma becerisini rahatlıkla kazanabiliyor.”

Eleştiri:Okumadasınıf seviyelerine göre okuma performansları açık şekilde yok, hızlı okuma uygulamaları yok.

Öneri:  Sınıf seviyesine uygun; O sınıf çocuğu dakikada kaç kelime okumalı, hızlı okuma egzersizlerine yer verilmeli okuma hız ve diksiyonuna yönelik hedefler net konmalıdır.

Eleştiri:E l yazması ile çocukların  zorlandıkları görülüyor

Öneri:  El yazısının kaldırılıp düz yazının geri gelmesi taraftarıyım .

MATEMATİK DERSİ

Eleştiri:Geometride ilk geometrik cisimlerden başlanmamalı. Geometrik cismin yüzeyindeki geometrik şeklin izahatı zor olmaktadır.

Öneri:Sınıf seviyesine uygun olarak; nokta-doğru, doğru parçası-düzlem- düzlemsel şekil- geometrik şekiller ve yüzeyler-geometrik cisimler ve özellikleri-ileri sınıflarda bunların hesaplamalarına yer verilmeli.

MÜZİK DERSİ

Müzik dersinin yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

Eleştiri:Kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilmemiş, somut kazanımlar yok .

Öneri:Sınıf seviyesine uygun olarak materyal kullanımı, çizgi çizme, boyama teknikleri, cisimlerin basit çizim ve boyamalarının uygulanışı, resimde uzaklık, yakınlık renk kullanımına yönelik kazanımlar matematikte olduğu gibi ayrıntılı ve net ifadeler konulmalı muallak baştan savma gibi kazanımlara yer verilmemeli. Çocuklarımız matematik dersinde bir balık-çöp adam çizemiyorlar.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİK DERSİ

Oyun ve fiziki etkinlik dersinin yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum.

 

 

 

Mehmet Zeki ULUCA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir